نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

tavahom (۲۴ تصویر)

#عکس_نوشته #عاشقانه😍 #ershad.starrecord #tavahom

#عکس_نوشته #عاشقانه😍 #ershad.starrecord #tavahom

۵ شهریور 1396
5K
#عکس_نوشته #عاشقانه😍 #ershad.starrecord #Tavahom🎶

#عکس_نوشته #عاشقانه😍 #ershad.starrecord #Tavahom🎶

۱ شهریور 1396
7K
#عکس_نوشته #عاشقانه😍 #ershad.starrecord #Tavahom🎶

#عکس_نوشته #عاشقانه😍 #ershad.starrecord #Tavahom🎶

۱ شهریور 1396
7K
#عکس_نوشته #عاشقانه😍 #ershad.starrecord #Tavahom🎶

#عکس_نوشته #عاشقانه😍 #ershad.starrecord #Tavahom🎶

۱ شهریور 1396
7K
#عکس_نوشته #عاشقانه😍 #ershad.starrecord #Tavahom🎶

#عکس_نوشته #عاشقانه😍 #ershad.starrecord #Tavahom🎶

۱ شهریور 1396
6K
غم چشمای من باهرغمی فرق میکنه چشم توابی نیست ولی من توخودش غرق میکنه سیگارم ارومم کرد توکه نیستی دود عشقه موهات تازانوت پس بلندی موت عشقه 🎶 🎶 🎶 🎶 🎶 🎶 🎶 🎶 ...

غم چشمای من باهرغمی فرق میکنه چشم توابی نیست ولی من توخودش غرق میکنه سیگارم ارومم کرد توکه نیستی دود عشقه موهات تازانوت پس بلندی موت عشقه 🎶 🎶 🎶 🎶 🎶 🎶 🎶 🎶 تقصیره منه تنت برا همه شهربوده میبینی چی از اون تخص وغد وشر مونده 🎶 ...

۳۱ مرداد 1396
7K
#tavahom#bahram#zed#you#

#tavahom#bahram#zed#you#

۱۸ دی 1395
10K
#Trip#gharchmoghadas #tavahom #miror #zendegi

#Trip#gharchmoghadas #tavahom #miror #zendegi

۷ مهر 1394
2K
تو فکر یه سقوط تو فکر یه انتقام #Hiphop #Boy#Girl #marijuana #Gol #Tavahom #Roya

تو فکر یه سقوط تو فکر یه انتقام #Hiphop #Boy#Girl #marijuana #Gol #Tavahom #Roya

۳ مهر 1394
6K
یک عدد دیوث!!! #Hiphop #Boy#Girl #marijuana #Gol #Tavahom #Roya

یک عدد دیوث!!! #Hiphop #Boy#Girl #marijuana #Gol #Tavahom #Roya

۲۷ تیر 1394
12K
#جلوت یار یاور پشتت #فوش خار مادر #Hiphop #Boy#Girl #marijuana #Gol #Tavahom #Roya

#جلوت یار یاور پشتت #فوش خار مادر #Hiphop #Boy#Girl #marijuana #Gol #Tavahom #Roya

۲۷ تیر 1394
12K
به یه اتفاق خوب نیازمندیم واسہ افتادن واسه رخ دادن #Hiphop #Boy#Girl #marijuana #Gol #Tavahom #Roya

به یه اتفاق خوب نیازمندیم واسہ افتادن واسه رخ دادن #Hiphop #Boy#Girl #marijuana #Gol #Tavahom #Roya

۲۷ تیر 1394
11K
تموم زندگیم تو این خلاصہ میشہ مݧ عینأ تکرار میشم اگہ بازم زماݧ برگرده #Hiphop #Boy#Girl #marijuana #Gol #Tavahom #Roya

تموم زندگیم تو این خلاصہ میشہ مݧ عینأ تکرار میشم اگہ بازم زماݧ برگرده #Hiphop #Boy#Girl #marijuana #Gol #Tavahom #Roya

۲۷ تیر 1394
11K
تو فکر یه سقوط تو فکر یه انتقام #Hiphop #Boy#Girl #marijuana #Gol #Tavahom #Roya

تو فکر یه سقوط تو فکر یه انتقام #Hiphop #Boy#Girl #marijuana #Gol #Tavahom #Roya

۲۷ تیر 1394
4K
خیلیا اینجا با گرگا :شیشن ولی تهش میبینی ڪہ قربانی شن #Hiphop #Boy#Girl #marijuana #Gol #Tavahom #Roya

خیلیا اینجا با گرگا :شیشن ولی تهش میبینی ڪہ قربانی شن #Hiphop #Boy#Girl #marijuana #Gol #Tavahom #Roya

۲۷ تیر 1394
3K
کیا دل های رنگی دارن اما واسہ بقیہ مثل تہ سیگارن؟ #Reza#pishro #Hiphop #Boy#Girl #marijuana #Gol #Tavahom #Roya

کیا دل های رنگی دارن اما واسہ بقیہ مثل تہ سیگارن؟ #Reza#pishro #Hiphop #Boy#Girl #marijuana #Gol #Tavahom #Roya

۲۷ تیر 1394
5K
من یه فکرم یه فکر که به زندگی تو میده شکل #Hiphop #Boy#Girl #marijuana #Gol #Tavahom #Roya

من یه فکرم یه فکر که به زندگی تو میده شکل #Hiphop #Boy#Girl #marijuana #Gol #Tavahom #Roya

۲۷ تیر 1394
3K
#U #Hiphop #Boy#Girl #marijuana #Gol #Tavahom #Roya

#U #Hiphop #Boy#Girl #marijuana #Gol #Tavahom #Roya

۲۷ تیر 1394
4K
من زندان نرفتم ولی افکارم زندانی بود #Hiphop #Boy#Girl #marijuana #Gol #Tavahom #Roya

من زندان نرفتم ولی افکارم زندانی بود #Hiphop #Boy#Girl #marijuana #Gol #Tavahom #Roya

۲۷ تیر 1394
3K
پس امروز تصمیمی گرفتم پس از چیزی نوشتم که تو رویای رنگی نیست #Hiphop #Boy#Girl #marijuana #Gol #Tavahom #Roya

پس امروز تصمیمی گرفتم پس از چیزی نوشتم که تو رویای رنگی نیست #Hiphop #Boy#Girl #marijuana #Gol #Tavahom #Roya

۲۷ تیر 1394
3K