فایده و‌نتیجه برخی تریبون ها...

فایده و‌نتیجه برخی تریبون ها...

۷ مهر 1398
58
منتقد فراوان، گوینده انتقاد، اندک و عمل‌کننده هیچ...

منتقد فراوان، گوینده انتقاد، اندک و عمل‌کننده هیچ...

۷ مهر 1398
53
۶ مهر 1398
53
غیر شیدایی مرا داغی به پیشانی نبود من‌که پیشانی نوشتم جز پریشانی نبود همدمی ما بین آدم‌ها اگر می‌یافتم آه من در سینه‌ام یک عمر زندانی نبود #دوستان رو به رو و دشمنان پشت سر ...

غیر شیدایی مرا داغی به پیشانی نبود من‌که پیشانی نوشتم جز پریشانی نبود همدمی ما بین آدم‌ها اگر می‌یافتم آه من در سینه‌ام یک عمر زندانی نبود #دوستان رو به رو و دشمنان پشت سر هرچه بود آیین این مردم مسلمانی نبود #خار_چشم این و آن گردیدن از گردن‌کشی‌ست دسترنج ...

۶ مهر 1398
463
۶ مهر 1398
36
پیامبر عزیز اسلام فرمودند: «زمانی که شخصی در موقع خواب، بگوید:

پیامبر عزیز اسلام فرمودند: «زمانی که شخصی در موقع خواب، بگوید: "بسم الله الرَّحمن الرَّحیم" خداوند به فرشتگان می‌گوید تا صبح برایش ثواب بنویسید».‏ جامع الأخبار، ص 42.

۱۲ مرداد 1398
40
فرهنگ کتابخوانی

فرهنگ کتابخوانی

۸ مرداد 1398
43
زمان به سرعت در‌حال گذر است. بهترین بهره را ببریم و‌بهترین اندوخته را برای آینده جمع‌کنیم...

زمان به سرعت در‌حال گذر است. بهترین بهره را ببریم و‌بهترین اندوخته را برای آینده جمع‌کنیم...

۶ مرداد 1398
39
بفرمابید غذای ایرونی...

بفرمابید غذای ایرونی...

۲ مرداد 1398
59
کتاب را دوست می.دارم...

کتاب را دوست می.دارم...

۲ مرداد 1398
39