گااااد جوک های بابا بزرگی جیین😂😂😂😂😂😂 #bts #kpop #jin

گااااد جوک های بابا بزرگی جیین😂😂😂😂😂😂 #bts #kpop #jin

۱۴ مرداد 1398
261
😂😂😂😂😂😂😂😂 #bts #kpop #jin

😂😂😂😂😂😂😂😂 #bts #kpop #jin

۱۴ مرداد 1398
238
نحوه ی جدید پول درآوردن آرمیا😂😂😂😂😂😂😂😂 #bts #kpop

نحوه ی جدید پول درآوردن آرمیا😂😂😂😂😂😂😂😂 #bts #kpop

۵ مرداد 1398
145
ویحیحیحی😂😂😂 #bts #kpop

ویحیحیحی😂😂😂 #bts #kpop

۵ مرداد 1398
143
#bts #kpop #jimin

#bts #kpop #jimin

۵ مرداد 1398
149
😂😂😂😂😂😂😂 #bts #kpop #rm

😂😂😂😂😂😂😂 #bts #kpop #rm

۵ مرداد 1398
151
😂😂😂😂😂بدترین شرایطه 😂😂 #bts #kpop

😂😂😂😂😂بدترین شرایطه 😂😂 #bts #kpop

۵ مرداد 1398
152
🔥💞 #bts #kookie #kpop

🔥💞 #bts #kookie #kpop

۴ مرداد 1398
1K
🔥💦 #kpop #bts #jungkook #kookie

🔥💦 #kpop #bts #jungkook #kookie

۲۸ تیر 1398
174
my heart #kookie #bts #jk

my heart #kookie #bts #jk

۱۴ تیر 1398
147
I'm dead 😱 😱 😱 😱 😱 #bts #jk

I'm dead 😱 😱 😱 😱 😱 #bts #jk

۱۴ تیر 1398
142
😂😂😂just kookie...😂 #bts #kpop #jungkook #tae #taekook

😂😂😂just kookie...😂 #bts #kpop #jungkook #tae #taekook

۱۴ تیر 1398
207
sugaaa😂😂😂😂😂😂 #bts #suga

sugaaa😂😂😂😂😂😂 #bts #suga

۱۴ تیر 1398
143
(¬_¬)ノ #kookie #bts #jk

(¬_¬)ノ #kookie #bts #jk

۱۴ تیر 1398
210
نگاهاااااشوووووون😍😍😍 خداااااااااااع😭😭😭😭🌈 #bts #kookmin #jikook #kpop

نگاهاااااشوووووون😍😍😍 خداااااااااااع😭😭😭😭🌈 #bts #kookmin #jikook #kpop

۱۴ تیر 1398
315
نگاهاااااشششش داره منو میکشهههه😍😍😍😍😍 #bts #kpop #jungkook #kookie

نگاهاااااشششش داره منو میکشهههه😍😍😍😍😍 #bts #kpop #jungkook #kookie

۱۳ تیر 1398
143
🐰❤🐣 #kookmin #bts #kpop

🐰❤🐣 #kookmin #bts #kpop

۱۱ تیر 1398
192
🐣❤🐰 #bts #jikook #kookmin #kpop

🐣❤🐰 #bts #jikook #kookmin #kpop

۱۱ تیر 1398
208
#jikook

#jikook

۱۱ تیر 1398
143
sizi seviyorüm 🌈 #bts #kookmin #kpop

sizi seviyorüm 🌈 #bts #kookmin #kpop

۱۱ تیر 1398
178