نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

chanbaek (۲۵۴ تصویر)

#چانبک #chanbaek

#چانبک #chanbaek

۱ روز پیش
5K
چانبک ایز ریل!!! #چانبک #chanbaek

چانبک ایز ریل!!! #چانبک #chanbaek

۲ روز پیش
3K
جان من است او،مثل ندارد♥️ #ChaNBaeK #TexT💉

جان من است او،مثل ندارد♥️ #ChaNBaeK #TexT💉

۱ هفته پیش
8K
سکوت کن... حرف حساب،جواب نداره💜 #chanbaek❤ #text

سکوت کن... حرف حساب،جواب نداره💜 #chanbaek❤ #text

۱ هفته پیش
8K
https://www.instagram.com/p/Bk4_dqkDgVZ/?tagged=exodance وَ در این ویدیو شُمآ مُشآهدع میکُنید کِ اولش سهون دِس میزنه به گوشآی چآنی و چِقَد عَصبانی میشع(رو گوشآش حسآسه) 😐 عا وَ بَعد بِکهیون با گوشآش بآزی میکنع و میخَنده♥✨ و مَن ...

https://www.instagram.com/p... وَ در این ویدیو شُمآ مُشآهدع میکُنید کِ اولش سهون دِس میزنه به گوشآی چآنی و چِقَد عَصبانی میشع(رو گوشآش حسآسه) 😐 عا وَ بَعد بِکهیون با گوشآش بآزی میکنع و میخَنده♥✨ و مَن هَنوز کَسآیی رو میبینَم کِ چآنبک شیپ نِمیکنن 💦💋 نِفرین خودآع بَر شما بآد👀 #chanbaek#chanyeol#baekhyun#exo

۱ هفته پیش
8K
نیازی نیست اطرافمون پر از آدم باشه....! همون چند نفری که اطرافمون هستن آدم باشن😂💫 #text #chanbaek

نیازی نیست اطرافمون پر از آدم باشه....! همون چند نفری که اطرافمون هستن آدم باشن😂💫 #text #chanbaek

۱ هفته پیش
6K
بهم قول بده که مثل اقیانوس خواهی بود🌊 پیش من برمیگردی💓 وقتی که جزر و مد تو رو ازم دور میکنه🌪 #Chanbaek

بهم قول بده که مثل اقیانوس خواهی بود🌊 پیش من برمیگردی💓 وقتی که جزر و مد تو رو ازم دور میکنه🌪 #Chanbaek

۱ هفته پیش
4K
برآیِ بَعضی عآدَم هآ دَر زِندِگی از یِ سآعَتی، از یِ جآیی دیگِع هیچ چیز مِثلِ قَبل نیست...💔=) #Text #CHANBAEK💜❤️

برآیِ بَعضی عآدَم هآ دَر زِندِگی از یِ سآعَتی، از یِ جآیی دیگِع هیچ چیز مِثلِ قَبل نیست...💔=) #Text #CHANBAEK💜❤️

۱ هفته پیش
6K
#chanbaek

#chanbaek

۱ هفته پیش
3K
##chanbaek

##chanbaek

۱ هفته پیش
3K
حتی اگه عاشقـت هَـم بآشـم، نمـیتونم عشـقم بـه تـو رو ابـراز کـنـم~ #chanbaek #text

حتی اگه عاشقـت هَـم بآشـم، نمـیتونم عشـقم بـه تـو رو ابـراز کـنـم~ #chanbaek #text

۱ هفته پیش
4K
اون لـحـظه ای کـه داشـتم خـواب تـورو مـیدیدم مـی خـوام زمـان رو اون لحظـه متوقف کـنم... #chanbaek

اون لـحـظه ای کـه داشـتم خـواب تـورو مـیدیدم مـی خـوام زمـان رو اون لحظـه متوقف کـنم... #chanbaek

۱ هفته پیش
4K
مَن یِ چآنبِک شیپِرم چوُن مُعتقدم عِشق چآنبک بِهَم پآک تَرین عِشق دُنیآست:] 💓 پ.ن بَسی زیبآ:|بِکهیون عین کَنه میمونه:|چآنو وِل کنه دخترا میدزدنش آخه:| #chanbaek#real#nocopy

مَن یِ چآنبِک شیپِرم چوُن مُعتقدم عِشق چآنبک بِهَم پآک تَرین عِشق دُنیآست:] 💓 پ.ن بَسی زیبآ:|بِکهیون عین کَنه میمونه:|چآنو وِل کنه دخترا میدزدنش آخه:| #chanbaek#real#nocopy

۳ هفته پیش
8K
وای فن ارتش مرگهعهه #chanbaek

وای فن ارتش مرگهعهه #chanbaek

۳ هفته پیش
6K
##chanbaek

##chanbaek

۳ هفته پیش
5K
:-\ #chanbaek

:-\ #chanbaek

۴ هفته پیش
4K
#chanbaek

#chanbaek

۴ هفته پیش
4K
#chanbaek

#chanbaek

۴ هفته پیش
4K
#chanbaek

#chanbaek

۴ هفته پیش
3K
آتیش میگیرم تو این لحظه ##chanbaek

آتیش میگیرم تو این لحظه ##chanbaek

۴ هفته پیش
3K