⭐کلنا عباسک یا زینب ⭐

mahdavi313

ماارتش زینبیہ محترمیم,با چادر خود نماد بانوےغمیم،هرچند بہ ماجهاد ممنوع شده ماچادریان,مدافعان حرمیم...

🔴رئیس جمهور علی ربیعی را به عنوان سخنگوی دولت منصوب کرد

🔴رئیس جمهور علی ربیعی را به عنوان سخنگوی دولت منصوب کرد

۴ خرداد 1398
46
ببین ی چیزی بت میگم کلی: تو دیگ واس من مردی..

ببین ی چیزی بت میگم کلی: تو دیگ واس من مردی..

۲۳ فروردین 1398
18
من تا زمانی ک کارد ب استخونم نرسیدع باش باهات خوب تا میکنم و دوست دارتم هستم اما وقتی ک برسع دیگ چش رو همه چی میبندم و دنیارو رو سرت آوار میکنم.. #..اینو هیچوق ...

من تا زمانی ک کارد ب استخونم نرسیدع باش باهات خوب تا میکنم و دوست دارتم هستم اما وقتی ک برسع دیگ چش رو همه چی میبندم و دنیارو رو سرت آوار میکنم.. #..اینو هیچوق یادت نرعع😉 👊

۲۳ فروردین 1398
19
کینه ای نیستم هااا ولی میشناسی ک #من یکم کله خرم😗 .. هر عز گاهی یهو میزنعع ب سرم😉 .. نترسیااا من فق ی دخترم😜 .. #..دخترکـ10هشتاد

کینه ای نیستم هااا ولی میشناسی ک #من یکم کله خرم😗 .. هر عز گاهی یهو میزنعع ب سرم😉 .. نترسیااا من فق ی دخترم😜 .. #..دخترکـ10هشتاد

۲۳ فروردین 1398
19
موهامو زدم😄 .. بهم میاد?😀 .. مگ زشت شدم نگام نمیکنی!دلت میاد?😔 ..

موهامو زدم😄 .. بهم میاد?😀 .. مگ زشت شدم نگام نمیکنی!دلت میاد?😔 ..

۲۷ اردیبهشت 1398
27
#تُ فقط موهات😍..

#تُ فقط موهات😍..

۲۸ اردیبهشت 1398
22
خدا? کاری ندارم ب اینکع ی روز عزت چیزی خواستمو بهم ندادیش:/ فقط میشعع دیگ مریض نباشم:)

خدا? کاری ندارم ب اینکع ی روز عزت چیزی خواستمو بهم ندادیش:/ فقط میشعع دیگ مریض نباشم:)

۲۸ اردیبهشت 1398
17
سه چهار سال گذشت.. ب جای اینکع زشت تر بشی هر روز بیشتر عز روز قبل جذاب تر میشی😍.. واقعا چرا آخعع?😤..

سه چهار سال گذشت.. ب جای اینکع زشت تر بشی هر روز بیشتر عز روز قبل جذاب تر میشی😍.. واقعا چرا آخعع?😤..

۲۸ اردیبهشت 1398
21
عشق ترینم😘

عشق ترینم😘

۲۹ اردیبهشت 1398
22
#برام مهم نیس چی میگذرع دور و برم اصن.. #شما ب دل نگیر بانوو گوه خورامون پستن😏..

#برام مهم نیس چی میگذرع دور و برم اصن.. #شما ب دل نگیر بانوو گوه خورامون پستن😏..

۲۹ اردیبهشت 1398
31
#چش رنگی دوس داشتنی😋 #آبی💙 ..

#چش رنگی دوس داشتنی😋 #آبی💙 ..

۲۹ اردیبهشت 1398
22
ببین? عز من خوشت نمیاد راتو کج کن ن قیافتو💩 من مث بقیع نیستم ک بگم بعووو یارو رو چ باکلاس #فقط میگم تو رو خدا نگا طرفو سکتع کردع عز هیبت ما😏

ببین? عز من خوشت نمیاد راتو کج کن ن قیافتو💩 من مث بقیع نیستم ک بگم بعووو یارو رو چ باکلاس #فقط میگم تو رو خدا نگا طرفو سکتع کردع عز هیبت ما😏

۲ خرداد 1398
31
خدای همیشه خوبِ من ؛ این روزها کمی بیشتر از همیشه نیاز دارم به تو نزدیک باشم نیاز دارم حس کنم که در آغوشم گرفته ای ، حس کنم که گاهی دستانت را زیر چانه ...

خدای همیشه خوبِ من ؛ این روزها کمی بیشتر از همیشه نیاز دارم به تو نزدیک باشم نیاز دارم حس کنم که در آغوشم گرفته ای ، حس کنم که گاهی دستانت را زیر چانه ات زده ای و داری از آن بالا تلاشِ دیوانه وارِ مرا نگاه می کنی ...

۲۷ اردیبهشت 1398
502
۲۳ اردیبهشت 1398
8
#کاریکاتور

#کاریکاتور

۲۲ اردیبهشت 1398
7
#مفهومی

#مفهومی

۲۲ اردیبهشت 1398
8
#کاریکاتور

#کاریکاتور

۲۲ اردیبهشت 1398
9