&& HOSS€IN &&

hosseinkheyrat

سکوت تکیه کلام همیشه ات شده است!
درست نیست چنین بی صدا خلاصه شوی...

گفتنی نیست ولی بی تو کماکان در من.... نفسی هست ، دلی هست ، ولی جانی نیست....

گفتنی نیست ولی بی تو کماکان در من.... نفسی هست ، دلی هست ، ولی جانی نیست....

۴ هفته پیش
4K
عشق یعنی دلم از غصه بگیرد اما.... به ، همین بودنت از دور ، قناعت بکنم....

عشق یعنی دلم از غصه بگیرد اما.... به ، همین بودنت از دور ، قناعت بکنم....

۱۵ اسفند 1397
7K
ادم ها یک بار عمیقا عاشق می شوند چون فقط یک بار نمی ترسند که همه چیز خود را از دست بدهند؛ اما بعد از همان یک بار، ترس ها آنقدر عمیق می شوند که ...

ادم ها یک بار عمیقا عاشق می شوند چون فقط یک بار نمی ترسند که همه چیز خود را از دست بدهند؛ اما بعد از همان یک بار، ترس ها آنقدر عمیق می شوند که عشق دیگر دور می ایستد.

۲۰ اردیبهشت 1396
7K
زندگی همین است! هر خاطره غروبی دارد... هر غروبی خاطره ای! و ما جایی بین امید و انتظار... چشم میکشیم تا روزگارمان بگذرد...

زندگی همین است! هر خاطره غروبی دارد... هر غروبی خاطره ای! و ما جایی بین امید و انتظار... چشم میکشیم تا روزگارمان بگذرد...

۲۵ بهمن 1394
5K
غم انگیزترین وقت هر آدم، لحظه ای است که خودش به خودش می گوید: آه... یادم به خیر !

غم انگیزترین وقت هر آدم، لحظه ای است که خودش به خودش می گوید: آه... یادم به خیر !

۲۵ بهمن 1394
5K
سکوت کن ! هنگامی که نمیدانی چه بگویی ، چه پاسخ دهی و یا چطور بگویی ، فقط سکوت کن! گاهی نگفتن ، شیرین تر از گفتن سخنان آشفته است که در لحظه تو را ...

سکوت کن ! هنگامی که نمیدانی چه بگویی ، چه پاسخ دهی و یا چطور بگویی ، فقط سکوت کن! گاهی نگفتن ، شیرین تر از گفتن سخنان آشفته است که در لحظه تو را سبک میکن ...

۲۵ بهمن 1394
5K
میدانی... یک وقتهایی باید روی یک تکه کاغذ بنویسی تعطیل است... و بچسبانی پشت شیشه ی افکارت باید به خودت استراحت بدهی دراز بکشی دستهایت را زیر سرت بگذاری و به اسمان خیره شوی ...

میدانی... یک وقتهایی باید روی یک تکه کاغذ بنویسی تعطیل است... و بچسبانی پشت شیشه ی افکارت باید به خودت استراحت بدهی دراز بکشی دستهایت را زیر سرت بگذاری و به اسمان خیره شوی ...

۲۵ بهمن 1394
6K
ما خالق لحظه هاییم خالق لحظه هایی که به ما داده شده پس به زیبایی این لحظه ها رو بسازیم حتی با یک لبخند کوچک رو لبان خودمان حتی یک نگاه حتی یک قدم

ما خالق لحظه هاییم خالق لحظه هایی که به ما داده شده پس به زیبایی این لحظه ها رو بسازیم حتی با یک لبخند کوچک رو لبان خودمان حتی یک نگاه حتی یک قدم

۲۴ بهمن 1394
4K
بیزارم از قواعد آدم بزرگ ها! اصلا دو روز ، دلخوشی کودکانه چند ؟

بیزارم از قواعد آدم بزرگ ها! اصلا دو روز ، دلخوشی کودکانه چند ؟

۲۴ بهمن 1394
5K
من چه ساده ام که گمان میکنم اگر نباشم دلی برایم تنگ میشود اما حقیقت این است که اگر نباشم فقط نیستم همین!

من چه ساده ام که گمان میکنم اگر نباشم دلی برایم تنگ میشود اما حقیقت این است که اگر نباشم فقط نیستم همین!

۲۴ بهمن 1394
6K
من دلم میخواهد... ساعتی غرق درونم باشم! عاری از عاطفه ها تهی از موج و سراب دورتر از رفقا... خالی از هرچه فراق! من نه عاشق هستم و نه محتاج نگاهی که بلغزد بر من ...

من دلم میخواهد... ساعتی غرق درونم باشم! عاری از عاطفه ها تهی از موج و سراب دورتر از رفقا... خالی از هرچه فراق! من نه عاشق هستم و نه محتاج نگاهی که بلغزد بر من من دلم تنگ خودم گشته و بس...

۲۴ بهمن 1394
5K
شب که می‌رسد یادم می‌آید نیستی سرما اوج می‌گیرد واژه‌ها قندیل می‌بندند وقتی از نبودنت می‌نویسم آغوشت را ندارم هیچ تن‌پوشی حریف این سرما نیست راستی که این زمستان بی‌تو زیادی زمستان است!

شب که می‌رسد یادم می‌آید نیستی سرما اوج می‌گیرد واژه‌ها قندیل می‌بندند وقتی از نبودنت می‌نویسم آغوشت را ندارم هیچ تن‌پوشی حریف این سرما نیست راستی که این زمستان بی‌تو زیادی زمستان است!

۲۴ بهمن 1394
5K
درست وقتی که می‌گویی فراموشش کرده‌ام آهنگی پخش می‌شود کسی مثل او می‌خندد.. و همه فراموشی‌هایت هدر می‌رود..

درست وقتی که می‌گویی فراموشش کرده‌ام آهنگی پخش می‌شود کسی مثل او می‌خندد.. و همه فراموشی‌هایت هدر می‌رود..

۲۴ بهمن 1394
4K
خیلی وقت است جلوی آینه نرفته ام از بس وعده ی روزهای خوب را به خودم دادم... از خودم خجالت میکشم! همین

خیلی وقت است جلوی آینه نرفته ام از بس وعده ی روزهای خوب را به خودم دادم... از خودم خجالت میکشم! همین

۲۷ خرداد 1394
4K
کم سرمایه ای نیست؛ داشتن آدمهایی که حالت رابپرسند! ولی از آن بهتر داشتن آدمهاییست که وقتی حالت را میپرسند؛ بتوانی بگویی: خوب نیستم…!

کم سرمایه ای نیست؛ داشتن آدمهایی که حالت رابپرسند! ولی از آن بهتر داشتن آدمهاییست که وقتی حالت را میپرسند؛ بتوانی بگویی: خوب نیستم…!

۲۷ خرداد 1394
4K
عصاره ی تمام مهربانی ها را گرفتند، و از آن{مادر} را ساختند......

عصاره ی تمام مهربانی ها را گرفتند، و از آن{مادر} را ساختند......

۱۴ فروردین 1394
4K
عاشق شدن مثل دست زدن به آتیشه پس سعی کن تا زمانی که جرأتش را پیدا نکردی بهش دست نزنی اما سعی کن هر وقت بهش دست زدی طاقتش رو داشته باشی

عاشق شدن مثل دست زدن به آتیشه پس سعی کن تا زمانی که جرأتش را پیدا نکردی بهش دست نزنی اما سعی کن هر وقت بهش دست زدی طاقتش رو داشته باشی

۱۴ فروردین 1394
4K
این روزها به امید امدن کسی دلخوش نیستم. بیکسی هم بد کسی نیست ..

این روزها به امید امدن کسی دلخوش نیستم. بیکسی هم بد کسی نیست ..

۱۴ فروردین 1394
4K
میان هزاران دیروز امروز وشاید میلیونها فردا فقط یک امروز هست امروز را بخند وشاد باش

میان هزاران دیروز امروز وشاید میلیونها فردا فقط یک امروز هست امروز را بخند وشاد باش

۱۴ فروردین 1394
5K
....... به کجا مینگری؟! زندگی ثانیه ایست... وسعت ثانیه رامیفهمی...؟! هیچکس تنهانیست! ماخداراداریم......

....... به کجا مینگری؟! زندگی ثانیه ایست... وسعت ثانیه رامیفهمی...؟! هیچکس تنهانیست! ماخداراداریم......

۱۴ فروردین 1394
4K