جاویدرضاحسینی

javidrezahosseini

🌟
🔹 ️فعال فرهنگی و هنری
🔹 ️سرگرم با ادبیات و سینما
🔹️کارمند حوزه هنری انقلاب اسلامی
🔹 ️مسئول پخش و پشتیبانی مجله نقدسینما
🔹 ️و..؛