Helma

helma_joonwis

هواے تــــــو،اجابت تمام عشق است😍

اگر نمی توانی مدادی باشی که خوشبختی یک نفر را بنویسد پس حداقل سعی کن پاک کنی باشی که غم کسی را پاک کند ! زندگی هنر نقاشی بدون پاک کن است پس طوری زندگی ...

اگر نمی توانی مدادی باشی که خوشبختی یک نفر را بنویسد پس حداقل سعی کن پاک کنی باشی که غم کسی را پاک کند ! زندگی هنر نقاشی بدون پاک کن است پس طوری زندگی کن که حسرت داشتن پاک کن را نخوری ! در مقابل سختی ها همچون جزیره ...

۱ روز پیش
19K
‌ هـرکسی یکـ آدمِ مخصوص به خودش را دارد؛ وقتی آنی که باید باشد، نباشد .. همه جا غریبه‌ای ... #امیر_وجود 🌷 🌷 🍀

‌ هـرکسی یکـ آدمِ مخصوص به خودش را دارد؛ وقتی آنی که باید باشد، نباشد .. همه جا غریبه‌ای ... #امیر_وجود 🌷 🌷 🍀

۱ روز پیش
3K
‌ دختران شهر به روستا فکر می‌کنند دختران روستا در آرزوی شهر می‌میرند مردان کوچک به آسایش مردان بزرگ فکر می‌کنند مردان بزرگ در آرزوی آرامش مردان کوچک می‌میرند کدام پل در کجای جهان شکسته ...

‌ دختران شهر به روستا فکر می‌کنند دختران روستا در آرزوی شهر می‌میرند مردان کوچک به آسایش مردان بزرگ فکر می‌کنند مردان بزرگ در آرزوی آرامش مردان کوچک می‌میرند کدام پل در کجای جهان شکسته است که هیچکس به خانه اش نمی رسد؟ #گروس_عبدالملکیان🌸 🍀

۱ روز پیش
4K
وَ این عاشقانه ترین شعر جهان است... من صدایت بزنم تو بگویی

وَ این عاشقانه ترین شعر جهان است... من صدایت بزنم تو بگویی "جانم" طعم ِ بهتری بگیرد لحظه هایم. 🍀

۱ روز پیش
6K
کاش می شد آدم ها را به هم پیوند زد مثلا وقتی می گویم دارم میمیرم مرا به تو پیوند بزنند باز جوانه بزنم باز سبز شوم... #وحید_قرقانی 🍀

کاش می شد آدم ها را به هم پیوند زد مثلا وقتی می گویم دارم میمیرم مرا به تو پیوند بزنند باز جوانه بزنم باز سبز شوم... #وحید_قرقانی 🍀

۱ روز پیش
5K
💖💖شکسپیر گفت: من همیشه خوشحالم،میدانید چرا؟ برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم. انتظارات همیشه صدمه زننده هستند زندگی کوتاه است پس به زندگی ات عشق بورز خوشحال باش و لبخند بزن فقط برای ...

💖💖شکسپیر گفت: من همیشه خوشحالم،میدانید چرا؟ برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم. انتظارات همیشه صدمه زننده هستند زندگی کوتاه است پس به زندگی ات عشق بورز خوشحال باش و لبخند بزن فقط برای خودت زندگی کن و قبل از اینکه صحبت کنی؛گوش کن قبل از اینکه بنویسی ؛فکر ...

۱ روز پیش
11K
‌ دلِ من و این تلخیِ بی‌نهایت سرچشمه‌اش کجاست...؟ #فدریکو_گارسیا_لورکا

‌ دلِ من و این تلخیِ بی‌نهایت سرچشمه‌اش کجاست...؟ #فدریکو_گارسیا_لورکا

۲ روز پیش
2K
‌ با هرچه عشق نام تو را می توان نوشت با هر چه رود راه تو را می توان سرود بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را با دست های روشن تو می ...

‌ با هرچه عشق نام تو را می توان نوشت با هر چه رود راه تو را می توان سرود بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را با دست های روشن تو می توان گشودـــــــــــــ💖💖 #محمدرضا_عبدالملکیان

۲ روز پیش
4K
گفتی مرا به عشق که باید ز جان گذشت جانم توئی چگونه توانم از آن گذشت ! 👤 #آتش_اصفهانی

گفتی مرا به عشق که باید ز جان گذشت جانم توئی چگونه توانم از آن گذشت ! 👤 #آتش_اصفهانی

۲ روز پیش
2K
آشکارا نهان کنم تا چند!؟ دوست می‌دارمت به بانگ بلند ... 👤 #عراقی

آشکارا نهان کنم تا چند!؟ دوست می‌دارمت به بانگ بلند ... 👤 #عراقی

۲ روز پیش
2K
اینجا مهم نیست کجاست بی

اینجا مهم نیست کجاست بی "تـو" همه جا دور است...... 👤 #افشین_صالحی

۲ روز پیش
2K
در سینه ام ماهی قرمز کوچکی ست؛ که از فرط دل تنگی برای دیدنت، دیوارِ دل می شِکند؛ جان میدهد ... جان میدهم :) 👤 #میم_گاف

در سینه ام ماهی قرمز کوچکی ست؛ که از فرط دل تنگی برای دیدنت، دیوارِ دل می شِکند؛ جان میدهد ... جان میدهم :) 👤 #میم_گاف

۲ روز پیش
3K
من راهِ تو را بسته، تو راهِ مرا بسته ! امیدِ رهایی نیست، وقتی همه دیواریم ... ! 👤 #حسین_منزوی

من راهِ تو را بسته، تو راهِ مرا بسته ! امیدِ رهایی نیست، وقتی همه دیواریم ... ! 👤 #حسین_منزوی

۲ روز پیش
2K
خیال امروزت را ... به هیچ چیز آغشته نکن ... مگر من و کمی عشق... همین ... 👤 #ویدا_احسان

خیال امروزت را ... به هیچ چیز آغشته نکن ... مگر من و کمی عشق... همین ... 👤 #ویدا_احسان

۲ روز پیش
3K
آه ای یقینِ گم‌شده، ای ماهیِ گریز در برکه‌های آینه لغزیده توبه‌تو! من آبگیرِ صافی‌ام، اینک! به سِحرِ عشق؛ از برکه‌های آینه راهی به من بجو! 👤 #احمد_شاملو

آه ای یقینِ گم‌شده، ای ماهیِ گریز در برکه‌های آینه لغزیده توبه‌تو! من آبگیرِ صافی‌ام، اینک! به سِحرِ عشق؛ از برکه‌های آینه راهی به من بجو! 👤 #احمد_شاملو

۲ روز پیش
3K
در سکوت صدایی است دلی باید تا در یابد .......... 👤 #شمس_تبریزی

در سکوت صدایی است دلی باید تا در یابد .......... 👤 #شمس_تبریزی

۲ روز پیش
2K
«تو» در ضمیــر منــی، چگونه از تو گریزم که ناگزیر منی😍 #حمید_مصدق

«تو» در ضمیــر منــی، چگونه از تو گریزم که ناگزیر منی😍 #حمید_مصدق

۳ روز پیش
3K
از عشـق تـو یکریز دلم می ریزد بودنت حال عجیبی ست «تــو» بایـد باشـی...! 😍 #امیر_وجود

از عشـق تـو یکریز دلم می ریزد بودنت حال عجیبی ست «تــو» بایـد باشـی...! 😍 #امیر_وجود

۳ روز پیش
3K
هـر جـا ... حـرف «تـــو» آمـد بـه زبـان♥️ آیت عشـق شد و سینه شکفت! #هما_کشتگر

هـر جـا ... حـرف «تـــو» آمـد بـه زبـان♥️ آیت عشـق شد و سینه شکفت! #هما_کشتگر

۳ روز پیش
2K
کجـای شهـر بـاریـده شمیـم شعـر گیسـویـت که مــرداد دلــم ♥️ اینجا نسیم مهر «تـو» دارد؟😌 #مهناز_نصیرپور

کجـای شهـر بـاریـده شمیـم شعـر گیسـویـت که مــرداد دلــم ♥️ اینجا نسیم مهر «تـو» دارد؟😌 #مهناز_نصیرپور

۳ روز پیش
2K