پایانِ فروردین تان نیک 🙂

پایانِ فروردین تان نیک 🙂

۳۱ فروردین 1398
4K
چرا خون بیشتری روی لب ها داریم که اینطور سرخ و گرم...؟ چرا هر چه بیشتر حرف میزنیم باز غمگینیم؟! شاید رنجی که ناخواسته به هم می بخشیم بخاطر واژه هایی ست که از میان ...

چرا خون بیشتری روی لب ها داریم که اینطور سرخ و گرم...؟ چرا هر چه بیشتر حرف میزنیم باز غمگینیم؟! شاید رنجی که ناخواسته به هم می بخشیم بخاطر واژه هایی ست که از میان همان لب ها بیرون می ریزد! اگر بگویم "دوستت دارم" و بگویی من هم...! فکر ...

۲۱ فروردین 1398
17K
معنای زنده بودن من، با تو بودن است ... نزدیک ، دور سیر ، گرسنه رها ، اسیر دلتنگ ، شاد آن لحظه ای که بی‌ تو سر آید مرا مباد!

معنای زنده بودن من، با تو بودن است ... نزدیک ، دور سیر ، گرسنه رها ، اسیر دلتنگ ، شاد آن لحظه ای که بی‌ تو سر آید مرا مباد! "فریدون مشیری"

۲۰ فروردین 1398
15K
جای لوله ی بخاری توی دیوار یه حفره بود که بعدا وقتی شوفاژ کار گذاشتیم، روشو با گچ پوشوندیم. خیلی صاف و یکدست و همرنگ. دیگه از اون حفره، از اون خلاء... هیچ خبری نبود. ...

جای لوله ی بخاری توی دیوار یه حفره بود که بعدا وقتی شوفاژ کار گذاشتیم، روشو با گچ پوشوندیم. خیلی صاف و یکدست و همرنگ. دیگه از اون حفره، از اون خلاء... هیچ خبری نبود. جای خالیش دیگه معلوم نبود. دیروز خیلی اتفاقی گوشه ی چهارپایه خورد بهش، حفره دوباره ...

۱۷ فروردین 1398
17K
۱۱ فروردین 1398
15K
این زخم خورده را به ترحم نیاز نیست خیر شما رسیده به ما مرحمت زیاد ...! #فاضل_نظری

این زخم خورده را به ترحم نیاز نیست خیر شما رسیده به ما مرحمت زیاد ...! #فاضل_نظری

۱۰ فروردین 1398
21K
کیا این یادشونه😊😊

کیا این یادشونه😊😊

۱۰ فروردین 1398
18K
۲۷ فروردین 1398
7K
۲۸ فروردین 1398
5K
۲۹ فروردین 1398
5K
۶ فروردین 1398
9K
شفیعی کدکنی

شفیعی کدکنی

۶ فروردین 1398
13K