نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

model (۱۲۳۶ تصویر)

✔📷عشق، پول و موفقیت رو دنبال نکن. تو بهترین ورژن خودت باش و این چیزها خودشون تو رو دنبال میکنن #me #zhest #bnd #model #fation

✔📷عشق، پول و موفقیت رو دنبال نکن. تو بهترین ورژن خودت باش و این چیزها خودشون تو رو دنبال میکنن #me #zhest #bnd #model #fation

۲۳ ساعت پیش
5K
💲📷میشه تمام عمر خندید اگه [تو] دلیلش باشی... #Me #model #zhest #bnd

💲📷میشه تمام عمر خندید اگه [تو] دلیلش باشی... #Me #model #zhest #bnd

۱ روز پیش
5K
👑 درُستِه تُ سِتارِه ای, ولی لیاقتِ من کُل آسِمونِه... #Me #model ‌‌‌

👑 درُستِه تُ سِتارِه ای, ولی لیاقتِ من کُل آسِمونِه... #Me #model ‌‌‌

۲ روز پیش
5K
🌌 💙 let your past make you better not bitter. #ME #face # #model

🌌 💙 let your past make you better not bitter. #ME #face # #model

۲ روز پیش
8K
همیشه توان این را داشته باش تا از کسی یا چیزی که آزارت می دهد به راحتی دل بکنی ... خورخه لوئیس بورخس #me #model

همیشه توان این را داشته باش تا از کسی یا چیزی که آزارت می دهد به راحتی دل بکنی ... خورخه لوئیس بورخس #me #model

۶ روز پیش
10K
🌸💕Stars Cant Shine Without Darkness..! ستاره ها بدون تاریکی نمی‌تونن بدرخشن.. #me #style #model

🌸💕Stars Cant Shine Without Darkness..! ستاره ها بدون تاریکی نمی‌تونن بدرخشن.. #me #style #model

۶ روز پیش
8K
Be careful who you make your memories with♥🌌 #me #face #bnd #zhest #talent #model

Be careful who you make your memories with♥🌌 #me #face #bnd #zhest #talent #model

۷ روز پیش
10K
♥📷حتی اهمیت نمیدم که چی راجبم فکر میکنی... #me #zhest #model #bnd #style

♥📷حتی اهمیت نمیدم که چی راجبم فکر میکنی... #me #zhest #model #bnd #style

۷ روز پیش
10K
📷🍷لبات مثل شراب میمونه،و من میخام مست بشم. #me #zhest #model #bnd

📷🍷لبات مثل شراب میمونه،و من میخام مست بشم. #me #zhest #model #bnd

۱ هفته پیش
8K
🌸🔗I see it,I like it,I want it,I got it yeh... #zhest #face #fation #model #me

🌸🔗I see it,I like it,I want it,I got it yeh... #zhest #face #fation #model #me

۱ هفته پیش
9K
The More You Smile♥ The Better You Look. #zhest #mode #model #face #ilin

The More You Smile♥ The Better You Look. #zhest #mode #model #face #ilin

۱ هفته پیش
7K
❤✔سَعی کن آدَم متفاوِت یِه آدَم متفاوِت باشی...! #zhest #style #mode #model #bndr #ilin

❤✔سَعی کن آدَم متفاوِت یِه آدَم متفاوِت باشی...! #zhest #style #mode #model #bndr #ilin

۱ هفته پیش
6K
💜👑آسمان جاوید و زمین پابرجاست؛رمز پایندگیشان در چیست؟ انها تنها برای خود زندگی نمیکنند؛این است راز جاودانگی... #zhest #bandar #model #ilinndri #fation #photo

💜👑آسمان جاوید و زمین پابرجاست؛رمز پایندگیشان در چیست؟ انها تنها برای خود زندگی نمیکنند؛این است راز جاودانگی... #zhest #bandar #model #ilinndri #fation #photo

۱ هفته پیش
8K
📷 ❤ Maybe The Moon Is Beautiful Only Because It Is Far... شاید ماه فقط به این دلیل زیباست که دوره #zhest #face #model #bnd #fation #ilinndri

📷 ❤ Maybe The Moon Is Beautiful Only Because It Is Far... شاید ماه فقط به این دلیل زیباست که دوره #zhest #face #model #bnd #fation #ilinndri

۱ هفته پیش
9K
💕🌌YOu need yourself , not someone else تو به خودت نیاز داری ، نه کس دیگه‌ای #zhest #fation #model

💕🌌YOu need yourself , not someone else تو به خودت نیاز داری ، نه کس دیگه‌ای #zhest #fation #model

۱ هفته پیش
6K
🎬 ✔ #zhest #bnd #lifestyle #khas #makeup #model #me #fationstyle #honar #face

🎬 ✔ #zhest #bnd #lifestyle #khas #makeup #model #me #fationstyle #honar #face

۱ هفته پیش
9K
NOW 💛🍂 #zhest #model #ilinndri #face #photo

NOW 💛🍂 #zhest #model #ilinndri #face #photo

۱ هفته پیش
6K
PAST💚 🌵 #past #zhest #face #baby #lifestyle #model

PAST💚 🌵 #past #zhest #face #baby #lifestyle #model

۱ هفته پیش
6K
💜🌸I don't care what other people think of me. I enjoy my life with my own rules. برام مهم نیست که بقیه دربارم چی فکر میکنن. من از زندگی خودم با قوانین خودم لذت می‌برم. ...

💜🌸I don't care what other people think of me. I enjoy my life with my own rules. برام مهم نیست که بقیه دربارم چی فکر میکنن. من از زندگی خودم با قوانین خودم لذت می‌برم. #zhest #bnd #model #lifestyle #fationstyle #khas #photo #ilinndri

۱ هفته پیش
12K
✖⚓هرچیزی که ب التماس آلوده شه دیگه نمیخامش ،حتی زندگی... #bndrabbas #face #black #model #best #photo #fation #zhest

✖⚓هرچیزی که ب التماس آلوده شه دیگه نمیخامش ،حتی زندگی... #bndrabbas #face #black #model #best #photo #fation #zhest

۱ هفته پیش
8K