نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

mim_alef (۱۴ تصویر)

۱_متولد چه ماهی هستی؟ ◀ آذر ۲_احساساتت در چ حده؟ ◀ شدید :/ ۳_از چی پشیمون میشی؟ ◀ تَحویـل گِرِفتَنِ رِفیـق (: ۴_چیزی هست که از همه پنهون کرده باشی؟ ◀ ن پ ||: ۵_ترسویی؟ ...

۱_متولد چه ماهی هستی؟ ◀ آذر ۲_احساساتت در چ حده؟ ◀ شدید :/ ۳_از چی پشیمون میشی؟ ◀ تَحویـل گِرِفتَنِ رِفیـق (: ۴_چیزی هست که از همه پنهون کرده باشی؟ ◀ ن پ ||: ۵_ترسویی؟ ◀ ن |: ۶_بزرگترین ضعفت؟ ◀ اِنسـآن دوسـتی ||: ۷_آدمارو زود میشناسی؟ ◀ ببـینم تـست ...

۱۲ شهریور 1394
196
تَوَلُّدِ ۲۲ سـآلِگـیِ لـیآم تَبـریک (: #HBD #mim_alef

تَوَلُّدِ ۲۲ سـآلِگـیِ لـیآم تَبـریک (: #HBD #mim_alef

۷ شهریور 1394
91
هـآی گـآیز |: تـیـن وُلـفـه خــونَـم پـآیـین اومَدـه \: تـآ ۲ شَـنبـه کـی مَردـه کـی زِندـه سـت |: مَسـئلـه بَدتـَر اَز اون ایـنـه کـه اِحتِمـآلـآ ایـن فَصـل ۲۰ قِسـمَت بـآشـه .. وَ مَـن فَقَط ۳ ...

هـآی گـآیز |: تـیـن وُلـفـه خــونَـم پـآیـین اومَدـه \: تـآ ۲ شَـنبـه کـی مَردـه کـی زِندـه سـت |: مَسـئلـه بَدتـَر اَز اون ایـنـه کـه اِحتِمـآلـآ ایـن فَصـل ۲۰ قِسـمَت بـآشـه .. وَ مَـن فَقَط ۳ قـِسمَتِ فـوقِش ۵ قِسمَت میـبیـنَمِ|: [ بیـکآز سـآمِر ایـز اِند ] وَ مَن قـول دآدَم ...

۵ شهریور 1394
98
صَحـیـح |: #1D #mim_alef

صَحـیـح |: #1D #mim_alef

۲۶ مرداد 1394
67
یـه گِیـمِ جَدیـد [: فَقَط بـه خآطـرـه گُربـهـه [: کِلَش لـول [--] .. رَف بِـ دَرَک ( : بـ هَمیـن رآحَتی .. اَ زِندگِیـم حَذف شُد ( : #The #Walking #pet #mim_alef

یـه گِیـمِ جَدیـد [: فَقَط بـه خآطـرـه گُربـهـه [: کِلَش لـول [--] .. رَف بِـ دَرَک ( : بـ هَمیـن رآحَتی .. اَ زِندگِیـم حَذف شُد ( : #The #Walking #pet #mim_alef

۱۶ مرداد 1394
38
دوستـآن آجیـمو لآیـک ُ دُمبـآل کُنـید آزآد شـه .. مـیسی .. ^___^ http://www.wisgoon.com/pin/7849178/ #mim_alef #zayn

دوستـآن آجیـمو لآیـک ُ دُمبـآل کُنـید آزآد شـه .. مـیسی .. ^___^ http://www.wisgoon.com/pin/... #mim_alef #zayn

۱۲ مرداد 1394
39
یـآ مَن اِسمُهُ دَوآ وَ ذِکرِهُ شِفـآ ๏̯͡๏ #ذِهنِ #مَریـض #mim_alef

یـآ مَن اِسمُهُ دَوآ وَ ذِکرِهُ شِفـآ ๏̯͡๏ #ذِهنِ #مَریـض #mim_alef

۲۵ تیر 1394
47
مآ آی او اِسیآ اُصولاً جیـدی میـدی نَدآریم [: اَلبَتِّ مُشآبِهِش هَست اَمّآ بِدَردِ مَن یِکی کِ نِمیخورِ [[: اَمّآ خودَم کِ میتونَم بِسآزَمِش [: ش،تَصویرَم بَرهَمِگآن وآضِح ُ #مبرهن عَست کِ مَن هَمیشِ مُوَفَّق ...

مآ آی او اِسیآ اُصولاً جیـدی میـدی نَدآریم [: اَلبَتِّ مُشآبِهِش هَست اَمّآ بِدَردِ مَن یِکی کِ نِمیخورِ [[: اَمّآ خودَم کِ میتونَم بِسآزَمِش [: ش،تَصویرَم بَرهَمِگآن وآضِح ُ #مبرهن عَست کِ مَن هَمیشِ مُوَفَّق بوودَم ُ هَستَم ُ خوآهَم بود [: مآهآ بآ فآز غَمگینُ دِپ ُ اَفسُرده نِمیسآزیم ...

۱۸ تیر 1394
4
یِکی اَز آهَنگآیِ آلبومِ قِسمَتِ هَفتُم اَ هَری پآتر [: #فور #کیلینگ #آلبوس دآمبلدور کِ بآش خآطِره دآرَم [: یِبآر بِشنَوینِش[: پشیمون نِمیشید [: شَرح تَصویرَم نِمیخآد هَمِ چی مُشَخَّصِ [: اَلبَتِ مِثِّ بَقیِ وَقت ...

یِکی اَز آهَنگآیِ آلبومِ قِسمَتِ هَفتُم اَ هَری پآتر [: #فور #کیلینگ #آلبوس دآمبلدور کِ بآش خآطِره دآرَم [: یِبآر بِشنَوینِش[: پشیمون نِمیشید [: شَرح تَصویرَم نِمیخآد هَمِ چی مُشَخَّصِ [: اَلبَتِ مِثِّ بَقیِ وَقت نَذآشتَم روش :| اینَم لینک :]: http://s3.picofile.com/file... #mim_alef

۱۴ تیر 1394
66
هَمِع میگَن کِرآوآت بِ مَن میعآد [: نآزی نآزی بِ مَن بِگو کِرآوآت چِ رَنگیش بِهم میاد ![: فِک کُنَم اینطوری بود [: کیآ یآدِشونِ [: بِنَظَرَم مَغزِ بَچِ چیزآیی کِ شنیده ُ دیده رو ...

هَمِع میگَن کِرآوآت بِ مَن میعآد [: نآزی نآزی بِ مَن بِگو کِرآوآت چِ رَنگیش بِهم میاد ![: فِک کُنَم اینطوری بود [: کیآ یآدِشونِ [: بِنَظَرَم مَغزِ بَچِ چیزآیی کِ شنیده ُ دیده رو خووب تو یآدِش نیگَر میدآرِ مَن کِ اونطوری بودم [: #galexy #tie #mim_alef

۷ تیر 1394
94
چِقَد تَغییر کَردِ قیآفَش [: #Scott #teenwolf #mim_alef

چِقَد تَغییر کَردِ قیآفَش [: #Scott #teenwolf #mim_alef

۷ تیر 1394
53
sɐʇɐuıɔ #ʇ #mim_alef #satan

sɐʇɐuıɔ #ʇ #mim_alef #satan

۷ تیر 1394
42
Ajibe .. [: #mim_alef #satan_kid

Ajibe .. [: #mim_alef #satan_kid

۷ تیر 1394
40
#او #مآی #گآش [: » o_O #mim_alef

#او #مآی #گآش [: » o_O #mim_alef

۷ تیر 1394
47