سلام به همه لینک جدید کانال کانون telegram.me/lahaehayebakhoda لطفاً حمایت کنید

سلام به همه لینک جدید کانال کانون telegram.me/lahaehayebakhoda لطفاً حمایت کنید

۲۷ مهر 1396
48
ایا کسی که سنتی می‌خونه و به مملکت #خیانت می‌کنه و به همه مردم ایران اهانت می‌کنه با کسی که رپ می‌خونه ولی به مملکتش خیانت نکرده و به مردمش اهانت نکرده مثل همدیگه هستن؟؟؟؟ ...

ایا کسی که سنتی می‌خونه و به مملکت #خیانت می‌کنه و به همه مردم ایران اهانت می‌کنه با کسی که رپ می‌خونه ولی به مملکتش خیانت نکرده و به مردمش اهانت نکرده مثل همدیگه هستن؟؟؟؟ چرا همه خائنین به مملکت از اقای روحانی حمایت میکنن؟؟؟ واسه چی اخه؟؟؟؟ #خیانت#دروغ#ریا#بیغیرتی

۲۸ اردیبهشت 1396
66
افتخار میکنن از دیدار با فتنه گرایی که سال ۸۸ یارانشون و خودشون به امام حسین علیه السلام اهانت کردند. واقعا#شرم آوره #روحانی_دروغگو#خاتمی_فتنه_گر#مرگ_بر_فتنه_گر

افتخار میکنن از دیدار با فتنه گرایی که سال ۸۸ یارانشون و خودشون به امام حسین علیه السلام اهانت کردند. واقعا#شرم آوره #روحانی_دروغگو#خاتمی_فتنه_گر#مرگ_بر_فتنه_گر

۲۸ اردیبهشت 1396
52
#رییسی#دولت_کار_و_کرامت#قالیباف#میرسلیم#اتحاد#مردم #تغییر_به_نفع_مردم

#رییسی#دولت_کار_و_کرامت#قالیباف#میرسلیم#اتحاد#مردم #تغییر_به_نفع_مردم

۲۸ اردیبهشت 1396
77
#طعم_فقر#رییسی#دولت_کار_و_کرامت#قالیباف#میرسلیم#اتحاد#مردم #تغییر_به_نفع_مردم

#طعم_فقر#رییسی#دولت_کار_و_کرامت#قالیباف#میرسلیم#اتحاد#مردم #تغییر_به_نفع_مردم

۲۸ اردیبهشت 1396
81
#حقوق_کارگر#حق_خوری#اهانت#نه_به_روحانی

#حقوق_کارگر#حق_خوری#اهانت#نه_به_روحانی

۲۸ اردیبهشت 1396
85
#تغییر_به_نفع_مردم#رییسی#قالیباف#میرسلیم#اتحاد#مردم

#تغییر_به_نفع_مردم#رییسی#قالیباف#میرسلیم#اتحاد#مردم

۲۸ اردیبهشت 1396
59
#تغییر_به_نفع_مردم#رییسی#دولت_کار_و_کرامت#مردم#اتحاد#قالیباف#میرسلیم

#تغییر_به_نفع_مردم#رییسی#دولت_کار_و_کرامت#مردم#اتحاد#قالیباف#میرسلیم

۲۸ اردیبهشت 1396
75
#دروغ#رکود#خیانت

#دروغ#رکود#خیانت

۲۸ اردیبهشت 1396
38
#فقر#رکود#شیب_ملایم#روحانی_دروغگو

#فقر#رکود#شیب_ملایم#روحانی_دروغگو

۲۸ اردیبهشت 1396
130
#دولت_بنفش#مریم_رجوی#خیانت#اهانت#دروغ#روحانی_دروغگو

#دولت_بنفش#مریم_رجوی#خیانت#اهانت#دروغ#روحانی_دروغگو

۲۸ اردیبهشت 1396
80
#رییسی#دولت_کار_و_کرامت#قالیباف#دولت_مردم#میرسلیم#اتحاد #تغییر_به_نفع_مردم

#رییسی#دولت_کار_و_کرامت#قالیباف#دولت_مردم#میرسلیم#اتحاد #تغییر_به_نفع_مردم

۲۸ اردیبهشت 1396
82
#امام_زمان #جمکران

#امام_زمان #جمکران

۲۸ اردیبهشت 1396
36
#رییسی#دولت_کار_و_کرامت#قالیباف#دولت_مردم#میرسلیم#اتحاد

#رییسی#دولت_کار_و_کرامت#قالیباف#دولت_مردم#میرسلیم#اتحاد

۲۸ اردیبهشت 1396
56
#خط حزب_الله

#خط حزب_الله

۲۸ اردیبهشت 1396
37
#برنده اصلی مردم هستند. نزارید #دروغگوها رای بیاورند

#برنده اصلی مردم هستند. نزارید #دروغگوها رای بیاورند

۲۸ اردیبهشت 1396
48
#قیام_مشهد#رییسی#دولت_کار_و_کرامت #قالیباف#دولت_مردم#میرسلیم#اتحاد ##نه_به_روحانی

#قیام_مشهد#رییسی#دولت_کار_و_کرامت #قالیباف#دولت_مردم#میرسلیم#اتحاد ##نه_به_روحانی

۲۸ اردیبهشت 1396
60
بعداز #قیام اصفهان و #سیل تهران ،#سونامی مشهد. #رییسی#دولت_کار_و_کرامت#قالیباف#دولت_مردم#میرسلیم#اتحاد

بعداز #قیام اصفهان و #سیل تهران ،#سونامی مشهد. #رییسی#دولت_کار_و_کرامت#قالیباف#دولت_مردم#میرسلیم#اتحاد

۲۸ اردیبهشت 1396
71
همه از اقای رییسی خوششون نمیاد ولی همه از #دروغگو بدشون میاد #روحانی_دروغگو #رییسی#دولت_کار_و_کرامت#قالیباف#دولت_مردم#میرسلیم#اتحاد

همه از اقای رییسی خوششون نمیاد ولی همه از #دروغگو بدشون میاد #روحانی_دروغگو #رییسی#دولت_کار_و_کرامت#قالیباف#دولت_مردم#میرسلیم#اتحاد

۲۸ اردیبهشت 1396
67
#رییسی#دولت_کار_و_کرامت#قالیباف#دولت_مردم#میرسلیم#اتحاد

#رییسی#دولت_کار_و_کرامت#قالیباف#دولت_مردم#میرسلیم#اتحاد

۲۸ اردیبهشت 1396
55