نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

girlgroup (۷۳ تصویر)

Artist:Twice وانس هستین؟ نظرتون درباره قرارگذاشتنه جیهیو و دنیل؟ تو ساحل قدم بزنین یا تو آب شنا کنین؟ #twice #jihyo #daniel #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Twice وانس هستین؟ نظرتون درباره قرارگذاشتنه جیهیو و دنیل؟ تو ساحل قدم بزنین یا تو آب شنا کنین؟ #twice #jihyo #daniel #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۱۵ مرداد 1398
7K
Artist:KARD کارد استن هستین؟ بوم بوم یا اوه نانا؟ بایستون توی کارد؟ #kard #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:KARD کارد استن هستین؟ بوم بوم یا اوه نانا؟ بایستون توی کارد؟ #kard #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۱۵ مرداد 1398
6K
Artist:Miya/GWSN گوسن استن هستین؟ رد سان یا پینکی استار؟ دریا یا جنگل؟ #miya #gwsn #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Miya/GWSN گوسن استن هستین؟ رد سان یا پینکی استار؟ دریا یا جنگل؟ #miya #gwsn #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۱۲ مرداد 1398
9K
Artist:ITZY میدزی هستین؟ دالا دالا یا آیسی؟ ریمکس دالا دالا یا وانت ایت؟ #itzy #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:ITZY میدزی هستین؟ دالا دالا یا آیسی؟ ریمکس دالا دالا یا وانت ایت؟ #itzy #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۱۲ مرداد 1398
8K
Artist:Seulgi/Red Velvet رولاو هستین؟ از خون میترسین؟ کاپل موردعلاقتون توی ردولوت؟ #redvelvet #seulgi #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Seulgi/Red Velvet رولاو هستین؟ از خون میترسین؟ کاپل موردعلاقتون توی ردولوت؟ #redvelvet #seulgi #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۱۲ مرداد 1398
8K
Artist:Jinsoul/LOONA اربیت هستین؟ رپ جینسول یا دنسش؟ کدوم یونیت لونا رو بیشتر دوست دارید؟ #loona #jinsoul #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Jinsoul/LOONA اربیت هستین؟ رپ جینسول یا دنسش؟ کدوم یونیت لونا رو بیشتر دوست دارید؟ #loona #jinsoul #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۱ مرداد 1398
8K
Artist:Jihyo/Twice وانس هستین؟ وات ایز لاو یا فنسی؟ دنس کدوم عضو رو خیلی دوست دارین؟ #twice #jihyo #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Jihyo/Twice وانس هستین؟ وات ایز لاو یا فنسی؟ دنس کدوم عضو رو خیلی دوست دارین؟ #twice #jihyo #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۱ مرداد 1398
8K
Artist:Lia/ITZY میدزی هستین؟ دالا دالا یا وانت ایت؟ لیا کیوت یا سکشی؟ #itzy #lia #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Lia/ITZY میدزی هستین؟ دالا دالا یا وانت ایت؟ لیا کیوت یا سکشی؟ #itzy #lia #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۱ مرداد 1398
8K
Artist:Jennie/Blackpink بلینک هستین؟ جنی کیوت یا سکشی؟ پیتزا یا هات داگ؟ #jennie #blackpink #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Jennie/Blackpink بلینک هستین؟ جنی کیوت یا سکشی؟ پیتزا یا هات داگ؟ #jennie #blackpink #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۱ مرداد 1398
8K
Artist:Lisa/Blackpink بلینک هستین؟ رپر یا دنسر؟ تا حالا شوکیس گروهی رو لایو دیدین؟ #blackpink #lisa #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Lisa/Blackpink بلینک هستین؟ رپر یا دنسر؟ تا حالا شوکیس گروهی رو لایو دیدین؟ #blackpink #lisa #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۱ مرداد 1398
5K
Artist:Mina/Twice وانس هستین؟ دوستی توایس با کدوم گروه دخترو دوست دارین؟ سفید یا زرد؟ #twice #mina #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Mina/Twice وانس هستین؟ دوستی توایس با کدوم گروه دخترو دوست دارین؟ سفید یا زرد؟ #twice #mina #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۱ مرداد 1398
5K
Artist:Jisoo/Blackpink بلینک هستین؟ جیسو با موی قرمز یا مشکی؟ درامای تاریخی دوست دارین؟ #blackpink #jisoo #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Jisoo/Blackpink بلینک هستین؟ جیسو با موی قرمز یا مشکی؟ درامای تاریخی دوست دارین؟ #blackpink #jisoo #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۲۹ تیر 1398
7K
Artist:Lisa/Blackpink بلینک هستین؟ چتری هاتون کوتاهه؟ شال یا روسری؟ #blackpink #lisa #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Lisa/Blackpink بلینک هستین؟ چتری هاتون کوتاهه؟ شال یا روسری؟ #blackpink #lisa #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۲۹ تیر 1398
6K
Artist:Jennie/Blackpink بلینک هستین؟ قهوه ای یا طوسی؟ چه مدل بافتی دوست دارین؟ #blackpink #jennie #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Jennie/Blackpink بلینک هستین؟ قهوه ای یا طوسی؟ چه مدل بافتی دوست دارین؟ #blackpink #jennie #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۲۹ تیر 1398
7K
Artist:Rose/Blackpink بلینک هستین؟ بایس سومتون؟ آهنگی که باهاش آرامش میگیرین؟ #blackpink #rose #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Rose/Blackpink بلینک هستین؟ بایس سومتون؟ آهنگی که باهاش آرامش میگیرین؟ #blackpink #rose #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۲۹ تیر 1398
6K
Artist:ITZY میدزی هستین؟ ریوجین با موهای صورتی یا مشکی؟ یونا با موهای مشکی یا طلایی؟ #itzy #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:ITZY میدزی هستین؟ ریوجین با موهای صورتی یا مشکی؟ یونا با موهای مشکی یا طلایی؟ #itzy #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۲۹ تیر 1398
5K
Artist:Twice وانس هستین؟ دنس کدوم آهنگای توایس رو بلدید؟ بایس شیشمتون؟ #twice #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Twice وانس هستین؟ دنس کدوم آهنگای توایس رو بلدید؟ بایس شیشمتون؟ #twice #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۲۹ تیر 1398
3K
Artist:Yeji/ITZY میدزی هستین؟ تا حالا آلبوم خریدین؟ کدوم ورژن آلبوم جدید ایتزی رو دوست دارید؟ #itzy #yeji #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Yeji/ITZY میدزی هستین؟ تا حالا آلبوم خریدین؟ کدوم ورژن آلبوم جدید ایتزی رو دوست دارید؟ #itzy #yeji #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۲۹ تیر 1398
4K
Artist:Jihyeon/DREAM NOTE فن دریم نوت هستین؟ بایستون و بایس رکرتون؟ کدوم آهنگشونو دوست دارید؟ #dreamnote #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Jihyeon/DREAM NOTE فن دریم نوت هستین؟ بایستون و بایس رکرتون؟ کدوم آهنگشونو دوست دارید؟ #dreamnote #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۲۹ تیر 1398
3K
Artist:Mamamoo مومو هستین؟ چند وقته؟ آهنگ مورد علاقتون؟ کتاب اندروید یا فیزیکی؟ #mamamoo #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Mamamoo مومو هستین؟ چند وقته؟ آهنگ مورد علاقتون؟ کتاب اندروید یا فیزیکی؟ #mamamoo #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۲۶ تیر 1398
4K