از زندگی امروزت لذت ببر دیروز دیگه گذشته و فردا ممکنه هیچوقت نیاد🎈♡

از زندگی امروزت لذت ببر دیروز دیگه گذشته و فردا ممکنه هیچوقت نیاد🎈♡

۱۷ خرداد 1397
4K
ﻣﺎﻝ ﮐﺴﯽ ﺷﻮ ﮐﻪ ﻗﺪﺭﺗﻮ ﺑﺪﻭﻧﻪ✔️ ﻗﺪﺭﺩﺍﺷﺘﻨﺘﻮ ✔️ ﻗﺪﺭ ﻭﺟﻮﺩﺗﻮ ✔️ ﻗﺪﺭ ﺫﺭﻩ ﺫﺭﻩ ﺑﺎﺗﻮﺑﻮﺩﻧﻮ...✔️ ﻧﻪ کسی که ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮﺭﻭ ﺩﺍﺭﻩ ، ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻪ❌ ﻣﺎﻝ ﮐﺴﯽ ﺷﻮ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﻗﻬﺮﯼ ...

ﻣﺎﻝ ﮐﺴﯽ ﺷﻮ ﮐﻪ ﻗﺪﺭﺗﻮ ﺑﺪﻭﻧﻪ✔️ ﻗﺪﺭﺩﺍﺷﺘﻨﺘﻮ ✔️ ﻗﺪﺭ ﻭﺟﻮﺩﺗﻮ ✔️ ﻗﺪﺭ ﺫﺭﻩ ﺫﺭﻩ ﺑﺎﺗﻮﺑﻮﺩﻧﻮ...✔️ ﻧﻪ کسی که ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮﺭﻭ ﺩﺍﺭﻩ ، ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻪ❌ ﻣﺎﻝ ﮐﺴﯽ ﺷﻮ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﻗﻬﺮﯼ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﻩ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺩﯾﮕﻪ ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻪ...✔️ ﻣﺎﻝ ﮐﺴﯽ ﺷﻮ ...

۱۶ اسفند 1395
8K
آخه چراااااا؟😿

آخه چراااااا؟😿

۱۴ اسفند 1395
8K
😍😍😝😉

😍😍😝😉

۱۳ اسفند 1395
8K
✠ ﻣَــــــ😏ــــــڹْ ✠ ☜ ﺍَﺧـــــﻠﺎْﻗَــــﻢْ😾 ﮔــــــــﻨْــﺪٍهْْ ✪✃ ☜ ﻟَـــــﺒــﺎْمْ ﻧِــــــــﻤـﯿْﺨَـﻨْـﺪٍهْْ 😏✪✃ ☜ ﯾٍـﮧْ آدَمٍ ﺗُـــــــﺨْـﺴََــﻢ😤 ڪہ‌ دِلْ ﺍَزْ زِنَْدگیْ ڪَنْدٍهْْ 😒✪✃ ْ ❞ ﺧُــــــــــــــــ💔ـــــــــــــــﺪآْْ ❝ ✵【دُﻧْﯿــــــﺎتْ】 وآْﺳِـــــﮧْ 【آدَﻣـــــ👪ـــــﺎت】 ْ✵ ☜ بگو ﺟَــﻬَــﻨَّـ🔥ــﻤِﺖْ ﭼَـــــﻨْـﺪٍه

✠ ﻣَــــــ😏ــــــڹْ ✠ ☜ ﺍَﺧـــــﻠﺎْﻗَــــﻢْ😾 ﮔــــــــﻨْــﺪٍهْْ ✪✃ ☜ ﻟَـــــﺒــﺎْمْ ﻧِــــــــﻤـﯿْﺨَـﻨْـﺪٍهْْ 😏✪✃ ☜ ﯾٍـﮧْ آدَمٍ ﺗُـــــــﺨْـﺴََــﻢ😤 ڪہ‌ دِلْ ﺍَزْ زِنَْدگیْ ڪَنْدٍهْْ 😒✪✃ ْ ❞ ﺧُــــــــــــــــ💔ـــــــــــــــﺪآْْ ❝ ✵【دُﻧْﯿــــــﺎتْ】 وآْﺳِـــــﮧْ 【آدَﻣـــــ👪ـــــﺎت】 ْ✵ ☜ بگو ﺟَــﻬَــﻨَّـ🔥ــﻤِﺖْ ﭼَـــــﻨْـﺪٍه

۲۵ آذر 1395
7K
↶ خُـــدایا جُـــورے دَســـٺَم را بِــگیر وَ بُـــلَندَم ڪُــن ڪـِـه هَمه اَطرافــــیانَم یادِشـــان بِــمانَد مــَن هَـم خُـــدایی دارَم... ↶ یادِشــان بِـــمانَد ژِســـٺِ خُــدایی بَــرازَنده بَــنده خُــــدا نــِیست... ↶ یادِشــان بِــمانَد حَــرفهایـــِشان تــا هَمیشــه دَر خــاطِرم ...

↶ خُـــدایا جُـــورے دَســـٺَم را بِــگیر وَ بُـــلَندَم ڪُــن ڪـِـه هَمه اَطرافــــیانَم یادِشـــان بِــمانَد مــَن هَـم خُـــدایی دارَم... ↶ یادِشــان بِـــمانَد ژِســـٺِ خُــدایی بَــرازَنده بَــنده خُــــدا نــِیست... ↶ یادِشــان بِــمانَد حَــرفهایـــِشان تــا هَمیشــه دَر خــاطِرم خــواهَد مــاند... حتـی اَگـَـــر بـِــه رُویــِشان لَبخَـــند بـــِزَنم وَ هــِیچ نــَگویم... ↶ یادِشــان بِــمانَد هَـــمانُگونه ...

۲۹ آبان 1395
7K
تیپ من انتخاب من اشتباهات من بهشت و جهنم من به هیچ بنی و بشری ربطی نداره

تیپ من انتخاب من اشتباهات من بهشت و جهنم من به هیچ بنی و بشری ربطی نداره

۳۱ شهریور 1395
13K