نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

حیاط مدرسمون با رفقاششش😂 😍 🙈 #seyedeh

حیاط مدرسمون با رفقاششش😂 😍 🙈 #seyedeh

۷ ثانیه پیش
7
خدایا مچکرم

خدایا مچکرم

۱۳ ثانیه پیش
8
با این استقلال به هیچ جا نمیرسیم ببینید کی گفتم 😒

با این استقلال به هیچ جا نمیرسیم ببینید کی گفتم 😒

۱۸ ثانیه پیش
7
کسی هست حرف بزنیم؟!😐

کسی هست حرف بزنیم؟!😐

۲۳ ثانیه پیش
48
۳۹ ثانیه پیش
34
۵۳ ثانیه پیش
19
۱ دقیقه پیش
152
۱ دقیقه پیش
72
⭕ ️یه پیرمرد بازنشسته به وزیر بهداشت گفته: هزینه فیزیوتراپی خیلی گرون شده و پول بازنشستگی کفاف نمیده. قاضی زاده هم گفته بجای فیزیوتراپی برو خودت رو بمال!

⭕ ️یه پیرمرد بازنشسته به وزیر بهداشت گفته: هزینه فیزیوتراپی خیلی گرون شده و پول بازنشستگی کفاف نمیده. قاضی زاده هم گفته بجای فیزیوتراپی برو خودت رو بمال!

۱ دقیقه پیش
18
۱ دقیقه پیش
169
۱ دقیقه پیش
80
۱ دقیقه پیش
89
۱ دقیقه پیش
238
نظر بعضی ها

نظر بعضی ها

۱ دقیقه پیش
78
۱ دقیقه پیش
269
۲ دقیقه پیش
282
۲ دقیقه پیش
290
این خانم عشقولی منه

این خانم عشقولی منه

۲ دقیقه پیش
44
۲ دقیقه پیش
44
۲ دقیقه پیش
120