نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

mahya (۲۲ تصویر)

خدا جونم ممنون بابت حوصله ای که به خرج دادی ♡🍁 آرامشم💜 #mahya #zandagi

خدا جونم ممنون بابت حوصله ای که به خرج دادی ♡🍁 آرامشم💜 #mahya #zandagi

۲ هفته پیش
11K
تَولد دآریم چ تَوَلُـدی*--*🌹 خوشکِـل🌸 نآنـآز💫 مِهرَبـون🌙 رِفیـق💙 ☁ بآحـال🌼 🌻 تَوَلُده مــَحیا‍ه*-*-*-*💙 💚 💜 🍀 🌹 🌸 🌼 💫 ☁ 🌙 🌻 ❄ 💚 💙 💛 💜 🐰 تَوَلُدِت مُبارک مَحیـا جونی😌 💫 🍀 ...

تَولد دآریم چ تَوَلُـدی*--*🌹 خوشکِـل🌸 نآنـآز💫 مِهرَبـون🌙 رِفیـق💙 ☁ بآحـال🌼 🌻 تَوَلُده مــَحیا‍ه*-*-*-*💙 💚 💜 🍀 🌹 🌸 🌼 💫 ☁ 🌙 🌻 ❄ 💚 💙 💛 💜 🐰 تَوَلُدِت مُبارک مَحیـا جونی😌 💫 🍀 اُمیدوارَم هَمیشـه زِندِه ‍و سَلآمـت کِنار دوسـتا و خـانوادَت بِ خوبی خوشی زِندِگی کنی☁ بِ ...

۷ فروردین 1398
3K
و سخت ترین جایِ داستانِ ما آنجایی بود؛ که دردهایمان را دانه دانه برایِ دیگرانِ بی دردی گفتیم که آنها با لبخند برایِ بارِ هزارم به ما نگاه کنند و بگویند: درست میشود... فقط ندانستیم ...

و سخت ترین جایِ داستانِ ما آنجایی بود؛ که دردهایمان را دانه دانه برایِ دیگرانِ بی دردی گفتیم که آنها با لبخند برایِ بارِ هزارم به ما نگاه کنند و بگویند: درست میشود... فقط ندانستیم آن درستی که میگویند چرا با ما سرِ ناسازگاری دارد و هی نمیشَود. #mahya💜

۱۶ تیر 1397
7K
hiiich jngi vojod ndsht😂😉😂 #mahya💜

hiiich jngi vojod ndsht😂😉😂 #mahya💜

۷ خرداد 1397
11K
کتابی قدیمی را از قفسه ی کتاب های پدر بزرگ برداشتم! رویش غبار گرفته بود! بدنش زخمی بود اما تنش بوی اصالت میداد! صدایی مدام در گوشم میگفت : هرچقدر هم که خرابت کنند تو ...

کتابی قدیمی را از قفسه ی کتاب های پدر بزرگ برداشتم! رویش غبار گرفته بود! بدنش زخمی بود اما تنش بوی اصالت میداد! صدایی مدام در گوشم میگفت : هرچقدر هم که خرابت کنند تو اگر خودت باشی مثل این کتاب کهنه اصالتت را حفظ خواهی کرد! #mahya(:💗

۶ اردیبهشت 1397
9K
عیدخوبـی داشته باشیـد❤️😁 #Mahya💙

عیدخوبـی داشته باشیـد❤️😁 #Mahya💙

۵ فروردین 1397
14K
مَـن تَمـامم پُـراز ایـن حـاݪت بی حوصـݪہ گیســت..!😞 💔 #mahya💜

مَـن تَمـامم پُـراز ایـن حـاݪت بی حوصـݪہ گیســت..!😞 💔 #mahya💜

۲۲ بهمن 1396
15K
#اخـــتاپوس😻💜 #بـاب اسفنجـی😻💜 #mahya💜

#اخـــتاپوس😻💜 #بـاب اسفنجـی😻💜 #mahya💜

۲۲ دی 1396
12K
😐😐😂 #MaHyA💙

😐😐😂 #MaHyA💙

۱۴ دی 1396
12K
زندگـی به مـن آموخـت کـه هیـچ چـیز از هـیچکس بعید نیـست... ✒ #ویـلیـام_فـاکنـر #Mahya❤️

زندگـی به مـن آموخـت کـه هیـچ چـیز از هـیچکس بعید نیـست... ✒ #ویـلیـام_فـاکنـر #Mahya❤️

۱۳ دی 1396
12K
تو مهربان باش بگذار بگویند ساده است فراموش کار است، زود می بخشد سال هاست کمتر کسی در این سرزمین ساده است، اما تو تغییر نکن، تو خودت باش و نشان بده آدمیت هنوز نفس ...

تو مهربان باش بگذار بگویند ساده است فراموش کار است، زود می بخشد سال هاست کمتر کسی در این سرزمین ساده است، اما تو تغییر نکن، تو خودت باش و نشان بده آدمیت هنوز نفس میکشد #Mahya❤️

۱۱ دی 1396
11K
موافـقا ݪآیکـ😐 😂 #mahya❤️

موافـقا ݪآیکـ😐 😂 #mahya❤️

۹ دی 1396
10K
دخـــتر...❤ ️ #Mahya

دخـــتر...❤ ️ #Mahya

۵ آذر 1396
11K
😐😐😐😂#Mahya

😐😐😐😂#Mahya

۳ آذر 1396
12K
+ حَقیقَت چیِع ؟ ♡^^ - تَمومِ حَرفآیی کِع تو دَعوآ میشنَوی 🤘🏿🌴🎼💧 #mahya❤️

+ حَقیقَت چیِع ؟ ♡^^ - تَمومِ حَرفآیی کِع تو دَعوآ میشنَوی 🤘🏿🌴🎼💧 #mahya❤️

۲۸ آبان 1396
10K
مای عن بازی سر کلاس ..نمیشه خوندش..همشو مینویسم #jk #white hair #love #happo #elly #blood #couple #high place #shokolat #yj #labashak #y #king #queen #atoo #isoda #fati #sehun #mahya #cry #die #dark skin #mobin #laugh ...

مای عن بازی سر کلاس ..نمیشه خوندش..همشو مینویسم #jk #white hair #love #happo #elly #blood #couple #high place #shokolat #yj #labashak #y #king #queen #atoo #isoda #fati #sehun #mahya #cry #die #dark skin #mobin #laugh #pop corn #ED ! ? *_* :/ -_- ._. :) :( و همیه چیزایب ک ...

۲۶ اردیبهشت 1396
9K
اغاز به کار... ♔ اٍکّیْپٓ‍ مَخُوْفّ‍ ♔ هُشدآر:|← یِهّ‍ سٍریْ‍ مَخُوْفْ‍ اینّجآنْ‍→ آرِهّ‍ یٍهْ‍ دَسٓتِهّ‍ مَخُوْفّ‍ٓ جَمعّ‍ شُدّیّمٓ‍ اَخّلٓآقٍمُونْ‍ اَزْ اُونْ‍ سَگّیْآسٓ‍ اٍکّیپٍمُونَم‍ اَزُونّ‍ وَحشٓیآسْ‍ اّیْنجآ هَمٍهّ‍ هَوآ هَمُو دآرَنْ‍ کَسّیْ‍ سَنٓگْ‍ بِنٓدآزهّ‍ به‍ گٌآ ...

اغاز به کار... ♔ اٍکّیْپٓ‍ مَخُوْفّ‍ ♔ هُشدآر:|← یِهّ‍ سٍریْ‍ مَخُوْفْ‍ اینّجآنْ‍→ آرِهّ‍ یٍهْ‍ دَسٓتِهّ‍ مَخُوْفّ‍ٓ جَمعّ‍ شُدّیّمٓ‍ اَخّلٓآقٍمُونْ‍ اَزْ اُونْ‍ سَگّیْآسٓ‍ اٍکّیپٍمُونَم‍ اَزُونّ‍ وَحشٓیآسْ‍ اّیْنجآ هَمٍهّ‍ هَوآ هَمُو دآرَنْ‍ کَسّیْ‍ سَنٓگْ‍ بِنٓدآزهّ‍ به‍ گٌآ مْیرًنّ‍ یٍهّ‍ سِرْیٓ‍ آدَمّ‍ خَطْرٓ نّآکّیْمّ‍ یٍهّ‍ سریّ‍ تَرّسٓ‍ نآکْ‍ و بآحّآلّ‍ عُضّوْ گٓیرّیٓ‍ فَقَطّ‍ ...

۱۱ مرداد 1395
21K
#mahya jalili

#mahya jalili

۲۳ خرداد 1395
922
*___* #Mahdi❥ #Armtis❥ #Teresa❥ #Sogand❥ #Raha❥ #Ghazaltata❥ #gazalehjooon #Fatemeh❥ #Navid❥ #GHAZAL #Mahya❥ #Mehrangiz❥ #Mahdieh❥ #Maryam❥ #Helen❥ #Erika❥ #اکیپ_مخوف

*___* #Mahdi❥ #Armtis❥ #Teresa❥ #Sogand❥ #Raha❥ #Ghazaltata❥ #gazalehjooon #Fatemeh❥ #Navid❥ #GHAZAL #Mahya❥ #Mehrangiz❥ #Mahdieh❥ #Maryam❥ #Helen❥ #Erika❥ #اکیپ_مخوف

۶ خرداد 1395
4K
#MAHYA

#MAHYA

۲۱ اردیبهشت 1395
1K