نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

perfumer (۱ تصویر)

حمید مرآتی کاشانی، عطرسازی ایرانی است که متاسفانه اطلاعات کمی از او وجود دارد. او با کمپانی عطرسازی فیرمنیچ سوئیس همکاری می کند شهرت جهانی مرآتی کاشانی، به دلیل طراحی عطرهای لوکس لیتون و پگاسوس ...

حمید مرآتی کاشانی، عطرسازی ایرانی است که متاسفانه اطلاعات کمی از او وجود دارد. او با کمپانی عطرسازی فیرمنیچ سوئیس همکاری می کند شهرت جهانی مرآتی کاشانی، به دلیل طراحی عطرهای لوکس لیتون و پگاسوس می باشد. طبق مقاله ای که از معرفی او در سال دوهزارودوازده منتشر شد، حمید ...

۱۱ بهمن 1398
13K