هیچکس اینجا به طو مانند نشد...😔

هیچکس اینجا به طو مانند نشد...😔

۳ تیر 1398
36
۳ تیر 1398
35
دلم برات تنگ میشه برا وقتایی که از عصبانیت دستتو لای موهات میکشیدی برا وقتایی که از استرس با شلوارت ور میرفتی دلم برات تنگ میشه برا اعتراضات به داورا خیلی میخواستمت خیلی خیلی میخوامت:))) ...

دلم برات تنگ میشه برا وقتایی که از عصبانیت دستتو لای موهات میکشیدی برا وقتایی که از استرس با شلوارت ور میرفتی دلم برات تنگ میشه برا اعتراضات به داورا خیلی میخواستمت خیلی خیلی میخوامت:))) لاو یو کووواچ😔♥️

۳ تیر 1398
43
کاش همه مثه بودیمیر باشن،همینقدر پول بگیرن ولی گل قهرمانی بزنن اینهمه آدمو خوشحال کنن بفرستین واسه منشا و الحاجی گرو و نیومایر و...

کاش همه مثه بودیمیر باشن،همینقدر پول بگیرن ولی گل قهرمانی بزنن اینهمه آدمو خوشحال کنن بفرستین واسه منشا و الحاجی گرو و نیومایر و...

۲۷ اردیبهشت 1398
41
just you for ever

just you for ever

۲۷ اردیبهشت 1398
40
گوارایِ وجودتون بچها👍🏿

گوارایِ وجودتون بچها👍🏿

۲۷ اردیبهشت 1398
41
۲۷ اردیبهشت 1398
41
فرق بین با جام خوابیدن و تو خواب جام دیدن😉

فرق بین با جام خوابیدن و تو خواب جام دیدن😉

۲۷ اردیبهشت 1398
49
پشمای کمال هم تو این صحنه مثل ماها ریخت😂 عاقا سن فقطططط یه عددِ:)))) تو قانون جاذبه رو زیر سوال بردی،سوپرمَن♥️👑

پشمای کمال هم تو این صحنه مثل ماها ریخت😂 عاقا سن فقطططط یه عددِ:)))) تو قانون جاذبه رو زیر سوال بردی،سوپرمَن♥️👑

۸ اردیبهشت 1398
50
just red♥️

just red♥️

۸ اردیبهشت 1398
37
۸ اردیبهشت 1398
37
الهه هافبک دفاعی در پرسپولیس برانکو...👌🏻😉♥️ لاولی😘

الهه هافبک دفاعی در پرسپولیس برانکو...👌🏻😉♥️ لاولی😘

۸ اردیبهشت 1398
42
تنها راهی که استقلال میتونه از این بحران خارج بشه اینکه الن شفر و بندازن بالا نیگیرنش...😂 😂 😂 😂

تنها راهی که استقلال میتونه از این بحران خارج بشه اینکه الن شفر و بندازن بالا نیگیرنش...😂 😂 😂 😂

۷ اردیبهشت 1398
38
بخوانیم سرود قهرمانی...😉♥️♥️♥️♥️♥️♥️

بخوانیم سرود قهرمانی...😉♥️♥️♥️♥️♥️♥️

۷ اردیبهشت 1398
41
زیر پرسپولیس،مثه همیشه:))))))))

زیر پرسپولیس،مثه همیشه:))))))))

۱۴ فروردین 1398
40
چخبر....؟!😂😂😂😎

چخبر....؟!😂😂😂😎

۱۴ فروردین 1398
44
۱۴ فروردین 1398
36
وضعیت سه فصل اخیر کیسه کشا😂😂😂

وضعیت سه فصل اخیر کیسه کشا😂😂😂

۱۴ فروردین 1398
38
پوگبا:چیه تا حالا بز ندیدی...

پوگبا:چیه تا حالا بز ندیدی...

۱۴ فروردین 1398
38
۱۳ فروردین 1398
38