نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

yewook (۵۶ تصویر)

منم میدونم😂😂😂 #yesung #xxteukxx #yewook #yehyuk #sj #suju #elf #superjunior #kpop #kingsofkpop

منم میدونم😂😂😂 #yesung #xxteukxx #yewook #yehyuk #sj #suju #elf #superjunior #kpop #kingsofkpop

۸ بهمن 1397
16K
سوپرجونیور:تو همین الانشم بدون استعداد رقص داری زندگی میکنی😂😂😂 یسونگ*همه رو انفالو میکنه😂😂😂😂 #yesung #yewook #funny #sj #kpop #kingsofkpop #yehyuk #xxteukxx #elf #suju #superjunior

سوپرجونیور:تو همین الانشم بدون استعداد رقص داری زندگی میکنی😂😂😂 یسونگ*همه رو انفالو میکنه😂😂😂😂 #yesung #yewook #funny #sj #kpop #kingsofkpop #yehyuk #xxteukxx #elf #suju #superjunior

۱۶ شهریور 1397
6K
وقتی ریووک میبینه یسونگ غزا و ویتامین C شو نمیخوره😂😂😂 #yesung #ryeowook #funny #kpop #kingsofkpop #funny #yewook #xxteukxx #sj #suju #superjunior #elf #سوپرجونیور #موزیک #کیپاپ

وقتی ریووک میبینه یسونگ غزا و ویتامین C شو نمیخوره😂😂😂 #yesung #ryeowook #funny #kpop #kingsofkpop #funny #yewook #xxteukxx #sj #suju #superjunior #elf #سوپرجونیور #موزیک #کیپاپ

۱۴ مرداد 1397
5K
عَکســــنوشتــــه😍یســــونـــگ👏 #yesung #yewook #yehyuk #edit #edit_sj #kpop #kingsofkpop #elf #sj #suju #superjunior #xxteukxx

عَکســــنوشتــــه😍یســــونـــگ👏 #yesung #yewook #yehyuk #edit #edit_sj #kpop #kingsofkpop #elf #sj #suju #superjunior #xxteukxx

۲۹ تیر 1397
7K
ادیتـــ💕یســـونـــگ😍 #edit #edit_sj #elf #sj #suju #superjunior #kingsofkpop #kpop #yewook #yehyuk #yesung #xxteukxx

ادیتـــ💕یســـونـــگ😍 #edit #edit_sj #elf #sj #suju #superjunior #kingsofkpop #kpop #yewook #yehyuk #yesung #xxteukxx

۲۹ تیر 1397
17K
خــیــلــے بــامَــزه بــه نَظَــر میـــای امــا چـــرا نــاراحتـــے💔 #yesung #yehyuk #yewook #edit #edit_sj #kingsofkpop #kpop #sj #elf #suju #superjunior #xxteukxx

خــیــلــے بــامَــزه بــه نَظَــر میـــای امــا چـــرا نــاراحتـــے💔 #yesung #yehyuk #yewook #edit #edit_sj #kingsofkpop #kpop #sj #elf #suju #superjunior #xxteukxx

۲۳ تیر 1397
11K
امروز شازده کوچولومون برگشت به اغوش گروه😍😍😍😍😍😍 #leeteuk #yewook #ryeowook #miliatery #elf #sj #suju #superjunior #kpop #kingsofkpop #leader #maknae #xxteukxx

امروز شازده کوچولومون برگشت به اغوش گروه😍😍😍😍😍😍 #leeteuk #yewook #ryeowook #miliatery #elf #sj #suju #superjunior #kpop #kingsofkpop #leader #maknae #xxteukxx

۱۹ تیر 1397
9K
اِدیــتــ🌸یِِــســونــگــ تــو بــاعِــث شُــدی کــه گُــلـهــایِــی تــویِ ریـــه هــام رُشـــد کــُنَــن بــا ایـنکــه زیبـــا هَســتَــن امــّـا نِمیــتــونَــم نَفــَـس بِـکِــشَم #yesung #yewook #yehyuk #kpop #kingsofkpop #edit #edit_sj #elf #sj #suju #superjunior #xxteukxx

اِدیــتــ🌸یِِــســونــگــ تــو بــاعِــث شُــدی کــه گُــلـهــایِــی تــویِ ریـــه هــام رُشـــد کــُنَــن بــا ایـنکــه زیبـــا هَســتَــن امــّـا نِمیــتــونَــم نَفــَـس بِـکِــشَم #yesung #yewook #yehyuk #kpop #kingsofkpop #edit #edit_sj #elf #sj #suju #superjunior #xxteukxx

۱۸ تیر 1397
8K
اِدیــتــ🌾زیبــا از یِســونــگ🌹 #yehyuk #yewook #yesung #edit #edit_sj #elf #kpop #kingsofkpop #sj #suju #superjunior #xxteukxx

اِدیــتــ🌾زیبــا از یِســونــگ🌹 #yehyuk #yewook #yesung #edit #edit_sj #elf #kpop #kingsofkpop #sj #suju #superjunior #xxteukxx

۱۸ تیر 1397
6K
💕💕💕💕💕 یــســونــگ💌 #yesung #yewook #yehyuk #elf #kpop #kingsofkpop #sj #suju #superjunior #xxteukxx

💕💕💕💕💕 یــســونــگ💌 #yesung #yewook #yehyuk #elf #kpop #kingsofkpop #sj #suju #superjunior #xxteukxx

۱۸ تیر 1397
5K
اِدیــتــ❤یِســونـــگ😍 #yesung #yewook #edit #edit_sj #elf #yehyuk #sj #suju #kpop #kingsofkpop #superjunior #xxteukxx

اِدیــتــ❤یِســونـــگ😍 #yesung #yewook #edit #edit_sj #elf #yehyuk #sj #suju #kpop #kingsofkpop #superjunior #xxteukxx

۱۷ تیر 1397
4K
یه ادیت زیبا از یسونگ 💙💙💙 #yewook #yesung #sj #suju #kingsofkpop #elf #superjunior #edit #xxteukxx

یه ادیت زیبا از یسونگ 💙💙💙 #yewook #yesung #sj #suju #kingsofkpop #elf #superjunior #edit #xxteukxx

۲۳ اردیبهشت 1397
4K
ادیــت یِسونــگ💙🙈💋 #yesung #yewook #sj #elf #suju #superjunior #kingsofkpop #edit #edit_sj #xxteukxx

ادیــت یِسونــگ💙🙈💋 #yesung #yewook #sj #elf #suju #superjunior #kingsofkpop #edit #edit_sj #xxteukxx

۷ اردیبهشت 1397
4K
ادیت خفن از یسونگ😍 #yesung #yewook #elf #sj #suju #kingsofkpop #superjunior #edit #edit_sj #xxteukxx

ادیت خفن از یسونگ😍 #yesung #yewook #elf #sj #suju #kingsofkpop #superjunior #edit #edit_sj #xxteukxx

۳۱ فروردین 1397
6K
😍😍😍😍😍 #yesung #yewook #sj #elf #suju #superjunior #kingsofkpop #edit #edit_sj #xxteukxx

😍😍😍😍😍 #yesung #yewook #sj #elf #suju #superjunior #kingsofkpop #edit #edit_sj #xxteukxx

۲۸ فروردین 1397
4K
اونقدر عاشقتم که حتی فکر کردن به زندگی بدون تو منو میکشه 😍💔🙈 #yesung #yewook #sj #elf #suju #superjunior #kingsofkpop #edit #edit_sj #xxteukxx

اونقدر عاشقتم که حتی فکر کردن به زندگی بدون تو منو میکشه 😍💔🙈 #yesung #yewook #sj #elf #suju #superjunior #kingsofkpop #edit #edit_sj #xxteukxx

۲۶ فروردین 1397
6K
من فقط میترسم تو بهم آسیب برسونی 💔💙 #yesung #yewook #phototext #xxteukxx #sj #elf #kingsofkpop #suju #superjunior #edit #edit_sj

من فقط میترسم تو بهم آسیب برسونی 💔💙 #yesung #yewook #phototext #xxteukxx #sj #elf #kingsofkpop #suju #superjunior #edit #edit_sj

۲۵ فروردین 1397
6K
عکس نوشته یسونگ 💖💞 #yesung #yewook #phototext #elf #sj #suju #superjunior #kingsofkpop #xxteukxx

عکس نوشته یسونگ 💖💞 #yesung #yewook #phototext #elf #sj #suju #superjunior #kingsofkpop #xxteukxx

۲۴ اسفند 1396
8K
عکس نوشته یسونگ 💙 #yesung #yewook #sj #elf #suju #superjunior #edit #edit_sj #kingsofkpop #xxteukxx #phototext #yesex

عکس نوشته یسونگ 💙 #yesung #yewook #sj #elf #suju #superjunior #edit #edit_sj #kingsofkpop #xxteukxx #phototext #yesex

۲۲ اسفند 1396
15K
ادیت یسونگ 💙 #yesung #yewook #sj #elf #suju #superjunior #edit #edit_sj #kingsofkpop #xxteukxx

ادیت یسونگ 💙 #yesung #yewook #sj #elf #suju #superjunior #edit #edit_sj #kingsofkpop #xxteukxx

۷ اسفند 1396
7K