براے آدݥهاے ڪ ٺـــــرس از دادنتو ندارݩ ہیچ تلاشے نکنツ✔

براے آدݥهاے ڪ ٺـــــرس از دادنتو ندارݩ ہیچ تلاشے نکنツ✔

۱۴ شهریور 1398
8K
اصآݪــــــــــټ رو مؤزه ہا فریاد مے زڹڹد★★★

اصآݪــــــــــټ رو مؤزه ہا فریاد مے زڹڹد★★★

۷ شهریور 1398
4K
ݫڹدڱے ڃؤیبآریســـــٺ ڪ اݫ دهڪدہ غم مے ڱذرد..↻

ݫڹدڱے ڃؤیبآریســـــٺ ڪ اݫ دهڪدہ غم مے ڱذرد..↻

۴ شهریور 1398
5K
انکه دوستت دارد نگفته میفهمدت…¡

انکه دوستت دارد نگفته میفهمدت…¡

۱ شهریور 1398
10K
محبت کن بی توقع

محبت کن بی توقع

۳۱ مرداد 1398
5K
۳۱ مرداد 1398
6K
رؤزهاے ڄؤآنے ݐخش زݩدہ ســـــٺ ‌ نهآیـــــٺ إسـٺفاده رو ببریݧ ڪ دیڱہ ٺـــــڪرار ندآره ‌ツ

رؤزهاے ڄؤآنے ݐخش زݩدہ ســـــٺ ‌ نهآیـــــٺ إسـٺفاده رو ببریݧ ڪ دیڱہ ٺـــــڪرار ندآره ‌ツ

۱۷ مرداد 1398
10K