ریتـم خنده هایـت را🌺 دوسـت دارم.. تـــو💝 بیـن تمـام آدم ها، این کره ے خـاکـے تـافتـه ے جـدابـافـته ے منـی !🍀 بخنـد #نفــسم 💝

ریتـم خنده هایـت را🌺 دوسـت دارم.. تـــو💝 بیـن تمـام آدم ها، این کره ے خـاکـے تـافتـه ے جـدابـافـته ے منـی !🍀 بخنـد #نفــسم 💝

۱۶ اسفند 1395
14K
#تهران_کوچه_عشق عکاس:می^_^

#تهران_کوچه_عشق عکاس:می^_^

۱۴ اسفند 1395
15K
مَـــن یــک بـیـمـآر روآنــی نیــستـم.. مَـــن یـک جـآمــعه سِــــتیـز بـسیـار پُـر عـملــکـرد هــستــم! -شرلوک هلمز

مَـــن یــک بـیـمـآر روآنــی نیــستـم.. مَـــن یـک جـآمــعه سِــــتیـز بـسیـار پُـر عـملــکـرد هــستــم! -شرلوک هلمز

۱۰ اسفند 1395
15K
دو عددد عجقD:

دو عددد عجقD:

۵ اسفند 1395
16K
۵ اسفند 1395
16K
واااااااایD:

واااااااایD:

۵ اسفند 1395
16K
قربونم بره کصافط عنتر:|

قربونم بره کصافط عنتر:|

۵ اسفند 1395
16K
من چرا باید نصفه شب یانقدر بخندم که سیکس پک درارم بعد ننم بیاد بالا سرم مثل فیلم کانجورینگ منم زهله ترک شم؟:| بخاطر این دیوثه بی عاطفهD:

من چرا باید نصفه شب یانقدر بخندم که سیکس پک درارم بعد ننم بیاد بالا سرم مثل فیلم کانجورینگ منم زهله ترک شم؟:| بخاطر این دیوثه بی عاطفهD:

۵ اسفند 1395
16K
عخی^_^

عخی^_^

۵ اسفند 1395
16K
لامصب خنده هاش خعلی تمیزه:)

لامصب خنده هاش خعلی تمیزه:)

۵ اسفند 1395
7K
این بشر خعلی خداسD:

این بشر خعلی خداسD:

۵ اسفند 1395
7K
D:

D:

۵ اسفند 1395
7K
D:

D:

۵ اسفند 1395
6K
این کوکی رو باید با تسمه زنجیر به درخت وسط بیایون ببندی جیمینم بندازی تو گاراژ وسط کویر های یزد تا دیگه دستش بهش نرسه:|

این کوکی رو باید با تسمه زنجیر به درخت وسط بیایون ببندی جیمینم بندازی تو گاراژ وسط کویر های یزد تا دیگه دستش بهش نرسه:|

۵ اسفند 1395
7K
هیشکدوم:| فقط خودم:| با این یه پک آویزونD:

هیشکدوم:| فقط خودم:| با این یه پک آویزونD:

۵ اسفند 1395
7K
D:

D:

۵ اسفند 1395
7K
کلا دس به هر چی میزنه عن میشه:|

کلا دس به هر چی میزنه عن میشه:|

۵ اسفند 1395
7K
البته این یه جاش اشتباه قدش حداقل 168 سانت باشه:| منه منهD:

البته این یه جاش اشتباه قدش حداقل 168 سانت باشه:| منه منهD:

۵ اسفند 1395
7K
:| میگم این همه عقده الکی تو یه بشر جمع نمیشه:| خو بچرو چیکار داری کصافط؟:| بذار بکپه دیه:|

:| میگم این همه عقده الکی تو یه بشر جمع نمیشه:| خو بچرو چیکار داری کصافط؟:| بذار بکپه دیه:|

۵ اسفند 1395
7K
منه منهD:

منه منهD:

۵ اسفند 1395
7K