🎼در اعماق آبهای تاریک صدایی شنیده می شود. افسوس ، هیچ کس نمی تواند آن صدا را بفهمد چه کسی می داند صدا می خندد یا گریه می کند چه کسی می داند که چه ...

🎼در اعماق آبهای تاریک صدایی شنیده می شود. افسوس ، هیچ کس نمی تواند آن صدا را بفهمد چه کسی می داند صدا می خندد یا گریه می کند چه کسی می داند که چه کسی صاحب آن صدا است هیچ کس نمی داند ، و هر کس می داند ...

۱ هفته پیش
5K
#انیمه #انیمه_گرل من موقع مدارس به جا درس خوندن😸😹

#انیمه #انیمه_گرل من موقع مدارس به جا درس خوندن😸😹

۳ هفته پیش
6K
#مدل_چشم #انیمه #ناروتو مدل چشمای شخصیت های انیمه ناروتو😇

#مدل_چشم #انیمه #ناروتو مدل چشمای شخصیت های انیمه ناروتو😇

۱۰ مهر 1398
8K
#سِشومارو_ساما #انیمه #اینویاشا

#سِشومارو_ساما #انیمه #اینویاشا

۷ مهر 1398
6K
#انیمه #عکس_نوشته 😊

#انیمه #عکس_نوشته 😊

۲۰ شهریور 1398
7K
#انیمه #زندگی #عکس_نوشته هوم عجب ^-^ فرزندم میمردی میگفتی چشمها را باید شست 😐 آمایا:ببند دیوونه-__- نمیبندم چش دربیاد😶 تورو خدا میبینی برگاهم دیوونه شدن میرقصن^○^ آمایا:د میگ م خفه شود =____= ادب از که ...

#انیمه #زندگی #عکس_نوشته هوم عجب ^-^ فرزندم میمردی میگفتی چشمها را باید شست 😐 آمایا:ببند دیوونه-__- نمیبندم چش دربیاد😶 تورو خدا میبینی برگاهم دیوونه شدن میرقصن^○^ آمایا:د میگ م خفه شود =____= ادب از که آموختی از بی ادبان¿~¿

۱۵ شهریور 1398
13K
#انیمه #لیوای #هانجی #قد 😜 😁 😒 آخه چراااT~T این ظلمه هانجی >~< درکت میکنم لیواییی🙀 قد چیز رو اعصابیه>

#انیمه #لیوای #هانجی #قد 😜 😁 😒 آخه چراااT~T این ظلمه هانجی >~< درکت میکنم لیواییی🙀 قد چیز رو اعصابیه>"< ولی حق نداشتی به هانجی بگی خر "-" لیوای: خفه -__- لطفا منو نکشششش 🙇

۱۴ شهریور 1398
13K
#انیمه #مدرسه وقتی اول مهر به جا گرفتن کیف و کتاب نون بربری رو با بالشت اشتباه گرفتی 😸 بدون خواب پاییزی شروع شده 😜 یکی اون ساعتو خفه کنه>

#انیمه #مدرسه وقتی اول مهر به جا گرفتن کیف و کتاب نون بربری رو با بالشت اشتباه گرفتی 😸 بدون خواب پاییزی شروع شده 😜 یکی اون ساعتو خفه کنه>"<

۱۲ شهریور 1398
11K
#انیمه #آتریسا #دوست_من آتری بیا تا نکشتمت😊

#انیمه #آتریسا #دوست_من آتری بیا تا نکشتمت😊

۱۱ شهریور 1398
7K