نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

straykids (۳۴ تصویر)

Happy first fansign😻🌙😭#straykids

Happy first fansign😻🌙😭#straykids

۱ هفته پیش
4K
Fuck I'm not ready for it :|||||💔👐#straykids

Fuck I'm not ready for it :|||||💔👐#straykids

۱ هفته پیش
5K
اپدیت عینستاشون با سونگمین ~ جونگین ~ مینهو👼🌿#straykids#seungmin#minho#jeongin

اپدیت عینستاشون با سونگمین ~ جونگین ~ مینهو👼🌿#straykids#seungmin#minho#jeongin

۱ هفته پیش
4K
اپدیت عینستاشون با مینهو و ووجین☕💸#straykids#woojin#minho

اپدیت عینستاشون با مینهو و ووجین☕💸#straykids#woojin#minho

۱ هفته پیش
4K
اپدیت عینستاشون با مینهو و جونگین^-^♡🍿🌸🗯#straykids#minho#jeongin

اپدیت عینستاشون با مینهو و جونگین^-^♡🍿🌸🗯#straykids#minho#jeongin

۱ هفته پیش
4K
حوصلم سر رفت :| یکی بیاد حرف بزنیم :|#straykids#felix

حوصلم سر رفت :| یکی بیاد حرف بزنیم :|#straykids#felix

۱ هفته پیش
6K
درخواستی جونگین:)✨❤🌿#jeongin#straykids

درخواستی جونگین:)✨❤🌿#jeongin#straykids

۱ هفته پیش
6K
درخواستی جونگین:)✨❤🌿 کناریش سونگمینع#jeongin#straykids

درخواستی جونگین:)✨❤🌿 کناریش سونگمینع#jeongin#straykids

۱ هفته پیش
6K
درخواستی جونگین:)✨❤🌿#jeongin#straykids

درخواستی جونگین:)✨❤🌿#jeongin#straykids

۱ هفته پیش
6K
درخواستی جونگین:)✨❤🌿#jeongin#straykids

درخواستی جونگین:)✨❤🌿#jeongin#straykids

۱ هفته پیش
6K
درخواستی جونگین:)✨❤🌿#jeongin#straykids

درخواستی جونگین:)✨❤🌿#jeongin#straykids

۱ هفته پیش
6K
استری کیدز قراره ۱۱ عم همین ماه در MCountdown استیج رسمی خودشونو داشته باشن😓✨ ۱۸ عمم اولین فن ساین💘😓🙄 و من یه فن اینترنشنالم :||||| ریدم تو این زندگی😓💔 کیوتی فن ارت💕✨#straykids#kpop#fuck_life

استری کیدز قراره ۱۱ عم همین ماه در MCountdown استیج رسمی خودشونو داشته باشن😓✨ ۱۸ عمم اولین فن ساین💘😓🙄 و من یه فن اینترنشنالم :||||| ریدم تو این زندگی😓💔 کیوتی فن ارت💕✨#straykids#kpop#fuck_life

۱ هفته پیش
6K
- لی مینهو ( واو :|)) - متولد 25 اکتبر 1998 - رفیق شفیق جا سانگمع :

- لی مینهو ( واو :|)) - متولد 25 اکتبر 1998 - رفیق شفیق جا سانگمع :"))) - ملیت کره ایی - مینهو تو قسمت 3 حذف شدع بود =)))) - ووکالع .. - ویژوال گروهع - - - - - #minho#straykids

۲ هفته پیش
8K
- کیم سونگ مین - متولد 22 سپتامبر 2000 - بعد جونگین مکنست - کسی ع ک مکنع جونگی مراقبت میکنع =))) - گروه خونی A - ووکالع .. اهنگ your wings و دان کنین ...

- کیم سونگ مین - متولد 22 سپتامبر 2000 - بعد جونگین مکنست - کسی ع ک مکنع جونگی مراقبت میکنع =))) - گروه خونی A - ووکالع .. اهنگ your wings و دان کنین :)))) - - - - - #seungmin#straykids

۲ هفته پیش
7K
- کیم ووجین - متولد 1997 - 8 اوریل - ملیت کره ایی - ووکالع ( اهنگ grrr رو بگوشین و محو صداش بشین =))) ) - گروه خونی B - - - - - ...

- کیم ووجین - متولد 1997 - 8 اوریل - ملیت کره ایی - ووکالع ( اهنگ grrr رو بگوشین و محو صداش بشین =))) ) - گروه خونی B - - - - - - - - #woojin#straykids#kpop

۲ هفته پیش
7K
- سئو چانگبین - متولد 1999 - رپر اصلی و دارک بوی گروه =))) - خودش میگع دارک و دوس دعرع درحالی کع یع عروسک دارع (اسمش اشتباه نکنم گیوعه) و بدون اون نمیتونه بخوابع ...

- سئو چانگبین - متولد 1999 - رپر اصلی و دارک بوی گروه =))) - خودش میگع دارک و دوس دعرع درحالی کع یع عروسک دارع (اسمش اشتباه نکنم گیوعه) و بدون اون نمیتونه بخوابع :||| - ملیت کره ایی - ایشون کسیع ک بع فلیکسی کمک میکنه کره ایش ...

۲ هفته پیش
6K
- یانگ جونگین - متولد 8 فوریه 2001 - متولد کره - مکنه و ووکالع - سونگمین میگع چون جونگینی مکنست و کوچولوعه خیلی مراقبشع

- یانگ جونگین - متولد 8 فوریه 2001 - متولد کره - مکنه و ووکالع - سونگمین میگع چون جونگینی مکنست و کوچولوعه خیلی مراقبشع "~" - - - - - #jeongin#straykids#kpop

۲ هفته پیش
6K
- بنگ چان /کریس - متولد سال 1997 - لیدر گروهع .. - ملیت استرالیایی - دوست صمیمی و کاراموزی سانا ~~ - دنسر// ووکال // رپر و اهنگساز و کلا بچم خ بااستعدادع =)))) ...

- بنگ چان /کریس - متولد سال 1997 - لیدر گروهع .. - ملیت استرالیایی - دوست صمیمی و کاراموزی سانا ~~ - دنسر// ووکال // رپر و اهنگساز و کلا بچم خ بااستعدادع =)))) - رفیق بم بم عضو گات سون عم هست - تو یکی ع ام وی ...

۲ هفته پیش
5K
- هان جی سانگ/سونگ - متولد 14 سپتامبر 2000 ( 1 روز قبل ع تولد فلیکسی ~~ ) - ملیت کره ایی - رپر // ووکال - گروه خونی B - - - -- - ...

- هان جی سانگ/سونگ - متولد 14 سپتامبر 2000 ( 1 روز قبل ع تولد فلیکسی ~~ ) - ملیت کره ایی - رپر // ووکال - گروه خونی B - - - -- - - - #jisung#straykids#kpop

۲ هفته پیش
5K
- لی فلیکس - متولد 15 سپتامبر 2000 - تو استرالیا بزرگ شده - وقتی به کره اومده کره ایی زیاد خوب نبوده و چانگبین بهش کمک میکنه ~~ - رپر - گروه خونی AB ...

- لی فلیکس - متولد 15 سپتامبر 2000 - تو استرالیا بزرگ شده - وقتی به کره اومده کره ایی زیاد خوب نبوده و چانگبین بهش کمک میکنه ~~ - رپر - گروه خونی AB - - - - - - - - -- - #felix#straykids

۲ هفته پیش
5K