نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

god (۴۰۴ تصویر)

شنآختی یا بازم بگم ¿ #god

شنآختی یا بازم بگم ¿ #god

۷ ساعت پیش
4K
😁 😁 😁 #god

😁 😁 😁 #god

۱ روز پیش
4K
هَر سکآنس 🙃 #god

هَر سکآنس 🙃 #god

۱ روز پیش
4K
مَن کِ اولین حسِ مآمآنم بِم تهوع بودِ ، از طُ چِ انتظاری هس ^_^ #god

مَن کِ اولین حسِ مآمآنم بِم تهوع بودِ ، از طُ چِ انتظاری هس ^_^ #god

۲ روز پیش
6K
_میمونی تا آخَرش؟ +اوهوم:) | چَند ماه بَعد | _کُجا میری؟ +دُنبالِ زِندِگیم _مَگهـ مَن زِندِگیت نَبودَم؟ +هِه اون مالِ قَدیما بود اَلان تو یهـ اِضافی تو زِندِگی مَن _یَنی بِرَم ؟؟ +اَرهـ | چند ...

_میمونی تا آخَرش؟ +اوهوم:) | چَند ماه بَعد | _کُجا میری؟ +دُنبالِ زِندِگیم _مَگهـ مَن زِندِگیت نَبودَم؟ +هِه اون مالِ قَدیما بود اَلان تو یهـ اِضافی تو زِندِگی مَن _یَنی بِرَم ؟؟ +اَرهـ | چند روز بعد | _دارَم میرَم عِشقَم +نهـ تروخُدا اَز اون گوشهـ بیا اینور خطرناکهـ میُفتی ...

۳ روز پیش
14K
بآد هممونُ بُرد 😶😶 #god

بآد هممونُ بُرد 😶😶 #god

۴ روز پیش
5K
دلَم ڪَسی رومیخاد ڪه... وَقتی بهش میگَم #خُدافِظ #بای بگه باز چه مرگته روانی؟ من #دوستت دارَم فڪر ڪَردی به این راحتیا #ولِت میڪُنم ؟ دلم ڪَسی رومیخادڪه #درڪَم ڪُنه نه #ترڪَم! دلم ڪَسی رومیخادتا ...

دلَم ڪَسی رومیخاد ڪه... وَقتی بهش میگَم #خُدافِظ #بای بگه باز چه مرگته روانی؟ من #دوستت دارَم فڪر ڪَردی به این راحتیا #ولِت میڪُنم ؟ دلم ڪَسی رومیخادڪه #درڪَم ڪُنه نه #ترڪَم! دلم ڪَسی رومیخادتا بفهمہ ڪَسی میخواد #رابطمونو خَراب ڪُنه بگہ اون بامَن تو #أعصابتو خورد نڪُن! دلم ڪَسے ...

۴ روز پیش
11K
🌹🌷⚘ #god

🌹🌷⚘ #god

۵ روز پیش
5K
منُ ریآضیِ نکبت ، شنبه امتحآن دآرم😶 #god

منُ ریآضیِ نکبت ، شنبه امتحآن دآرم😶 #god

۵ روز پیش
6K
منُ خلُ چلم ، یهویی 😁😁❤ #god

منُ خلُ چلم ، یهویی 😁😁❤ #god

۵ روز پیش
6K
همچین بآربی‌م نَ ، ولی خُب😁😁 #god

همچین بآربی‌م نَ ، ولی خُب😁😁 #god

۶ روز پیش
5K
به ادما زیاد توجه نکنید توهم خدا بودن میزنه به سرشون🙄 #داودنهتانی #داوودنهتانی #داود_نهتانی #داوود_نهتانی #برنامه_نویس #نتانگرام #نتانگرام_مدرن #ایرانسل #پسر #خدا #notaniboy #nohtani #davodnohtani #davodnotani #netongram #netongram_modern #antifilter #god #چشم_شهلایی

به ادما زیاد توجه نکنید توهم خدا بودن میزنه به سرشون🙄 #داودنهتانی #داوودنهتانی #داود_نهتانی #داوود_نهتانی #برنامه_نویس #نتانگرام #نتانگرام_مدرن #ایرانسل #پسر #خدا #notaniboy #nohtani #davodnohtani #davodnotani #netongram #netongram_modern #antifilter #god #چشم_شهلایی

۶ روز پیش
8K
خُدآیآ صَبر بده مآرو 😏😶 #god

خُدآیآ صَبر بده مآرو 😏😶 #god

۷ روز پیش
6K
بِ وقتِ ادبیآت❤ وقتی EQ انگشتتُ میبُره 😁 #god

بِ وقتِ ادبیآت❤ وقتی EQ انگشتتُ میبُره 😁 #god

۱ هفته پیش
7K
کیآ درک میکُنن¿ #god

کیآ درک میکُنن¿ #god

۱ هفته پیش
7K
میگیری دیگِ ، نَ ¿¿ #god

میگیری دیگِ ، نَ ¿¿ #god

۱ هفته پیش
7K
دآشتِ بآشین 🙃 #god

دآشتِ بآشین 🙃 #god

۱ هفته پیش
6K
منت کشی از نوعِ من 😁 #god

منت کشی از نوعِ من 😁 #god

۱ هفته پیش
7K
🖕 #god

🖕 #god

۱ هفته پیش
6K
منحرف ینی چی ¿ ینی این 😁😁 #god

منحرف ینی چی ¿ ینی این 😁😁 #god

۱ هفته پیش
6K