نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

saber (۳ تصویر)

ﺑـــــﻮﻯ ﺧﻮﺵ ﺯﻥ ﺩﺭ ﺧﺎﻧـــــﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺮﺩ ﺭﻳﺸـــــﻪ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ؛ ﺗﻨﻮﻣﻨـــــﺪ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ؛ ﺑﺎﺭ ﻣﻰ ﺩﻫـــــﺪ...!!! ﺯﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻳـــــﺪ؛ ﻣﺜﻞ ﺩﺳـــــﺘﻪ ﺍﻯ ﺁﻻﻟﻪ ﺑﻐـــــﻞ ﺯﺩ…!! ﺑﺎﻳـــــﺪ ﻣﺜﻞ ﺭﺯﻫﺎﻯ ﻣﺨـــــﻤﻞ ﺑﻮﺋـــــﻴﺪ ﻭ ﺑﻮﺳـــــﻴﺪ…!! ﺑﺎﻳـــــﺪ ﻣﺜﻞ ...

ﺑـــــﻮﻯ ﺧﻮﺵ ﺯﻥ ﺩﺭ ﺧﺎﻧـــــﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺮﺩ ﺭﻳﺸـــــﻪ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ؛ ﺗﻨﻮﻣﻨـــــﺪ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ؛ ﺑﺎﺭ ﻣﻰ ﺩﻫـــــﺪ...!!! ﺯﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻳـــــﺪ؛ ﻣﺜﻞ ﺩﺳـــــﺘﻪ ﺍﻯ ﺁﻻﻟﻪ ﺑﻐـــــﻞ ﺯﺩ…!! ﺑﺎﻳـــــﺪ ﻣﺜﻞ ﺭﺯﻫﺎﻯ ﻣﺨـــــﻤﻞ ﺑﻮﺋـــــﻴﺪ ﻭ ﺑﻮﺳـــــﻴﺪ…!! ﺑﺎﻳـــــﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺷـــــﺐ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﮐﺮﺩ…!! ﺑﺎﻳـــــﺪ ﺑﻪ ﺯﻥ ﺭﺳـــــﻴﺪ؛ ﺗﺎ ﻋﻄﺮﺵ ﺩﺭ ﺧﺎﻧـــــﻪ ﺑﭙﻴﭽﺪ؛ ﺯﻥ ﺭﺍ ...

۲۲ مهر 1398
153
به چشمهایم نگاه کن بیشتر نگاه کن ... با تمام وجود دوستت دارم با تمام وجود تو را میپرستم من که تنها تو را دارم ، جز تو کسی را نمیخواهم دلت هوای آغوشم کرده ...

به چشمهایم نگاه کن بیشتر نگاه کن ... با تمام وجود دوستت دارم با تمام وجود تو را میپرستم من که تنها تو را دارم ، جز تو کسی را نمیخواهم دلت هوای آغوشم کرده ؟ بیا که من خیلی وقت است دلم به هوای دیدنت بهانه آغوشت را کرده! ...

۲۲ مهر 1398
5K
#Zahra and #saber😍😍

#Zahra and #saber😍😍

۲۸ شهریور 1398
345