نوش جونــــــــــــم😋😍❤خودم پز😝😂 #خوشمزه_های

نوش جونــــــــــــم😋😍❤خودم پز😝😂 #خوشمزه_های

۳ هفته پیش
8K
#me #شخصی

#me #شخصی

۳ هفته پیش
11K
پُر٘ اُبُهَـَـَـَـََـََََََت٘ تَرین٘ آدَمِ زِندِگیِ هَر٘ کَسی٘: پِـــــــــــدَرِشِه٘...!❤ 🍃 🌼 🌹 🌸 ♥

پُر٘ اُبُهَـَـَـَـََـََََََت٘ تَرین٘ آدَمِ زِندِگیِ هَر٘ کَسی٘: پِـــــــــــدَرِشِه٘...!❤ 🍃 🌼 🌹 🌸 ♥

۱۷ اسفند 1398
5K
#me #شخصی ‏هرچقدر حرفای دلت بیشتر میشه و دلت پرتر میشه همونقدر ساکت تر و کم حرف تر میشی..!:)

#me #شخصی ‏هرچقدر حرفای دلت بیشتر میشه و دلت پرتر میشه همونقدر ساکت تر و کم حرف تر میشی..!:)

۲۴ بهمن 1398
9K
#me #شخصی 😋 😋 😋 نوش جونم

#me #شخصی 😋 😋 😋 نوش جونم

۲۴ بهمن 1398
8K
#me #شخصی

#me #شخصی

۱۰ بهمن 1398
11K
#me #شخصی وقتــی زندگی لطـفش رو ازت دریغ ڪرد نگو چرا من!؟ بــگو با بد ڪسی در افتادی :)

#me #شخصی وقتــی زندگی لطـفش رو ازت دریغ ڪرد نگو چرا من!؟ بــگو با بد ڪسی در افتادی :)

۱ بهمن 1398
12K
#me #شخصی از شدت ناراحتی بمیر ولی نذار منــت آروم ڪردنــتو بزارن ســرت😹

#me #شخصی از شدت ناراحتی بمیر ولی نذار منــت آروم ڪردنــتو بزارن ســرت😹

۳۰ دی 1398
11K
#me #شخصی

#me #شخصی

۲۲ دی 1398
14K
#me #شخصی ﻭَﻗﺘـــﯽ ﺩﯾﺪﯼ ﯾِﮑــــﯽ ﻣِﺜـــﻞ ﻧﻮﮎ ﭘﺮﮔــــﺎﺭ ♥ ️ﻫﻤﻪ ﺟـــﻮﺭﻩ ﭘـــﺎﺕ ﺛﺎﺑِﺖ ﻭﺍﯾﺴـــﺎﺩﻩ♥ ️ ﻫَﺮﻃـــﻮﺭ ﺑِﭽﺮﺧــــﯽ، ﺑِﮑِﺸــــﯽ ﺗِﮑﻮﻥ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﻩ ♛ﺗﻮﺍﻡ ﺩﻭﺭِﺵ ﺑﮕــــﺮﺩ♛ ☜ﺩﻭﺭِﺵ ﻧـــــــﺰَﻥ☞

#me #شخصی ﻭَﻗﺘـــﯽ ﺩﯾﺪﯼ ﯾِﮑــــﯽ ﻣِﺜـــﻞ ﻧﻮﮎ ﭘﺮﮔــــﺎﺭ ♥ ️ﻫﻤﻪ ﺟـــﻮﺭﻩ ﭘـــﺎﺕ ﺛﺎﺑِﺖ ﻭﺍﯾﺴـــﺎﺩﻩ♥ ️ ﻫَﺮﻃـــﻮﺭ ﺑِﭽﺮﺧــــﯽ، ﺑِﮑِﺸــــﯽ ﺗِﮑﻮﻥ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﻩ ♛ﺗﻮﺍﻡ ﺩﻭﺭِﺵ ﺑﮕــــﺮﺩ♛ ☜ﺩﻭﺭِﺵ ﻧـــــــﺰَﻥ☞

۲۲ دی 1398
14K
ن والا من از شما بی ادبی یا جسارتی ندیدم خداروشکر ن از شما بلکه از هیچکدوم از ویسگونی های عزیز🌹 با من نبود میگفت واس خودش یه نفر چنین کامنتی گذاشته وگرنه من خودمم ...

ن والا من از شما بی ادبی یا جسارتی ندیدم خداروشکر ن از شما بلکه از هیچکدوم از ویسگونی های عزیز🌹 با من نبود میگفت واس خودش یه نفر چنین کامنتی گذاشته وگرنه من خودمم قبول دارم شیطونم همه رو عاصی کردم😂 ✌ 🌹 😅

۱۸ دی 1398
16K
#me #شخصی ﻣﻨـــ ﯾﻬـــ دﺧﺘﺮﻣـــــ … ﺑﺎ ﺗﻠﻨﮕﺮی ﺑﺎرانی ﻣﯿ ﺸﻮم ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ ای ﻋﺎﺷﻖ♥ ﻣے ﺷﻮﻣــــــــــ ↯ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎدی ﻣے ﺷﮑﻨﻤــــــــــ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺪاد رﻧﮕﯽ ﺧﺎﻧﻪ روﯾﺎﻫﺎﯾﻢ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣـے ﻣﯿﮑﺸﻤـــ ! ﻣﻦ ...

#me #شخصی ﻣﻨـــ ﯾﻬـــ دﺧﺘﺮﻣـــــ … ﺑﺎ ﺗﻠﻨﮕﺮی ﺑﺎرانی ﻣﯿ ﺸﻮم ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ ای ﻋﺎﺷﻖ♥ ﻣے ﺷﻮﻣــــــــــ ↯ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎدی ﻣے ﺷﮑﻨﻤــــــــــ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺪاد رﻧﮕﯽ ﺧﺎﻧﻪ روﯾﺎﻫﺎﯾﻢ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣـے ﻣﯿﮑﺸﻤـــ ! ﻣﻦ دﺧﺘﺮم ﭘﺮاز راااز ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﯽ داﻧﺴﺖ ! ﻫﺮﮔﺰ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اﺷﮑ ﻬﺎﯾﻢ را ﻧﻤﯿﺎﺑﯽ ﻋﺎﺷﻘـ ...

۱۶ دی 1398
15K
پاهام چشونه😐 ممنون از شما دکتر نیستم🌹 😊 خداروشکر تاحالا از بچه های ویسگون چیزی به دل نگرفتم اگرم کامنتی پاک شده شاید نمیخاستم کسی ببینه😊 فقط همین وگرنه گل تر و باشخصیت تر از ...

پاهام چشونه😐 ممنون از شما دکتر نیستم🌹 😊 خداروشکر تاحالا از بچه های ویسگون چیزی به دل نگرفتم اگرم کامنتی پاک شده شاید نمیخاستم کسی ببینه😊 فقط همین وگرنه گل تر و باشخصیت تر از ویسگونیا ندیدم🌹

۱۵ دی 1398
13K
#me #شخصی بیچاره پاییز ... دستش نمک ندارد... این همه باران به آدم ها میبخشد، اما همین آدم ها تهمت ناروای خزان را به او میزنند. خودمانیم ... تقصیر خودش است ؛ بلد نیست مثل ...

#me #شخصی بیچاره پاییز ... دستش نمک ندارد... این همه باران به آدم ها میبخشد، اما همین آدم ها تهمت ناروای خزان را به او میزنند. خودمانیم ... تقصیر خودش است ؛ بلد نیست مثل " بهار" خودگیر باشد تا شب عیدی زیر لفظی بگیرد و با هزار ناز و ...

۱۲ دی 1398
15K
#me #شخصی هرچـے طوفآڹ زندگیـٺ بزرگـ تر باشهـ.... رنگیـڹ ڪموݧ بعدݜ قشنگ ترهـ^_^🐾 🌈

#me #شخصی هرچـے طوفآڹ زندگیـٺ بزرگـ تر باشهـ.... رنگیـڹ ڪموݧ بعدݜ قشنگ ترهـ^_^🐾 🌈

۱۱ دی 1398
36K
#شخصی #me [~زنڋگے جوڔیح ۺدح ڪ برآ شݩآخټ آدمآ بآیڋ زیسټ شݩآسۍ بخؤنیݥ=/`😹

#شخصی #me [~زنڋگے جوڔیح ۺدح ڪ برآ شݩآخټ آدمآ بآیڋ زیسټ شݩآسۍ بخؤنیݥ=/`😹

۱۰ دی 1398
25K
#me وقتی‌باهات‌حرف‌میزنم‌سرتو‌تکون‌نده😏 صدا‌زنگولت‌رو‌مخمه[😹 ✨ ]∞ #شخصی

#me وقتی‌باهات‌حرف‌میزنم‌سرتو‌تکون‌نده😏 صدا‌زنگولت‌رو‌مخمه[😹 ✨ ]∞ #شخصی

۹ دی 1398
16K
#me Taub wen du gute Wü unsche sagst•-•🌈 🐬 ناشنوا باش وقتی کهـ به آرزوهای قشنگت میگن محالهـ💘 🍀 ✨ #شخصی

#me Taub wen du gute Wü unsche sagst•-•🌈 🐬 ناشنوا باش وقتی کهـ به آرزوهای قشنگت میگن محالهـ💘 🍀 ✨ #شخصی

۸ دی 1398
32K
یِکیّ شَبیهِ خودِتون گیرِتون بیآد حآلا فِک کُن دُعآ کَردَم یآ نِفرین:): 💧 {•🍋 🎒 •} #me #شخصی

یِکیّ شَبیهِ خودِتون گیرِتون بیآد حآلا فِک کُن دُعآ کَردَم یآ نِفرین:): 💧 {•🍋 🎒 •} #me #شخصی

۶ دی 1398
15K
حَواسِتو بِدِع بِ ماهِت،چِراغائِ شَهر اَرزِش نَدارَن(: ♥ ✨ #me #عکسنوشته #شخصی

حَواسِتو بِدِع بِ ماهِت،چِراغائِ شَهر اَرزِش نَدارَن(: ♥ ✨ #me #عکسنوشته #شخصی

۵ دی 1398
18K