‌...(بیکار)...

hosein1380

می گویند با هــرکس باید مثـلِ خــودش رفتار کرد...
شمـــا گـوش نکنید...!!!
چون اگـر چنیــن بود؛
از مَنـــش و شخصـیت هیچکس چیزی باقــی نمی ماند...
هر کس هرچه به سـرَت آورد ،فقط خــودت باش...
نگذار برخورد نـادرست آدمها،اصـالت و طبیعتِ تو را خدشـه دار کند...
اگر جواب هر جفایی ، بـدی بود؛
که داستان زندگی ما خالی از آدمهای خـوب می شد...!!!♡♡

دیدنش:)^<👀🖖🏾> -خوشت اومدَنِش:)^<🙇🏿‍♀> -میاد جلو/^<🚶🏿‍♂🕳> -شمارع/!<📝📲> -تک زنگ!!<🔔📱> -میزنگع:/<💸🐙> -میزنگیع:)^<🕸🐾> -قرار میزارید:)^<👫🖤> -میبینیش^^<👁👅> -میگذرع^<🗑🕯> -عاشقش میشیع:)))<♥️🌿> -ست پرو:]^<🌗🎈> -خاطرع سازیع:))))<🔮💜> -دعوا:/<🛒🤺> -عاشتی:)^^<🧘🏿‍♀🎬> - دلتنگیاع:))<🐼🥀> -باز دعوا:/^<🌪💦> -سرد شدن:|^<❄️🌬🚶🏿‍♀> -عاشتی:)^<💔💈> -سرد بودنش:|<🌡📌> -اخ سرد بودنش://<☔️⛈> -دیر ...

دیدنش:)^<👀🖖🏾> -خوشت اومدَنِش:)^<🙇🏿‍♀> -میاد جلو/^<🚶🏿‍♂🕳> -شمارع/!<📝📲> -تک زنگ!!<🔔📱> -میزنگع:/<💸🐙> -میزنگیع:)^<🕸🐾> -قرار میزارید:)^<👫🖤> -میبینیش^^<👁👅> -میگذرع^<🗑🕯> -عاشقش میشیع:)))<♥️🌿> -ست پرو:]^<🌗🎈> -خاطرع سازیع:))))<🔮💜> -دعوا:/<🛒🤺> -عاشتی:)^^<🧘🏿‍♀🎬> - دلتنگیاع:))<🐼🥀> -باز دعوا:/^<🌪💦> -سرد شدن:|^<❄️🌬🚶🏿‍♀> -عاشتی:)^<💔💈> -سرد بودنش:|<🌡📌> -اخ سرد بودنش://<☔️⛈> -دیر پیعم دادنش:(<🌫👥👣> -عوض شدن پروف:|<🌀> -حرفع آخر:)!<👁‍🗨🎞⛓> -رفتنش:||<🛵🚶🏿‍♂🌱> -داغون شدنت:/^<🤒👾> -دلتنگ شدنت:))))))))))<👐🏾🧠> -گریع:)))<💧🌵> -صیگار:)))<🚬🕳> -تیغ:/))<💉🏷> ...

۵ روز پیش
30K
#عاشقانه

#عاشقانه

۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
5K
۳ روز پیش
3K
@Neeggarr فالوشه😁

@Neeggarr فالوشه😁

۳ روز پیش
2K
۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
5K
https://timefriend.net/eyd99/nazar/856f0f66dce بیـــــبـ بزنید ببینمـ^^

https://timefriend.net/eyd9... بیـــــبـ بزنید ببینمـ^^

۲ روز پیش
4K
•_°اونقد عاشقت میمونم کح حصودامون بمیرن Alim♡

•_°اونقد عاشقت میمونم کح حصودامون بمیرن Alim♡

۳ روز پیش
4K
http://instagraph.ir/harfeto/431923636 نآشناص بگین^^/:

http://instagraph.ir/harfet... نآشناص بگین^^/:

۷ روز پیش
5K
🚫copy Zarax😌

🚫copy Zarax😌

۱ هفته پیش
7K
تویی آرامشم...:)♡

تویی آرامشم...:)♡

۱ هفته پیش
7K
❤Alim❤

❤Alim❤

۷ اسفند 1398
16K
موهاشـ^.^😉😜 kemal

موهاشـ^.^😉😜 kemal

۹ بهمن 1398
22K