نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

kris_wu (۷۳ تصویر)

آهنگb.mکـریس🎤🎷 جون عـآلیه💎 موزیک ویدیوشمجآهآی😻🌍رپ کریس عـآلیه_این پسر همه 🦄👻آهنگآش عآلیه*_*🕸♫💕 #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan #exo #صبا#SABA#راپاپامـپام

آهنگb.mکـریس🎤🎷 جون عـآلیه💎 موزیک ویدیوشمجآهآی😻🌍رپ کریس عـآلیه_این پسر همه 🦄👻آهنگآش عآلیه*_*🕸♫💕 #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan #exo #صبا#SABA#راپاپامـپام

۳ روز پیش
8K
↩ من ↪ سه نفرم💫🍾✖ خودم💋 👑✖ غرورم🌹🙈 ✖ اونروی سگم🚬👎 ✖ #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan #exo #صبا#SABA#راپاپامـپام

↩ من ↪ سه نفرم💫🍾✖ خودم💋 👑✖ غرورم🌹🙈 ✖ اونروی سگم🚬👎 ✖ #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan #exo #صبا#SABA#راپاپامـپام

۵ روز پیش
9K
A real friend👭 is one who walks in💦🙊 when the rest😃👌 of the world walks out🙄✨☺ ترجمه:🎭 یـک دوسـتـ واقعـیـ👭 اونـی هسـتـش که وقتـی میــاد🎈 کـه تمـوم دنــیا از پـیشـتـ رفـتن🌍🐝 #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan #exo #صبا#SABA#راپاپامـپام

A real friend👭 is one who walks in💦🙊 when the rest😃👌 of the world walks out🙄✨☺ ترجمه:🎭 یـک دوسـتـ واقعـیـ👭 اونـی هسـتـش که وقتـی میــاد🎈 کـه تمـوم دنــیا از پـیشـتـ رفـتن🌍🐝 #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan #exo #صبا#SABA#راپاپامـپام

۵ روز پیش
8K
-آدَما ٓهَمَرو شَبیہ خودشون میبینَن(: -اَگہ کَسۍ بہِت شَک دآره💧 -مطمَئن بآش خودشَم🐸 -قآبل اعتمآد نیس^^🎸 -اَگہ کَسۍ مُدآم اَز دروغ گُفتَن طُ میترسہ💠 -خودش یہ دروغگوۍ ماهره:} -اَگہ کَسۍ دائِم میخآد طُ رو چِک ...

-آدَما ٓهَمَرو شَبیہ خودشون میبینَن(: -اَگہ کَسۍ بہِت شَک دآره💧 -مطمَئن بآش خودشَم🐸 -قآبل اعتمآد نیس^^🎸 -اَگہ کَسۍ مُدآم اَز دروغ گُفتَن طُ میترسہ💠 -خودش یہ دروغگوۍ ماهره:} -اَگہ کَسۍ دائِم میخآد طُ رو چِک کنہ🎃 -شَک نَکن خودش دَر حآلِ📡 -قآیم کَردَن خیلۍ چیزآس-.- -پَس اَز قضآوَت مَردم نَتَرس🗿 ...

۱ هفته پیش
10K
عمـرت روزندگی کن💎🌍به دیگـران توجه نکن.افسوس☘️ سآعت های گذشته.رونخور چون به عقب برنمیگردن_👑 🦄 برای آینده ات برنآمه ریزی کن واین فرصت روازدست نده.🌈❤️ #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan #exo #صبا#SABA#راپاپامـپام

عمـرت روزندگی کن💎🌍به دیگـران توجه نکن.افسوس☘️ سآعت های گذشته.رونخور چون به عقب برنمیگردن_👑 🦄 برای آینده ات برنآمه ریزی کن واین فرصت روازدست نده.🌈❤️ #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan #exo #صبا#SABA#راپاپامـپام

۱ هفته پیش
15K
منطق یه اکسوال : 12-3=12 قرارنیست با رفتنت جاتم تو قلب ما خالی بشه ،تو همیشه عضو اکسو هستی و هیونگ قدبلند چانی ♡^o^ چان: هیونگ ببخشید نتونستم واست یه کادوی خوب بخرم کریس: چرا ...

منطق یه اکسوال : 12-3=12 قرارنیست با رفتنت جاتم تو قلب ما خالی بشه ،تو همیشه عضو اکسو هستی و هیونگ قدبلند چانی ♡^o^ چان: هیونگ ببخشید نتونستم واست یه کادوی خوب بخرم کریس: چرا نتونستی؟ چان: چون هرچی پیدا میکردم یا تو استایل تو نبود یا تو استایل کیف ...

۱۵ آبان 1396
18K
-//به پات زندگیمم بریزم کمه🍕 💧 -//تو از هرچی توو زندگیمه سری🌝 ✨ -//تو رو آرزو کرده بودم ولی🍃 💕 -//تو از آرزوی منم بهتری🙌 🏼 😻 💒 🙊 #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan #exo

-//به پات زندگیمم بریزم کمه🍕 💧 -//تو از هرچی توو زندگیمه سری🌝 ✨ -//تو رو آرزو کرده بودم ولی🍃 💕 -//تو از آرزوی منم بهتری🙌 🏼 😻 💒 🙊 #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan #exo

۲۹ مهر 1396
15K
×سقوطـ نمیکُنَم👑 🦄، اَگهـِ یِ رویآ دآشته بآشَم💐 ، اَگِ فَقَط یِ رویآدآشته💫⚡️ بآشَم کِ پَروآز کُنه✈️× #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan #exo

×سقوطـ نمیکُنَم👑 🦄، اَگهـِ یِ رویآ دآشته بآشَم💐 ، اَگِ فَقَط یِ رویآدآشته💫⚡️ بآشَم کِ پَروآز کُنه✈️× #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan #exo

۲۹ مهر 1396
14K
هیچکسـ لیآقَتِ اَشکآتـُ😭💩 نَدآره اَمآ اونِی کِ😻👌 لیآقَتِشـو دآره نمیزاره👻😾 اَشکآت بریزهـِ.._.._.._.._.._💋 #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan #exo

هیچکسـ لیآقَتِ اَشکآتـُ😭💩 نَدآره اَمآ اونِی کِ😻👌 لیآقَتِشـو دآره نمیزاره👻😾 اَشکآت بریزهـِ.._.._.._.._.._💋 #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan #exo

۲۹ مهر 1396
11K
{میخان تورو 🙊🌈عَ چِشَم بندازن🍡👁نمیدونن تو خوده 👊😻👊چشامی-.- } (فتـوگآلِرِیِ جدیدکریسـkris_wuــوو} #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

{میخان تورو 🙊🌈عَ چِشَم بندازن🍡👁نمیدونن تو خوده 👊😻👊چشامی-.- } (فتـوگآلِرِیِ جدیدکریسـkris_wuــوو} #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

۲۶ مهر 1396
16K
زیبآتَرینـ قِسمَتـِ 💎🎼اهَنگـِ{زودگذشت-زآنیار🙊💿} طُ بِ مَنـ بَد🚬🍃 کَردِیو شِکستی💔😊 قَلبـِ مَردِیُ کِ هنوز 💊تویِ تنهآیشـ مُنتَظِرِ عِشقِش بَرگَرده...💔💏 #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

زیبآتَرینـ قِسمَتـِ 💎🎼اهَنگـِ{زودگذشت-زآنیار🙊💿} طُ بِ مَنـ بَد🚬🍃 کَردِیو شِکستی💔😊 قَلبـِ مَردِیُ کِ هنوز 💊تویِ تنهآیشـ مُنتَظِرِ عِشقِش بَرگَرده...💔💏 #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

۲۲ مهر 1396
16K
اِعتِرآفـ میکُنَمـ اینـ آلبوم🌍 🌵کریس{kris_wu}عآلیهـِ کُ🎤 لَنـ هَمهـِ آهنگآیِ کِریسـ مَحشَرِه🎼🎭 #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

اِعتِرآفـ میکُنَمـ اینـ آلبوم🌍 🌵کریس{kris_wu}عآلیهـِ کُ🎤 لَنـ هَمهـِ آهنگآیِ کِریسـ مَحشَرِه🎼🎭 #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

۲۱ مهر 1396
15K
-دوستت دارم 😍:💞 -آنقدر کہ با آن 🖖🏾✨ -میشود شهری 👻رآ عاشق کرد💏 #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

-دوستت دارم 😍:💞 -آنقدر کہ با آن 🖖🏾✨ -میشود شهری 👻رآ عاشق کرد💏 #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

۱۹ مهر 1396
14K
😹 👅کریسـ اودَمـُ اودَمـ😹 👅 کریسـ دوزدوخمَلـ نَگیرِ صَلوآت #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

😹 👅کریسـ اودَمـُ اودَمـ😹 👅 کریسـ دوزدوخمَلـ نَگیرِ صَلوآت #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

۱۸ مهر 1396
13K
بودنتــ👫 خندیـدنـت😅 نـگاهت👀 صـدایـت🗣 اینهـا تـمام🚶 قرصـ های آرامـش بخـشِ دنـیـا💊 را بی اعتـبار میکـنـند⛔️ #کریسهو#کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

بودنتــ👫 خندیـدنـت😅 نـگاهت👀 صـدایـت🗣 اینهـا تـمام🚶 قرصـ های آرامـش بخـشِ دنـیـا💊 را بی اعتـبار میکـنـند⛔️ #کریسهو#کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

۱۲ مهر 1396
11K
-/کوچکــ ترینـ 💧●-/رفتآرامونـ🌹🌿●-/ممکنهـ🙊🌬●تو دلـ یکیــ☔💜●بزرگـ ترینــ🙌🏿🌾🌾●-/آشوبـــ راهـ💁🏼💫●-/بندازهـ🍃🍭● #کریسهو#کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

-/کوچکــ ترینـ 💧●-/رفتآرامونـ🌹🌿●-/ممکنهـ🙊🌬●تو دلـ یکیــ☔💜●بزرگـ ترینــ🙌🏿🌾🌾●-/آشوبـــ راهـ💁🏼💫●-/بندازهـ🍃🍭● #کریسهو#کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

۱۲ مهر 1396
11K
شازده کوچولو👑🐝 میگفت: گل من 🌹گاهی بداخلاق😾 و کم حوصله و مغرور بود💤👌 اما ماندنی بود . . .❤️‍🌵 این بودنش بود که او 🖖را تبدیل به گل من کرده بود !🍁💐 #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

شازده کوچولو👑🐝 میگفت: گل من 🌹گاهی بداخلاق😾 و کم حوصله و مغرور بود💤👌 اما ماندنی بود . . .❤️‍🌵 این بودنش بود که او 🖖را تبدیل به گل من کرده بود !🍁💐 #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

۱۰ مهر 1396
8K
دَراینـ دُنیآیِ بُزُرگـ👑🌍جآییـ هَمـ آخَر بَرآیِ طُ هَستـ...!🙋🦄 رآهِیـ هَمـ آخَر💤 بَرآِِیِ تـُ هَستـ.🌵 دَرِ زِندِگآنِِیـ رآکـِه🌹🕸 گِل نَگِرِفتهـ اَند... محمود دولت آبادی ♚________ـــ♥️ـــ________♚ #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

دَراینـ دُنیآیِ بُزُرگـ👑🌍جآییـ هَمـ آخَر بَرآیِ طُ هَستـ...!🙋🦄 رآهِیـ هَمـ آخَر💤 بَرآِِیِ تـُ هَستـ.🌵 دَرِ زِندِگآنِِیـ رآکـِه🌹🕸 گِل نَگِرِفتهـ اَند... محمود دولت آبادی ♚________ـــ♥️ـــ________♚ #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

۱۰ مهر 1396
7K
آدمـ کهـ غَرقـ بشهـ|🌹🌝💸| میمیرهـ|💀🙇🏻| چهـ تو رویا|🍃✨🎈| چهـ تو دریا|🐬🌊 #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

آدمـ کهـ غَرقـ بشهـ|🌹🌝💸| میمیرهـ|💀🙇🏻| چهـ تو رویا|🍃✨🎈| چهـ تو دریا|🐬🌊 #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

۱۰ مهر 1396
6K
بَـــرَآیِ بَعضیــآ ➰ نَبــآیَــد خــودِتْ 💘بـآشی❄️✌🏿 بــآیَــد خُــودِش🚶 بــآشی...!🕸🍃 •••🍃🌸 #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

بَـــرَآیِ بَعضیــآ ➰ نَبــآیَــد خــودِتْ 💘بـآشی❄️✌🏿 بــآیَــد خُــودِش🚶 بــآشی...!🕸🍃 •••🍃🌸 #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

۸ مهر 1396
12K