.•°ݪــــیــ∞ـانـــا°•.

liannaten

[- Live in such a way that if anyone spoke badiy about you ' No one would believe -] 💦 💫 ❤ 🍃 🌸 🌙
.
.
.
.
.
وَ مـــنــ شـــما را دارمــــ درمیــــانــ نداشــــته هایـــم💫
وَ خــــودمـــ میـــدانـــم بــــے شـــما میـــمیـــرم💦


[- みムŋム -]
[- ყム$ -]
[- zɨGσσŁ-]
[- kɦムイɨ -]
[♡]
.

.

.
فـــالو = فـــالو
لایــڪ = لایــڪ
°`.°`.°`.°`.°`.°`.°`.°`.°`.°`. ∞ °`.°`.°`.°`.°`.°`. °`.°`.°`.

#me #اسلایم چه اسلایمی درست کردیـــم ما 😻💫

#me #اسلایم چه اسلایمی درست کردیـــم ما 😻💫

۱ هفته پیش
13K
💫😻

💫😻

۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
ایـــنو خوب اومــدهـــ 😹😻 عاشقتم رفیقــــ💫💦💩 @hanaya

ایـــنو خوب اومــدهـــ 😹😻 عاشقتم رفیقــــ💫💦💩 @hanaya

۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
#کــامنـتـــ

#کــامنـتـــ

۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
#فــنچـــول😻 😹

#فــنچـــول😻 😹

۱ هفته پیش
4K
#خـــوراڪے

#خـــوراڪے

۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
5K
#ڪـــامنتـــ

#ڪـــامنتـــ

۲ هفته پیش
6K
۲ هفته پیش
5K
۲ هفته پیش
5K
بــعضــیامــ جـــورے چســ نالــهــ میکنــنــ انــگار نــه انگــار ڪـــه تنــها دغـــدغـشــو شارژ مـــبایـــلشـــونــهـ 🌞 🌏 🌱 #ݪـیـآ

بــعضــیامــ جـــورے چســ نالــهــ میکنــنــ انــگار نــه انگــار ڪـــه تنــها دغـــدغـشــو شارژ مـــبایـــلشـــونــهـ 🌞 🌏 🌱 #ݪـیـآ

۲ هفته پیش
5K
یـــه دخــتره خوبــ💦 💫 🙊 تـــو یه جـــامعــه بـــد 👀 💤 💨 انــقدر میـــخورهــ تــــوســـرے ڪـــه 👽 👊 💔 میـــشه یه دخـــتر بـــد :( 🍃 🌙 ☁ #ݪـیـآ

یـــه دخــتره خوبــ💦 💫 🙊 تـــو یه جـــامعــه بـــد 👀 💤 💨 انــقدر میـــخورهــ تــــوســـرے ڪـــه 👽 👊 💔 میـــشه یه دخـــتر بـــد :( 🍃 🌙 ☁ #ݪـیـآ

۲ هفته پیش
4K
بــــه بعضـــیــا باس گــفتــ : + تـــو تڪپـــرے¿ + اهــا اره راستـــ میــگے تـڪ تـڪ باهمـه میــپرے😻💦💫 #ݪـیـآ

بــــه بعضـــیــا باس گــفتــ : + تـــو تڪپـــرے¿ + اهــا اره راستـــ میــگے تـڪ تـڪ باهمـه میــپرے😻💦💫 #ݪـیـآ

۲ هفته پیش
5K
🌼🌙❄

🌼🌙❄

۲ هفته پیش
4K
امـــتحــاناے نــوبـتــ دومــ 🌙🌵 اصــݪـا نگــاشــ میــکنــم افــسردگــے مـیگــیرم ❄💦💫 #ݪـیـآ

امـــتحــاناے نــوبـتــ دومــ 🌙🌵 اصــݪـا نگــاشــ میــکنــم افــسردگــے مـیگــیرم ❄💦💫 #ݪـیـآ

۲ هفته پیش
7K
ڪــــفــ ..💦💫❄ چـــه حــبابایـے ســاخــتمــ مــن 🌙[♡] #ݪـیـآ

ڪــــفــ ..💦💫❄ چـــه حــبابایـے ســاخــتمــ مــن 🌙[♡] #ݪـیـآ

۲ هفته پیش
4K
#ســتــ

#ســتــ

۲ هفته پیش
5K