خلیل اصفهانی

khalil97

لعنت به آدم دروغگو
هر ساعت با یک یبودن و تو یه ساعت هم با چند تا بودن .....
کتابیش میشه
تاکسی عمومی......
عامیانه اش میشه.....؟؟؟؟!!!!
....
بله!!!!
باشه....!!!!

دنیا خیلی زیباتر خواهد شد اگر بیاموزیم: دروغ نگوییم، تهمت نزنیم، مؤدب باشیم، صادق باشیم، انتقاد پذیر باشیم، دیگران را آزار ندهیم، وجدان داشته باشیم، از کسی بت نسازیم، نظافت را رعایت کنیم، از قدرت ...

دنیا خیلی زیباتر خواهد شد اگر بیاموزیم: دروغ نگوییم، تهمت نزنیم، مؤدب باشیم، صادق باشیم، انتقاد پذیر باشیم، دیگران را آزار ندهیم، وجدان داشته باشیم، از کسی بت نسازیم، نظافت را رعایت کنیم، از قدرت سوء استفاده نکنیم، پشت سر کسی غیبت نکنیم، به عقاید همدیگر احترام بگذاریم، مسؤلیت اشتباهاتمان ...

۱ روز پیش
4K
۴ روز پیش
2K
۴ روز پیش
705
۴ روز پیش
778
به پیچ من هم سر بزنید... #دوست_دارم #میخوامت #عشقی_تو

به پیچ من هم سر بزنید... #دوست_دارم #میخوامت #عشقی_تو

۴ روز پیش
2K
۴ روز پیش
641
۴ روز پیش
642
۴ روز پیش
652
۴ روز پیش
650
۴ روز پیش
650
۴ روز پیش
666
۴ روز پیش
645
به پیچ من هم سر بزنید... #دوست_دارم #میخوامت #عشقی_تو

به پیچ من هم سر بزنید... #دوست_دارم #میخوامت #عشقی_تو

۴ روز پیش
2K