دِلّبَرِ

love___


بکوب روش


اینکه رف عب ندارع
تاسفش اونجاس ک حرفاشو باور کردی❤
بودی نوش
نبودی فراموش
نمیخوای بمونی هری

این حساب کاربری خصوصی میباشد