♡یِع بارسآ فَنِ مُتِعَصِب♡

mahien

♡♡LEO MESSI♡♡
☆ESTEGHLAL☆
~^BARCELONA^~


[http://wisgoon.com/pin/24425520/]
[https://wisgoon.com/pin/29101222/]

زلفاش لعنتی زلفاش😍 #antoine #griezmann

زلفاش لعنتی زلفاش😍 #antoine #griezmann

لئو و استوک هایِ جدیدش💚 #leo #messi

لئو و استوک هایِ جدیدش💚 #leo #messi

حاجی ریشاش سفید شده😬😪 #luis #suarez

حاجی ریشاش سفید شده😬😪 #luis #suarez

آینی همسرِ کوتینیو و خواهرش 👭🏻 #ainee #cotinho

آینی همسرِ کوتینیو و خواهرش 👭🏻 #ainee #cotinho

موهایِ جدیدِ رافی👨🏾‍🦳 #rafinha #alcantara

موهایِ جدیدِ رافی👨🏾‍🦳 #rafinha #alcantara

سرجی و دخترش کایا🤤🤍 #sergio #kaia #roberto

سرجی و دخترش کایا🤤🤍 #sergio #kaia #roberto

معرفی میکنم! کراشِ جدیدم، الِکس جون😎 #alex #collado

معرفی میکنم! کراشِ جدیدم، الِکس جون😎 #alex #collado

حضرت❤ #leo #messi

حضرت❤ #leo #messi

پسرِ جذابم😻💜 #gerard #pique

پسرِ جذابم😻💜 #gerard #pique

پسرِ دندون خرگوشیم🐰💚 #jordi #alba

پسرِ دندون خرگوشیم🐰💚 #jordi #alba

آرتور🤪 #arthor #melo

آرتور🤪 #arthor #melo

سرجی و آرتورو🤠 #sergio #bosquets #arturo #vidal

سرجی و آرتورو🤠 #sergio #bosquets #arturo #vidal

عاشقشم ینی😍😂 #antoine #griezmann

عاشقشم ینی😍😂 #antoine #griezmann

پسرِ آلمانیم😙 #marc #trestegen

پسرِ آلمانیم😙 #marc #trestegen

کلمنت😁💙 #clement #lenglet

کلمنت😁💙 #clement #lenglet

پسرِ گیسوکمند😍😂💛 #antoine #griezmann

پسرِ گیسوکمند😍😂💛 #antoine #griezmann

مسیِ ۲۰۱۳ اومده ۲۰۲۰😍😂❤👑 #leo #messi

مسیِ ۲۰۱۳ اومده ۲۰۲۰😍😂❤👑 #leo #messi

به به😅 زیر خاکی از لئو، آنتو و ماریا خواهرِ لئو🤪🤎 #leo #maria #messi #anto #roccuzzo

به به😅 زیر خاکی از لئو، آنتو و ماریا خواهرِ لئو🤪🤎 #leo #maria #messi #anto #roccuzzo

پسرِ مو فرفریم🥰🤩😽💛 #ciro #messi #roccuzzo

پسرِ مو فرفریم🥰🤩😽💛 #ciro #messi #roccuzzo

وااای تیااگوووو😭😭😍 کجاس اون همه شکوه و جلال( لپ ) 😪😭 #leo #thiago #messi

وااای تیااگوووو😭😭😍 کجاس اون همه شکوه و جلال( لپ ) 😪😭 #leo #thiago #messi