نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

nvshteh_khdm (۱ تصویر)

قبـلنـا دخـے ازادیـے بودمـ نهـ کسـے منو میـخـاستـ نهـ منـ کسیـو میـخـاستمـ أ پســرا بـدمـ میــومد هـر پسریـے میـومد سمتـمـ بهـشـ میــپریدمـ ، فـراریـشـ میـدادمـ چـونـ فکـ میـکردمـ پســرا خیــانتـ کارنـ دوستـامـ میـگفتــنـ چــرا دربـارشـونـ ...

قبـلنـا دخـے ازادیـے بودمـ نهـ کسـے منو میـخـاستـ نهـ منـ کسیـو میـخـاستمـ أ پســرا بـدمـ میــومد هـر پسریـے میـومد سمتـمـ بهـشـ میــپریدمـ ، فـراریـشـ میـدادمـ چـونـ فکـ میـکردمـ پســرا خیــانتـ کارنـ دوستـامـ میـگفتــنـ چــرا دربـارشـونـ ایـنجـو فکـ میکنیـے گفــتمـ حقیــقتـهـ دیهـ گفـتنـ تـ عاشــقـ بشیـے نظــرتـ عـوضـ میشهـ کلاََ عاشــقـ ...

۶ اردیبهشت 1398
17K