نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

tara_دلنوشته (۱ تصویر)

فرزندم،،از من به تو نصیحت، جوانی ات را زندگی کن،، و زندگی ات را جوانی مگذار دقدقه های آینده جوانی ات را از تو بگیرند ،وعدد سالهای زندگی پیرت کنند فرزندم،، برای جوانی ات هدفمند ...

فرزندم،،از من به تو نصیحت، جوانی ات را زندگی کن،، و زندگی ات را جوانی مگذار دقدقه های آینده جوانی ات را از تو بگیرند ،وعدد سالهای زندگی پیرت کنند فرزندم،، برای جوانی ات هدفمند باش، بلند پرواز باش، امید وار باش و برای زندگی ات همیشه جوان باش دلشاد ...

۱۸ بهمن 1397
8K