macan.A.R

#تا_بالایی_هست_خیالی_نیس
@mylove...R...
#خواهریم_جوجوم

چطورع ؟(:

چطورع ؟(:

۱ روز پیش
2K
https://t.me/mEloovee9222 تو چنل تلگرام جوین شین♡منتظرتون هستیم

https://t.me/mEloovee9222 تو چنل تلگرام جوین شین♡منتظرتون هستیم

۱ هفته پیش
5K
#پیج_جدیدم لطفا لایک و فالو کنید...مرسی @My.Heart_H

#پیج_جدیدم لطفا لایک و فالو کنید...مرسی @My.Heart_H

۱۱ فروردین 1398
7K
#افتخارمـ ب دختر بودنمهـ✌

#افتخارمـ ب دختر بودنمهـ✌

۱۱ فروردین 1398
6K
۹ فروردین 1398
5K
والا بوخدا😂

والا بوخدا😂

۸ فروردین 1398
6K
۸ فروردین 1398
7K
اهای اونی ک داری نگاه این عکس میکنی بدون داری نگاه خودت میکنی😐 😐 😐

اهای اونی ک داری نگاه این عکس میکنی بدون داری نگاه خودت میکنی😐 😐 😐

۳ فروردین 1398
7K
☺

۳ فروردین 1398
6K
عیدتون مبارکاا میدونم دیر گذاشتم

عیدتون مبارکاا میدونم دیر گذاشتم

۲ فروردین 1398
5K
#Hi

#Hi

۶ اسفند 1397
5K
#خواهریمــــــ#ریحونمـــــ @mylove...R... 💖💜💗💖💜💗💖💜💗💖💜💗

#خواهریمــــــ#ریحونمـــــ @mylove...R... 💖💜💗💖💜💗💖💜💗💖💜💗

۱۲ بهمن 1397
4K
آهنگ مورد علاقتون چیع؟و از کیع؟ یه تیکشو بنیویسید🎶🎶🎶🎶🎶🎶 من خودم اهنگای ماکان و اهنگ مغرو و عاشق از پازل بند و اهنگای آرمین 2afm

آهنگ مورد علاقتون چیع؟و از کیع؟ یه تیکشو بنیویسید🎶🎶🎶🎶🎶🎶 من خودم اهنگای ماکان و اهنگ مغرو و عاشق از پازل بند و اهنگای آرمین 2afm

۱۰ دی 1397
10K
#نمی دانمـ خوشحال باشمـ ک یکسال بزرگتر شده امـ یا غمگین باشم کـ یکسال از عمرمـ را از دست دادهـ ام...🎈🎂

#نمی دانمـ خوشحال باشمـ ک یکسال بزرگتر شده امـ یا غمگین باشم کـ یکسال از عمرمـ را از دست دادهـ ام...🎈🎂

۷ دی 1397
8K
بعله اینجوریاست😁😎✌بشینین حسرت بخورین 😛😝😜

بعله اینجوریاست😁😎✌بشینین حسرت بخورین 😛😝😜

۴ دی 1397
7K
صدای نفسی که شایان بخاطر آسودگی کشید باعث شد سرم روبلند کنم وبهش بخندم...وقتی خنده منو دید اونم شروع کرد به خندیدن... با برخورد چیزی با کف پارکت های راهرو خندمون متوقف شد...صدای اهنگ متوقف ...

صدای نفسی که شایان بخاطر آسودگی کشید باعث شد سرم روبلند کنم وبهش بخندم...وقتی خنده منو دید اونم شروع کرد به خندیدن... با برخورد چیزی با کف پارکت های راهرو خندمون متوقف شد...صدای اهنگ متوقف شده بود وهمه یکصدا درخواست کیک میکردن...شایان دستشو روی کمرم گذاشت ومنوبه سمت در خروجی ...

۱۰ آذر 1397
10K
متعجبرسیدم: -این...این چیه آقا؟ --باز کن خودت میفهمی! پاکتا رو تو دستم گرفتم...اولیش بلیط دوسره شیراز بود!خدای من!شیراز؟!یعنی... خدایا اینهمه شادی واسه یه روز؟نمیگی من جنبه ندارم؟اشک تو چشمام حلقه زده بود.پاکت دوم رو هم ...

متعجبرسیدم: -این...این چیه آقا؟ --باز کن خودت میفهمی! پاکتا رو تو دستم گرفتم...اولیش بلیط دوسره شیراز بود!خدای من!شیراز؟!یعنی... خدایا اینهمه شادی واسه یه روز؟نمیگی من جنبه ندارم؟اشک تو چشمام حلقه زده بود.پاکت دوم رو هم باز کردم.بلیط کنسرتش بود... نگاه شادمو بهش دوختم و گفتم: -آقانیما من...من نمیدونم چی باید ...

۹ آذر 1397
11K
8ماه ازروزی که من وارد این خونه شدم میگذشت.مدتی که برام بعضی وقتا سخت و گاهی اوقات شیرین و لذت بخش بود... صبح زود از خواب بیدارشدم تا برای صبحانه همه چیز آماده باشه...نیما رو ...

8ماه ازروزی که من وارد این خونه شدم میگذشت.مدتی که برام بعضی وقتا سخت و گاهی اوقات شیرین و لذت بخش بود... صبح زود از خواب بیدارشدم تا برای صبحانه همه چیز آماده باشه...نیما رو هم بیدارکردم چون باید دنبال خانوادش میرفت... ستایشم بعد صبحانه بهم زنگ زد وگفت اونام ...

۸ آذر 1397
12K
با گذشتن دو روز که خونه عمورضا وپیش ستایش بودم بدجوری دلم برای عمارت وعلی الخصوص نیما تنگ شد...ستایش پای کتابای ارشدش نشسته بود و درس میخوند: -میگم مهسا جون یه سوال بپرسم جوابمومیدی؟ -بپرس! ...

با گذشتن دو روز که خونه عمورضا وپیش ستایش بودم بدجوری دلم برای عمارت وعلی الخصوص نیما تنگ شد...ستایش پای کتابای ارشدش نشسته بود و درس میخوند: -میگم مهسا جون یه سوال بپرسم جوابمومیدی؟ -بپرس! -چرا عوض شدی؟ -عوض شدم؟ -آره دیگه...یه جوری شدی! -چه جور؟...متوجه نمیشم... -شدی شبیه اون ...

۶ آذر 1397
9K
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 با شرم بازوش رو رها کردم وهمراه خدمتکار از اونجا دور شدم...راهروی باریکی کنار در بزرگی قرار داشت...خدمتکار به داخل راهرو رفت...منم همراهش طوطی وار حرکت می کردم...برعکس عمارت،اینجا زیاد اشیای قیمتی نداشت و ...

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 با شرم بازوش رو رها کردم وهمراه خدمتکار از اونجا دور شدم...راهروی باریکی کنار در بزرگی قرار داشت...خدمتکار به داخل راهرو رفت...منم همراهش طوطی وار حرکت می کردم...برعکس عمارت،اینجا زیاد اشیای قیمتی نداشت و در حد دکوراسیون های مدرن خشک ورسمی بود...خدمتکار کنار دری ایستاد واونو باز کرد: -بفرمایید ...

۲ آذر 1397
11K