karbinan

karbinan

مرجع بازاریابی و فروش و مدیریت کسب و کار

www.karbinan.com : کتاب #هوشمندانه کار کنید، سخت کار نکنید نکات ارزشمندی را در اختیار شما می گذارد. این کتاب، سرشار است از روش های عملی و شیوه های مبتنی بر نتایج و تکنیک ها و ...

www.karbinan.com : کتاب #هوشمندانه کار کنید، سخت کار نکنید نکات ارزشمندی را در اختیار شما می گذارد. این کتاب، سرشار است از روش های عملی و شیوه های مبتنی بر نتایج و تکنیک ها و تاکتیک هایی برای هزاران نفر از کسانی که به نوارهای ما گوش می دهند، در ...

۲۷ مرداد 1398
77
www.karbinan.com : این کتاب به صورت کاربردی و عملیاتی به چگونگی شکل گیری #عادت در مخاطبان می پردازد و آن را به صورت یک فرآیند ۴ مرحله ای (محرک، عمل، پاداش متغیر و سرمایه گذاری) ...

www.karbinan.com : این کتاب به صورت کاربردی و عملیاتی به چگونگی شکل گیری #عادت در مخاطبان می پردازد و آن را به صورت یک فرآیند ۴ مرحله ای (محرک، عمل، پاداش متغیر و سرمایه گذاری) معرفی می نماید. در هر مرحله مخاطبان با تکنیک های شکل گیری عادت و نیاز ...

۲۷ مرداد 1398
81
www.karbinan.com : در زمانه ای که بسیاری از شرکت ها و #متخصصان فناوری بیان می کنند که «افراد» دیگر تعیین نمی کنند که بازی #فروش منجر به برد یا باخت می شود، بلکه این #فناوری ...

www.karbinan.com : در زمانه ای که بسیاری از شرکت ها و #متخصصان فناوری بیان می کنند که «افراد» دیگر تعیین نمی کنند که بازی #فروش منجر به برد یا باخت می شود، بلکه این #فناوری است که بیشترین اهمیت را دارد، جب بلانت به مبحث #هوش_فروش پرداخته است. این پیام ...

۲۷ مرداد 1398
35
www.karbinan.com : ما همه در #زندگی خود لحظه های #سرنوشت سازی داریم، #تجربه هایی معنادار که در #ذهن مان باقی می مانند. بسیاری از این تجارب تا حد زیادی ناشی از شانس است ؛ یک ...

www.karbinan.com : ما همه در #زندگی خود لحظه های #سرنوشت سازی داریم، #تجربه هایی معنادار که در #ذهن مان باقی می مانند. بسیاری از این تجارب تا حد زیادی ناشی از شانس است ؛ یک آشنایی اتفاقی با کسی که تبدیل به #عشق زندگی شما می شود، یک #معلم جدید ...

۲۷ مرداد 1398
141