joker

jarahdivane

دشمنه دشمن من،دوست منهــــ😏 😏 😏 (جوکر کپی ممنوع🚫 🚫 )مرسی⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
لطفا تو این کانال عضو شید🙏 🙏 🙏 🙏 @talkh_tayms

HA HA HA HA🔪🔪🔪🗡🗡🗡🗡🗡🗡🗡

HA HA HA HA🔪🔪🔪🗡🗡🗡🗡🗡🗡🗡

۳ روز پیش
904
😏😏🔪🗡🔫💜💜

😏😏🔪🗡🔫💜💜

۳ روز پیش
881
عده ای سرب وگلوله,عده ای ملیاردها هردوتا خوردند اما این کجا وآن کجا! این یکی از سوز ترکش آن یکی هم در سونا هردو میسوزند اما این کجا وآن کجا! عده ای بر روی مین ...

عده ای سرب وگلوله,عده ای ملیاردها هردوتا خوردند اما این کجا وآن کجا! این یکی از سوز ترکش آن یکی هم در سونا هردو میسوزند اما این کجا وآن کجا! عده ای بر روی مین و عده ای بر بال قو هردو خوابیدند اما این کجا وآن کجا! این یکی ...

۵ روز پیش
3K
🔴 دو باره بلند خواهیم شد و همه چیز را خواهیم ساخت دلمان برایِ روزهایِ خوبمان ، تنگ شده ! روزهایی که می شد در پیاده روهایِ ساده ی شهر قدم زد و شاد بود ...

🔴 دو باره بلند خواهیم شد و همه چیز را خواهیم ساخت دلمان برایِ روزهایِ خوبمان ، تنگ شده ! روزهایی که می شد در پیاده روهایِ ساده ی شهر قدم زد و شاد بود ، شب هایی که می شد نگرانِ هیچ چیز نبود و خوابید ، و آخرِ ...

۶ روز پیش
7K
🗡🗡🗡🗡🔪🔪🔪🔫🔫🔫🔫🔫HA.HA.HA

🗡🗡🗡🗡🔪🔪🔪🔫🔫🔫🔫🔫HA.HA.HA

۶ روز پیش
716
این برا اونایی که زر مفت زیاد میزنن(هر جوری هستم به کسی ربطی ندارع)

این برا اونایی که زر مفت زیاد میزنن(هر جوری هستم به کسی ربطی ندارع)

۶ روز پیش
3K
۶ روز پیش
2K
جمع خوبان💜💜💜💜💜😍😁

جمع خوبان💜💜💜💜💜😍😁

۷ روز پیش
2K
💜💜💜

💜💜💜

۷ روز پیش
1K
💜💜💜💜

💜💜💜💜

۷ روز پیش
2K
joker💜❤❤

joker💜❤❤

۷ روز پیش
2K
joker❤❤💜

joker❤❤💜

۷ روز پیش
2K
همچین جایی ارزوست😍😍

همچین جایی ارزوست😍😍

۷ روز پیش
3K
۱ هفته پیش
2K
😏😏😏

😏😏😏

۱ هفته پیش
2K
🙃🙃

🙃🙃

۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
?????

?????

۱ هفته پیش
2K
😭😭😭😭😭😔😢💘💔

😭😭😭😭😭😔😢💘💔

۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
5K