ma.ary.a23

ma.ary.a23

#قانون_جذب
#شکر گزاری
#پاکسازی
#آرامش درون
#ذهن ذن

‍ ♦️در هاله روح انسان، لوحی وجود دارد که مربوط به پرونده آکاشیک فرد می باشد که با تمرکز در روی آن می توان از چند و چون اعمال فرد چه در زندگی کنونی و ...

‍ ♦️در هاله روح انسان، لوحی وجود دارد که مربوط به پرونده آکاشیک فرد می باشد که با تمرکز در روی آن می توان از چند و چون اعمال فرد چه در زندگی کنونی و چه زندگی های قبلی اش مطلع شد.و همه ی اتفاقات این زندگی و زندگی های ...

۱ روز پیش
48K
یکی از سیستم های جالب و قابل توجه در مغز انسان سیسم فعال کننده مشبک یا RAS در مغز است.این سیستم شبکه کوچکی از سلولهایی است به اندازه یک چهارم سیب در مغز انسان که ...

یکی از سیستم های جالب و قابل توجه در مغز انسان سیسم فعال کننده مشبک یا RAS در مغز است.این سیستم شبکه کوچکی از سلولهایی است به اندازه یک چهارم سیب در مغز انسان که وظیفه آن فیلتر کردن اطلاعات خصوصی از بین اطلاعاتی است که به ما می رسند. ...

۳ روز پیش
46K
#فنگ_شویی_اتاق_خواب ﺍﻧﺮﮊﯼ • ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﺚ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﻮﺩ . • ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺳﺪﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ . • ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﺭﺍﮐﺪ ﺷﺪﻥ ﺍﻧﺮﮊﯾﻬﺎ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ...

#فنگ_شویی_اتاق_خواب ﺍﻧﺮﮊﯼ • ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﺚ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﻮﺩ . • ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺳﺪﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ . • ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﺭﺍﮐﺪ ﺷﺪﻥ ﺍﻧﺮﮊﯾﻬﺎ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ‏( ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ ﮐﻼً ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻭﺳﺎﯾﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ...

۳ روز پیش
8K
#فنگ_شویی_آشپزخانه ﻓﻨﮓﺷﻮﯾﯽ ﺩﺭ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻓﻨﮓﺷﻮﯾﯽ ﺩﺭ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﺳﺖ . ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺩﺭ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﻮﻥ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽﺭﻭﺩ . ﻏﺬﺍ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﻧﺮﮊﯾﺴﺖ . ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺮﮊﯼ ...

#فنگ_شویی_آشپزخانه ﻓﻨﮓﺷﻮﯾﯽ ﺩﺭ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻓﻨﮓﺷﻮﯾﯽ ﺩﺭ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﺳﺖ . ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺩﺭ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﻮﻥ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽﺭﻭﺩ . ﻏﺬﺍ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﻧﺮﮊﯾﺴﺖ . ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﻭ ﺿﺎﻣﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻥﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻬﯿﻪ ...

۳ روز پیش
7K
روحتان و درونتان را ارتقا دهید

روحتان و درونتان را ارتقا دهید

۴ روز پیش
2K
دیـن_چیست؟ متنی از لئوناردو_باف پژوهشگر دینی معروف برزیلی: در میزگردی که درباره «دین و آزادی» برپا شده بود از دالایی‌لاما، با کنجکاوی پرسیدم: عالی جناب ، بهترین دین کدام است؟ فکر کردم که او لابد ...

دیـن_چیست؟ متنی از لئوناردو_باف پژوهشگر دینی معروف برزیلی: در میزگردی که درباره «دین و آزادی» برپا شده بود از دالایی‌لاما، با کنجکاوی پرسیدم: عالی جناب ، بهترین دین کدام است؟ فکر کردم که او لابد خواهد گفت: «بودایی» یا «ادیان شرقی که خیلی قدیمی‌تر از مسیحیت هستند.» دالایی‌لاما کمی درنگ ...

۴ روز پیش
12K
در ۱۲۰۰۰ سال گذشته، بر روی سیاره زمین، رخدادهای منفی و پر هرج و مرجی روی داده است که انرژی منفی برای زمین ایجاد کرده است. این انرژی های منفی هنوز هم بر افکار و ...

در ۱۲۰۰۰ سال گذشته، بر روی سیاره زمین، رخدادهای منفی و پر هرج و مرجی روی داده است که انرژی منفی برای زمین ایجاد کرده است. این انرژی های منفی هنوز هم بر افکار و احساسات انسانها در زمین تاثیر گذار و علت بسیاری از نابسامانی هاست. دلیل آن، انرژی ...

۵ روز پیش
68K
انسان پدیدهٔ غریبی ست؛ به فتح هیمالیا می رود، به کشف اقیانوس آرام دست می زند، به ماه و مریخ سفر می کند. تنها یک سرزمین است که هرگز تلاش نمی کند آن را کشف ...

انسان پدیدهٔ غریبی ست؛ به فتح هیمالیا می رود، به کشف اقیانوس آرام دست می زند، به ماه و مریخ سفر می کند. تنها یک سرزمین است که هرگز تلاش نمی کند آن را کشف نماید؛ و آن دنیای درونی خود اوست "اوشو"

۵ روز پیش
6K
قانون جذب ومراقبه: ریچارد برانسون و ۵ فرمان ثروت آفرینی : 💰💰💰💰💰 1⃣سخت تلاش کنید 💰شما اگر میخواهید در هر کاری که در آن قدم گذاشتید موفق شوید، باید سخت تلاش کنید… نباید تصور کنید ...

قانون جذب ومراقبه: ریچارد برانسون و ۵ فرمان ثروت آفرینی : 💰💰💰💰💰 1⃣سخت تلاش کنید 💰شما اگر میخواهید در هر کاری که در آن قدم گذاشتید موفق شوید، باید سخت تلاش کنید… نباید تصور کنید موفقیت راهی آسان است و اگر سخت است پس اشتباه است؛ خیر ، بلکه برعکس، ...

۵ روز پیش
51K
✨✨ ظرف 17 ثانیه تمرکز بر روی چیزی ، ارتعاشات فعال می شوند و هرچه تمرکز قوی تر باشد ، قانون جاذبه ، افکار جدیدتری به سوی فکر شما می کشاند که با فکر اولیه ...

✨✨ ظرف 17 ثانیه تمرکز بر روی چیزی ، ارتعاشات فعال می شوند و هرچه تمرکز قوی تر باشد ، قانون جاذبه ، افکار جدیدتری به سوی فکر شما می کشاند که با فکر اولیه شما هماهنگ است . دز این هنگام ارتعاشات قدرت جذب چندان زیادی ندارد . اما ...

۵ روز پیش
10K
آقا اجازه ! یه سوال داشتیم : ما کلاس اولیا که هر روز تو مراسم صبحگاه ده تا

آقا اجازه ! یه سوال داشتیم : ما کلاس اولیا که هر روز تو مراسم صبحگاه ده تا "زنده باد" و "مرده باد" میگیم وقتی بزرگ شدیم میتونیم آدمای دیگه رو دوس داشته باشیم ؟

۱ هفته پیش
5K
مواظب فرزندان خود باشید • وقتی با جهان و طبیعت صلح برقرار کنیم و با کلمات خود ارتعاش مثبت به جهان هستی ساطع کنیم اون ارتعاش و انرژی به خودمان برمیگردد . مواظب فرزندان خود ...

مواظب فرزندان خود باشید • وقتی با جهان و طبیعت صلح برقرار کنیم و با کلمات خود ارتعاش مثبت به جهان هستی ساطع کنیم اون ارتعاش و انرژی به خودمان برمیگردد . مواظب فرزندان خود باشیم که با شعار مرگ بر هر جهان و هر ملتی ارتعاش منفی بر خود ...

۲ هفته پیش
9K
. چگونه متوجه شویم که #رها هستیم؟ . هر زمان که به جای #ترس و #اضطراب، احساس #شادی و #آسودگی می کنیم؛ رها هستیم. هر زمان که از عقاید خوب و بد دیگران #مستقل باشیم؛ ...

. چگونه متوجه شویم که #رها هستیم؟ . هر زمان که به جای #ترس و #اضطراب، احساس #شادی و #آسودگی می کنیم؛ رها هستیم. هر زمان که از عقاید خوب و بد دیگران #مستقل باشیم؛ رها هستیم. وقتی نیاز به #تأیید را از دست می دهیم، رها هستیم. وقتی #تسلیم ...

۳ هفته پیش
3K
۳ هفته پیش
2K
۳ هفته پیش
1K
قسمت ۳ #فعال سازی چاکراها به راه خود ادامه دهید و حرکت و جنبش پروانه‌ای نیلی رنگ را ببینید و با انگشت آنرا لمس کنید و از نوسان و جریان این رنگ نیلی آگاه باشید ...

قسمت ۳ #فعال سازی چاکراها به راه خود ادامه دهید و حرکت و جنبش پروانه‌ای نیلی رنگ را ببینید و با انگشت آنرا لمس کنید و از نوسان و جریان این رنگ نیلی آگاه باشید و آنرا حس کنید. پروانه نیلی رنگ که روی انگشتان شما نشسته چاکرای ششم (چشم ...

۳ هفته پیش
6K
قسمت ۲ #فعال سازی چاکراها سیب را در دست دارید و جریان رنگ قرمز را در خود احساس میکنید ، این سیب قرمز اولین چاکرا (چاکرای ریشه) را فعال میسازد . میتوانید سیب قرمز را ...

قسمت ۲ #فعال سازی چاکراها سیب را در دست دارید و جریان رنگ قرمز را در خود احساس میکنید ، این سیب قرمز اولین چاکرا (چاکرای ریشه) را فعال میسازد . میتوانید سیب قرمز را بخورید به راه رفتن ادامه دهید، در حالی که آگاهی کامل بر قدم زدن دارید ...

۳ هفته پیش
8K
قسمت ۱ #فعال سازی چاکرا ها تمرینات و تکنیک هائی که می‌تواند این مراکز را فعال سازند متعدد و ویژه هستند و نیاز به کسب مهارت طی چند ماه تا چند سال است. توانائی و ...

قسمت ۱ #فعال سازی چاکرا ها تمرینات و تکنیک هائی که می‌تواند این مراکز را فعال سازند متعدد و ویژه هستند و نیاز به کسب مهارت طی چند ماه تا چند سال است. توانائی و قدرت‌های حاصل از فعال شدن انرژی چاکراها ، کرامت یا سیدهی نامیده می‌شود و به ...

۳ هفته پیش
16K
#ادامه پاکسازی چاکراها چاکرای چهارم ( چاکرای قلب (را شارژ میکند ، شما میتوانید از تازگی علفها لذت ببرید. کمی جلوتر در نزدیکی شما صدای آبشاری به گوش میرسد، به راه خود ادامه دهید تا ...

#ادامه پاکسازی چاکراها چاکرای چهارم ( چاکرای قلب (را شارژ میکند ، شما میتوانید از تازگی علفها لذت ببرید. کمی جلوتر در نزدیکی شما صدای آبشاری به گوش میرسد، به راه خود ادامه دهید تا آبشار را مشاهده کنید و از پایین آمدن قطرات آب شاداب شوید. در دریاچه‌ پایین ...

۳ هفته پیش
8K
‍ #تمرینی_برای_پاکسازی_چاکراها این تمرین را میتوان با هر روشی انجام داد (خوابیده به پشت طوری که دستها و بازوها در کنار بدن باشد و یا نشسته روی صندلی راحتی) انتخاب روش به شما بستگی دارد ...

‍ #تمرینی_برای_پاکسازی_چاکراها این تمرین را میتوان با هر روشی انجام داد (خوابیده به پشت طوری که دستها و بازوها در کنار بدن باشد و یا نشسته روی صندلی راحتی) انتخاب روش به شما بستگی دارد که با کدامیک راحت‌تر باشید. بعد از اینکه نشسته یا خوابیدید یک نفس عمیق از ...

۳ هفته پیش
12K