نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

happy_birthday_to_you (۱ تصویر)

دیش دین دیرینـ*-*~ امروز تَوَلد پَردیسِعـ*-*☁ امیدوآرم هَمیشه شاد و سرزِندِه ‍و عآولـیع باشی^^💕 💫 ~ سِنگ ایر چوکّآهه💙 ☁ هَپی بِرثدِی تویو💖 🌸 تَوَلُدِت مُبآرَک*-*💚 🍃 ُدُمبِه شُما سِ‍ چآرَک😹 👋 ☁ #HBD#ParDis#FriAnd#happy_birthday_to_you♡ [ ...

دیش دین دیرینـ*-*~ امروز تَوَلد پَردیسِعـ*-*☁ امیدوآرم هَمیشه شاد و سرزِندِه ‍و عآولـیع باشی^^💕 💫 ~ سِنگ ایر چوکّآهه💙 ☁ هَپی بِرثدِی تویو💖 🌸 تَوَلُدِت مُبآرَک*-*💚 🍃 ُدُمبِه شُما سِ‍ چآرَک😹 👋 ☁ #HBD#ParDis#FriAnd#happy_birthday_to_you♡ [ @pariyun_ ]

۷ مرداد 1397
57