ოムЯʊ¤

jahanamy

نـــزار تـــۅ دݪـــتـــ ســـردـــے بـــشـــینـــہ❄
گـــݪ مــــنــ

گفتی مشکل منم دیدی رفتم

گفتی مشکل منم دیدی رفتم

۲۴ مرداد 1397
3K
سرد نگاشون

سرد نگاشون

۲۲ مرداد 1397
3K
دۅ صــبـــ تــۅ ۅانـــ پـــر گــــݪ رز 👽💀👽

دۅ صــبـــ تــۅ ۅانـــ پـــر گــــݪ رز 👽💀👽

۱۷ مرداد 1397
3K
ایـــنـــ جـــآ بــآز دمـــ صـــبــ ۅ ســـیــــگـــآر صـــۅرتــــے💀👽💀 #زدبازی

ایـــنـــ جـــآ بــآز دمـــ صـــبــ ۅ ســـیــــگـــآر صـــۅرتــــے💀👽💀 #زدبازی

۹ مرداد 1397
7K
بـــڪــشـــ ڪـــنـــآر بــــچـــہ بـــزآر ایـــنـــ رۅزآ ردشـــــہ👽💀👽

بـــڪــشـــ ڪـــنـــآر بــــچـــہ بـــزآر ایـــنـــ رۅزآ ردشـــــہ👽💀👽

۸ مرداد 1397
4K
قشنگ گند زدم تو نقاشی😭😩😂😂😂😂😂

قشنگ گند زدم تو نقاشی😭😩😂😂😂😂😂

۶ مرداد 1397
4K
هـــرۅئــــیــــنــــہ مـــنـــے تــــۅ💀👽💀

هـــرۅئــــیــــنــــہ مـــنـــے تــــۅ💀👽💀

۴ مرداد 1397
4K
مــن ســـر بــه راهــ بـــۅدمـــ ۅݪـــے تـــۅ آدمـــشــ نــبــۅدـــے👽💀👽

مــن ســـر بــه راهــ بـــۅدمـــ ۅݪـــے تـــۅ آدمـــشــ نــبــۅدـــے👽💀👽

۳۰ تیر 1397
6K
فــدایــ ســرتـــ 💜

فــدایــ ســرتـــ 💜

۲۰ تیر 1397
1K
صــداے خـــنـــده هــــاتـــ هـــۅز تـــوے گـــوشـــمــه

صــداے خـــنـــده هــــاتـــ هـــۅز تـــوے گـــوشـــمــه

۱۸ تیر 1397
1K
کـــاش زۅد تـــر آزادشــن #وانتونز

کـــاش زۅد تـــر آزادشــن #وانتونز

۱۲ تیر 1397
2K
مــدݪــمــه بـــه تـــۅچــــه👽💀👽

مــدݪــمــه بـــه تـــۅچــــه👽💀👽

۱۲ تیر 1397
1K
ۅݪـــے اۅن دۅســـت پـــســر مــن اۅن رۅز ۅ شـــب مـــنــه🌛🌞

ۅݪـــے اۅن دۅســـت پـــســر مــن اۅن رۅز ۅ شـــب مـــنــه🌛🌞

۳ تیر 1397
1K
زرنــزن :)

زرنــزن :)

۱ تیر 1397
1K
مــن بــݪــد نــیــســتــم نــگــهــت دارم خــۅدتـــ نــرۅ💜

مــن بــݪــد نــیــســتــم نــگــهــت دارم خــۅدتـــ نــرۅ💜

۳۱ خرداد 1397
1K
فقط یه دقیقه مونده😭 😭 😭

فقط یه دقیقه مونده😭 😭 😭

۳۱ خرداد 1397
1K
یعنی گل میزنیم🏃⚽

یعنی گل میزنیم🏃⚽

۳۱ خرداد 1397
1K
ڪــݪاغ پــر مــامــان بــا بــا ڪــه پــر روبــݪنــدیــم یــه حــســی بــم مــیــگــه بــپــر💀💀👽💀💀

ڪــݪاغ پــر مــامــان بــا بــا ڪــه پــر روبــݪنــدیــم یــه حــســی بــم مــیــگــه بــپــر💀💀👽💀💀

۳۰ خرداد 1397
2K
حــیــف ڪــه نــیســتــے وݪـــے تــنــهــایــے بـــهــتــره👽

حــیــف ڪــه نــیســتــے وݪـــے تــنــهــایــے بـــهــتــره👽

۲۹ خرداد 1397
1K
ایــن شـــدهـ ســرگــرمــے نــمــیــخــوایــم بـــر گــردیـــم واســه هــم ســـردردیـــم💀👽💀

ایــن شـــدهـ ســرگــرمــے نــمــیــخــوایــم بـــر گــردیـــم واســه هــم ســـردردیـــم💀👽💀

۲۹ خرداد 1397
1K