نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

saat_shny (۶۴ تصویر)

#saat_shny #mehdi_hayati می‌خواستم ڪمی فقط ڪمی دوســـتت داشته باشم...... از دستم در رفــــ ـت.... عاشــــ ــقت شدم .....😌🙈♥️ #─═हई╬⭐ساعتْ💚شنے⭐╬ईह═─

#saat_shny #mehdi_hayati می‌خواستم ڪمی فقط ڪمی دوســـتت داشته باشم...... از دستم در رفــــ ـت.... عاشــــ ــقت شدم .....😌🙈♥️ #─═हई╬⭐ساعتْ💚شنے⭐╬ईह═─

۳ هفته پیش
3K
#saat_shny #mehdi_hayati .میمـ ـــونھ پیشمــ💑 منمـ دیوونھ ے🌸🍃 همیـ ـن دیوونـ ـگیشـ ـــم💕🌹 #─═हई╬⭐ساعتْ💚شنے⭐╬ईह═─

#saat_shny #mehdi_hayati .میمـ ـــونھ پیشمــ💑 منمـ دیوونھ ے🌸🍃 همیـ ـن دیوونـ ـگیشـ ـــم💕🌹 #─═हई╬⭐ساعتْ💚شنے⭐╬ईह═─

۳ هفته پیش
2K
#saat_shny #mehdi_hayati -تو میدانی که من بی تو....🙃❤️•• -نخواهم زندگانی رآ...💔☹️•• #─═हई╬⭐ساعتْ💚شنے⭐╬ईह═─

#saat_shny #mehdi_hayati -تو میدانی که من بی تو....🙃❤️•• -نخواهم زندگانی رآ...💔☹️•• #─═हई╬⭐ساعتْ💚شنے⭐╬ईह═─

۳ هفته پیش
2K
#saat_shny #mehdi_hayati هیچ چیز جز تو حال مرا خوب نخواهد ڪرد😌💖✨ #─═हई╬⭐ساعتْ💚شنے⭐╬ईह═─

#saat_shny #mehdi_hayati هیچ چیز جز تو حال مرا خوب نخواهد ڪرد😌💖✨ #─═हई╬⭐ساعتْ💚شنے⭐╬ईह═─

۳ هفته پیش
2K
#saat_shny #mehdi_hayati -کمی آرامش میخواهم ..😇🍃 -آرامشی -از جنس آغوش تـــ♥️ــو #─═हई╬⭐ساعتْ💚شنے⭐╬ईह═─

#saat_shny #mehdi_hayati -کمی آرامش میخواهم ..😇🍃 -آرامشی -از جنس آغوش تـــ♥️ــو #─═हई╬⭐ساعتْ💚شنے⭐╬ईह═─

۴ هفته پیش
2K
#saat_shny #mehdi_hayati ♥️✨...تو را...♥️✨ ♥️✨ ..........چون..........♥️✨ ♥️✨...لایق...♥️✨ ♥️✨....دوست داشتن....♥️✨ ♥️✨..هستی..♥️✨ ♥️✨......دوست دارم......♥️✨ ♥️✨عشق من♥️✨✨✨ #─═हई╬⭐ساعتْ💚شنے⭐╬ईह═─

#saat_shny #mehdi_hayati ♥️✨...تو را...♥️✨ ♥️✨ ..........چون..........♥️✨ ♥️✨...لایق...♥️✨ ♥️✨....دوست داشتن....♥️✨ ♥️✨..هستی..♥️✨ ♥️✨......دوست دارم......♥️✨ ♥️✨عشق من♥️✨✨✨ #─═हई╬⭐ساعتْ💚شنے⭐╬ईह═─

۲۵ آذر 1398
4K
#saat_shny #mehdi_hayati ➰ متصلـست او معتـدلـست او شـمع دلـست او پیـش کشیـدش..♥️✨ #مولانا #─═हई╬⭐ساعتْ💚شنے⭐╬ईह═─

#saat_shny #mehdi_hayati ➰ متصلـست او معتـدلـست او شـمع دلـست او پیـش کشیـدش..♥️✨ #مولانا #─═हई╬⭐ساعتْ💚شنے⭐╬ईह═─

۲۵ آذر 1398
3K
#saat_shny #mehdi_hayati 'ᴏɴ ᴀʟʟ ᴛʜᴇ ᴡᴀʟʟs ᴏғ ᴛʜᴇ ᴄɪᴛʏ, sᴘᴇᴀᴋɪɴɢ ᴏғ ᴄᴏʟᴏʀ, ɪ' برتموم دیوارهای شَهر، اسمت رو رنگ میکنم!✨🍃 #─═हई╬⭐ساعتْ💚شنے⭐╬ईह═─

#saat_shny #mehdi_hayati 'ᴏɴ ᴀʟʟ ᴛʜᴇ ᴡᴀʟʟs ᴏғ ᴛʜᴇ ᴄɪᴛʏ, sᴘᴇᴀᴋɪɴɢ ᴏғ ᴄᴏʟᴏʀ, ɪ' برتموم دیوارهای شَهر، اسمت رو رنگ میکنم!✨🍃 #─═हई╬⭐ساعتْ💚شنے⭐╬ईह═─

۲۴ آذر 1398
5K
#saat_shny #mehdi_hayati - هیشکۍ بِه اندازِه طُ😍 - برام فوق العادِه نیست *-*♥️ #─═हई╬⭐ساعتْ💚شنے⭐╬ईह═─

#saat_shny #mehdi_hayati - هیشکۍ بِه اندازِه طُ😍 - برام فوق العادِه نیست *-*♥️ #─═हई╬⭐ساعتْ💚شنے⭐╬ईह═─

۲۴ آذر 1398
3K
#saat_shny #mehdi_hayati -من میخوآمت💞 -تآ همیشه -بمون کنارم تا زنده بمونم...😇💋 #─═हई╬⭐ساعتْ💚شنے⭐╬ईह═─

#saat_shny #mehdi_hayati -من میخوآمت💞 -تآ همیشه -بمون کنارم تا زنده بمونم...😇💋 #─═हई╬⭐ساعتْ💚شنے⭐╬ईह═─

۲۴ آذر 1398
4K
#saat_shny #mehdi_hayati تو همونی که اگه ازم بپرسن امنیت یعنی چی !؟ میگم آغوشش...😌😍 #─═हई╬⭐ساعتْ💚شنے⭐╬ईह═─

#saat_shny #mehdi_hayati تو همونی که اگه ازم بپرسن امنیت یعنی چی !؟ میگم آغوشش...😌😍 #─═हई╬⭐ساعتْ💚شنے⭐╬ईह═─

۲۴ آذر 1398
4K
#saat_shny #mehdi_hayati بودَنِتـ آرامِشـِ مَحضـِ ♥️ نَفَسَمـ زندگیمـ🌸 دنیامـ🍃 میشِہ هَمیشِہ باشے؟ 😋 هَرچےکِہشُد دُنیـا🌍 هرچےکهـ گُفـتـ باشیمـ باهَمـ تـاتَشـ👫 #─═हई╬⭐ساعتْ💚شنے⭐╬ईह═─

#saat_shny #mehdi_hayati بودَنِتـ آرامِشـِ مَحضـِ ♥️ نَفَسَمـ زندگیمـ🌸 دنیامـ🍃 میشِہ هَمیشِہ باشے؟ 😋 هَرچےکِہشُد دُنیـا🌍 هرچےکهـ گُفـتـ باشیمـ باهَمـ تـاتَشـ👫 #─═हई╬⭐ساعتْ💚شنے⭐╬ईह═─

۲۴ آذر 1398
3K
#saat_shny #mehdi_hayati آرامـــــش😍 پیدا می ڪنم🤗 میانِ دوستت دارم‌هائی که از چشمانت بہ سمتِ قلبــ❤️ـم سرازیر می شود😌...♥️🍃 #─═हई╬⭐ساعتْ💚شنے⭐╬ईह═─

#saat_shny #mehdi_hayati آرامـــــش😍 پیدا می ڪنم🤗 میانِ دوستت دارم‌هائی که از چشمانت بہ سمتِ قلبــ❤️ـم سرازیر می شود😌...♥️🍃 #─═हई╬⭐ساعتْ💚شنے⭐╬ईह═─

۲۴ آذر 1398
4K
#saat_shny #mehdi_hayati تا اطِلاع هَمیشِگی بَغل [طُ] دربَست دراختیارِه مَنه!♡ #─═हई╬⭐ساعتْ💚شنے⭐╬ईह═─

#saat_shny #mehdi_hayati تا اطِلاع هَمیشِگی بَغل [طُ] دربَست دراختیارِه مَنه!♡ #─═हई╬⭐ساعتْ💚شنے⭐╬ईह═─

۲۴ آذر 1398
4K
#saat_shny #mehdi_hayati مثل یک شعر... مرا تنگ در آغوش بگیر که هوای غزلم سخت شبیه تن توست...♥️🍃 #saat_shny #mehdi_hayati #─═हई╬⭐ساعتْ💚شنے⭐╬ईह═─

#saat_shny #mehdi_hayati مثل یک شعر... مرا تنگ در آغوش بگیر که هوای غزلم سخت شبیه تن توست...♥️🍃 #saat_shny #mehdi_hayati #─═हई╬⭐ساعتْ💚شنے⭐╬ईह═─

۲۴ آذر 1398
4K
#saat_shny #mehdi_hayati For pain of Love, doctors have no remedy. دردِ عاشق نشود به به مداوای حکیم :) #─═हई╬⭐ساعتْ💚شنے⭐╬ईह═─

#saat_shny #mehdi_hayati For pain of Love, doctors have no remedy. دردِ عاشق نشود به به مداوای حکیم :) #─═हई╬⭐ساعتْ💚شنے⭐╬ईह═─

۲۴ آذر 1398
4K
#saat_shny #mehdi_hayati тrυe love ιѕ a тιgнт нυg aғтer a нard ғιgнт عشق واقعی یعنی یه بغلِ محڪم بعد از یه دعوایِ سخت ...♡ #─═हई╬⭐ساعتْ💚شنے⭐╬ईह═─

#saat_shny #mehdi_hayati тrυe love ιѕ a тιgнт нυg aғтer a нard ғιgнт عشق واقعی یعنی یه بغلِ محڪم بعد از یه دعوایِ سخت ...♡ #─═हई╬⭐ساعتْ💚شنے⭐╬ईह═─

۲۴ آذر 1398
4K
#saat_shny #mehdi_hayati بوسه هایت بوی آتش، بوی دوزخ می دهد نحن اصحاب الجهنم، پس مرا محکم ببوس...! #─═हई╬⭐ساعتْ💚شنے⭐╬ईह═─

#saat_shny #mehdi_hayati بوسه هایت بوی آتش، بوی دوزخ می دهد نحن اصحاب الجهنم، پس مرا محکم ببوس...! #─═हई╬⭐ساعتْ💚شنے⭐╬ईह═─

۲۴ آذر 1398
1K
#saat_shny #mehdi_hayati موهایت را پریشان کن ... بگذار تیتر یک روزنامه ها شوم ! جوانی در امواج پر تلاطم گیسوان معشوقه خود غرق شد ! #─═हई╬⭐ساعتْ💚شنے⭐╬ईह═─

#saat_shny #mehdi_hayati موهایت را پریشان کن ... بگذار تیتر یک روزنامه ها شوم ! جوانی در امواج پر تلاطم گیسوان معشوقه خود غرق شد ! #─═हई╬⭐ساعتْ💚شنے⭐╬ईह═─

۲۳ آذر 1398
671
#saat_shny #mehdi_hayati + ᴄᴀɴ ɪ sᴛᴀʏ ᴀ ʙɪᴛ ʟᴏɴɢᴇʀ ? - ᏚTᗩY ᖴOᖇEᐯEᖇ + میتونـم یکـم بیشتــر بمونــم؟ - واســـه همیشــه بمـــون ♡ #─═हई╬⭐ساعتْ💚شنے⭐╬ईह═─

#saat_shny #mehdi_hayati + ᴄᴀɴ ɪ sᴛᴀʏ ᴀ ʙɪᴛ ʟᴏɴɢᴇʀ ? - ᏚTᗩY ᖴOᖇEᐯEᖇ + میتونـم یکـم بیشتــر بمونــم؟ - واســـه همیشــه بمـــون ♡ #─═हई╬⭐ساعتْ💚شنے⭐╬ईह═─

۲۳ آذر 1398
1K