Khîßê$âß

khiresar...

ﺣﺎﻟــــَﻢ ﺧــــﻮﺏ ﺍَﺳﺖ ﺍَﻣـــّـﺎ ﺩَﺭ ﺣـــﺎﻟَﺖِ ﺧـُـﻨﺜــــﮯ ﺑِﻪ ﺳـَـﺮ ﻣـــﯿﺒَﺮﻡ. . .!!! ﻧـَـﻪ ﺧﻮﺷﺤـــﺎﻟَﻢ . . . ﻧـَـﻪ ﻧﺎﺭﺍﺣــَـﺖ . . . ﺍَﻓﺴُــــﺮﺩﻩ هَم ﻧﯿـﺴﺘــــَﻢ اَمّا دِلَم گِرفته اَست . . .!!! نِمیدانَم بِه چِه چیز یا بِه چِه کَسی فِکر کُنَم تا کَمی آرام شَوَم . . . حَتی نمیتَوانَم حالَم را توضیح بِدَهَم . . . ﺧُﻨﺜــی هَستَم اَمّا به اَندازِه ی تَمامِ دُنیا فِکرَم دَرگیر اَست ...!! وَ مَن. . .ﺣﺎﻝِ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﻫــــﺎﯾَﻢ ﺭﺍ ﺩﻭﺳـــﺖ نَدارم. . .!!!

قومی متفکرند اندر ره دین قومی به گمان فتاده در راه یقین میترسم از آن که بانگ آید روزی کای بیخبران راه نه آنست و نه این

قومی متفکرند اندر ره دین قومی به گمان فتاده در راه یقین میترسم از آن که بانگ آید روزی کای بیخبران راه نه آنست و نه این

۱ روز پیش
4K
نیمِ جان بستاند و صدجان دهد آنچه در وهمت نیاید آن دهد

نیمِ جان بستاند و صدجان دهد آنچه در وهمت نیاید آن دهد

۱ روز پیش
3K
مروح کن دل و جان را، دل تنگ پریشان را گلستان ساز زندان را، بر این ارواح زندانی

مروح کن دل و جان را، دل تنگ پریشان را گلستان ساز زندان را، بر این ارواح زندانی

۱ روز پیش
3K
چه برانی چه بخوانی چه به اوجم برسانی چه به خاکم بکشانی… نه من آنم که برنجم ، نه تو آنی که برانی.. نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم ، نه تو ...

چه برانی چه بخوانی چه به اوجم برسانی چه به خاکم بکشانی… نه من آنم که برنجم ، نه تو آنی که برانی.. نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم ، نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی در اگر باز نگردد… نروم باز به جایی ...

۱ روز پیش
7K
بیزارم از آن کهنه خدایی که تو داری هر لحظه مرا تازه خدای دگرستی

بیزارم از آن کهنه خدایی که تو داری هر لحظه مرا تازه خدای دگرستی

۵ روز پیش
1K
⁣توبه بر لب ... سبحه بر کف ... دل پر از شوق گناه... معصیت را خنده می آید زِ استغفار ما ...

⁣توبه بر لب ... سبحه بر کف ... دل پر از شوق گناه... معصیت را خنده می آید زِ استغفار ما ...

۵ روز پیش
3K
از یـادِ تـو برنداشتـم دسـت هنوز

از یـادِ تـو برنداشتـم دسـت هنوز

۱ هفته پیش
4K
جان هرزنده_دلی زنده_به_جانی_دگرست..!! ‌‌

جان هرزنده_دلی زنده_به_جانی_دگرست..!! ‌‌

۱ هفته پیش
3K
نه غم و نه غم پرستم زغم زمانه رَستَم...!

نه غم و نه غم پرستم زغم زمانه رَستَم...!

۱ هفته پیش
4K
هرچه درعالم دری بسته است مفتاحش تویی...!!!! تامل بسیار در این بیت نکته ها هست که باید روزها اندیشید و به آن عمل کرد

هرچه درعالم دری بسته است مفتاحش تویی...!!!! تامل بسیار در این بیت نکته ها هست که باید روزها اندیشید و به آن عمل کرد

۱ هفته پیش
6K
خانه دلتنگِ غروبی خفه بود مثلِ امروز که تنگ است دلم پدرم گفت چراغ و شب از شب پُر شد من به خود گفتم یک روز گذشت مادرم آه کشید؛ «زود بر خواهد گشت.» ابری ...

خانه دلتنگِ غروبی خفه بود مثلِ امروز که تنگ است دلم پدرم گفت چراغ و شب از شب پُر شد من به خود گفتم یک روز گذشت مادرم آه کشید؛ «زود بر خواهد گشت.» ابری آهسته به چشمم لغزید و سپس خوابم برد که گمان داشت که هست این همه ...

۲ هفته پیش
26K
همه شب چشم شدم، اشک شدم .......ریزش یک کوه شدم ، ناله ی جانسوز شدم، درطلب عشق تو بیمار شدم، خاک نشین رخ زیبای تو دلدار شدم، به گدایی به در خانه ی تو بیدل ...

همه شب چشم شدم، اشک شدم .......ریزش یک کوه شدم ، ناله ی جانسوز شدم، درطلب عشق تو بیمار شدم، خاک نشین رخ زیبای تو دلدار شدم، به گدایی به در خانه ی تو بیدل و تبدار شدم ، دربدرٍ کوچه و بازار شدم ،تاک شدم، برسر هر دار شدم، ...

۲ هفته پیش
8K
سآغر درونیم می سرایم تو را در خودم تا باز یابی مرا در خودت

سآغر درونیم می سرایم تو را در خودم تا باز یابی مرا در خودت

۴ شهریور 1398
4K
بگذار پرده ها برافتند شانه هایت را به من بسپار،برای غربت این همه سال،برای غصه ها و اشک ها...و دستانت را برای دست افشانی، برای مهروزی و غزل خوانی... تقدیم به ساغر درونم😊

بگذار پرده ها برافتند شانه هایت را به من بسپار،برای غربت این همه سال،برای غصه ها و اشک ها...و دستانت را برای دست افشانی، برای مهروزی و غزل خوانی... تقدیم به ساغر درونم😊

۴ شهریور 1398
5K
بر سر آتش تو سوختم و دود نکرد آب بر آتش تو ریختم و دود نکرد

بر سر آتش تو سوختم و دود نکرد آب بر آتش تو ریختم و دود نکرد

۳ شهریور 1398
4K
انگار مرده باشی و آنسوی شیشه‌ی غسال خانه هیچ‌کس منتظر جنازه‌ات نباشد اینگونه شرح می‌پذیرم ...

انگار مرده باشی و آنسوی شیشه‌ی غسال خانه هیچ‌کس منتظر جنازه‌ات نباشد اینگونه شرح می‌پذیرم ...

۱۵ مرداد 1398
4K
هرشب زنی در من طغیان می‌کند و من هر شب بالشی می‌گذارم بر دهانش و شلیک می‌کنم هر شب زنی در من می‌میرد در سکوت و تنهایی...

هرشب زنی در من طغیان می‌کند و من هر شب بالشی می‌گذارم بر دهانش و شلیک می‌کنم هر شب زنی در من می‌میرد در سکوت و تنهایی...

۱۵ مرداد 1398
5K
دلم برای تو تنگ شده است! شبیه پرنده ی لالی هستم، که نمی تواند آواز بخواند! نمی دانم از کدام آینه نگاهت کنم؟! هوا روی اجاق حوصله می سوزد! نفس هایم در گلو حبس شده ...

دلم برای تو تنگ شده است! شبیه پرنده ی لالی هستم، که نمی تواند آواز بخواند! نمی دانم از کدام آینه نگاهت کنم؟! هوا روی اجاق حوصله می سوزد! نفس هایم در گلو حبس شده تو را نمی بینم اناری ترک خورده ام، که از حصار لب های تو رها ...

۱۵ مرداد 1398
8K
دلم براے تو تنگ است و این را نمے توانم بگویم مثل باد ڪـہ نمے تواند حرف بزند یا درخت ها ڪـہ خاموشند یا شڪوفـہ هاے سیب با این همـہ گل ها مے شڪفند و ...

دلم براے تو تنگ است و این را نمے توانم بگویم مثل باد ڪـہ نمے تواند حرف بزند یا درخت ها ڪـہ خاموشند یا شڪوفـہ هاے سیب با این همـہ گل ها مے شڪفند و درخت ها سبز مے شوند و من هم بـہ زندگے ادامـہ مے دهم ...

۱۵ مرداد 1398
7K
نه اینکه عاشقِ سفر نباشم ! نه اینکه معاشرت با آدم ها را دوست نداشته باشم ؛ اما گاهی واقعا حسش نیست ! و توضیح دادنِ این حسی که نیست ، گاهی آنقدر سخت می ...

نه اینکه عاشقِ سفر نباشم ! نه اینکه معاشرت با آدم ها را دوست نداشته باشم ؛ اما گاهی واقعا حسش نیست ! و توضیح دادنِ این حسی که نیست ، گاهی آنقدر سخت می شود که ترجیح می دهی فقط سکوت کنی ، فاصله بگیری و به قضاوتِ هیچکسی ...

۱۵ مرداد 1398
5K