نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

bts_kpop_wang (۵۶ تصویر)

نِصفِش رَفت نِصفِع دیگَشَم شُل بِگیری رَفتِع! عُمرو میگَم 👣✨.. #bts #v #bts_kpop_wang #dep

نِصفِش رَفت نِصفِع دیگَشَم شُل بِگیری رَفتِع! عُمرو میگَم 👣✨.. #bts #v #bts_kpop_wang #dep

۲ هفته پیش
4K
#اشتباه_شـیرین.. گـرمـای عمـیق شن و مـاسه هـای ساحـل تک تک سلول هـای بدن بی رمقش را به آغوش کشـیده بودند.. روحـش چنـان آزرده و آسیب دیده بـود که لـبخند سردی را مهـمان لب هـایش کرد ...

#اشتباه_شـیرین.. گـرمـای عمـیق شن و مـاسه هـای ساحـل تک تک سلول هـای بدن بی رمقش را به آغوش کشـیده بودند.. روحـش چنـان آزرده و آسیب دیده بـود که لـبخند سردی را مهـمان لب هـایش کرد .. آنقـدر ســـرد که تـمـام پیکـرش را به یکباره به لرزه انداخت و او را ...

۳ هفته پیش
6K
ᣕᐤ ᐤᣕᵉ ᒻᐤᘁᵉᣵ ᔿᵉ ᒻᣳᣚᵉ ᵞᐤᓑ ᒄᣳᒄ ᵞᐤᓑ ᐜᵉᣴᵉ ᔿᵞ ᒃᵉᣵᐪ ᔿᣳᣵᐪᣔᣚᵉ هیچکس‌مثل‌ط‌منودوث‌ندارع‌ط‌بزرگترین‌اشتباح‌من بودے!:) #bts #bts_kpop_wang #dep

ᣕᐤ ᐤᣕᵉ ᒻᐤᘁᵉᣵ ᔿᵉ ᒻᣳᣚᵉ ᵞᐤᓑ ᒄᣳᒄ ᵞᐤᓑ ᐜᵉᣴᵉ ᔿᵞ ᒃᵉᣵᐪ ᔿᣳᣵᐪᣔᣚᵉ هیچکس‌مثل‌ط‌منودوث‌ندارع‌ط‌بزرگترین‌اشتباح‌من بودے!:) #bts #bts_kpop_wang #dep

۳ هفته پیش
12K
از دست دادنت مثل کـابوس بـود.. ولــی دوسـت داشـتَـنـت از اونـم بَد تَــر بـود...=] #bts #bts_kpop_wang #dep

از دست دادنت مثل کـابوس بـود.. ولــی دوسـت داشـتَـنـت از اونـم بَد تَــر بـود...=] #bts #bts_kpop_wang #dep

۴ هفته پیش
18K
من از آدمایی که دوسم دارم

من از آدمایی که دوسم دارم "کلکسیون" دارم =] ~♡ #bts #bts_kpop_wang

۲۱ بهمن 1398
7K
آدم هــــا... چـوب اشـتبـاهشـان را جـایِـ دیگـری مـیخـورنـد =] جـایـی کـ فـکـرشـم نـمـیکـنـند :) حـواسـتـان بــاشــد :)(: چـوبـی کـه بـ احـسـاس و قـلـب دیـگـران مـیزنــیم «تـاوان» دارد =))) #bts #bts_kpop_wang

آدم هــــا... چـوب اشـتبـاهشـان را جـایِـ دیگـری مـیخـورنـد =] جـایـی کـ فـکـرشـم نـمـیکـنـند :) حـواسـتـان بــاشــد :)(: چـوبـی کـه بـ احـسـاس و قـلـب دیـگـران مـیزنــیم «تـاوان» دارد =))) #bts #bts_kpop_wang

۲۴ آذر 1398
10K
[ آقای قاضی این همه از نامردی این و اون گفتیم نکنه ما هم نامرد قصه یکی دیگه ایم!؟ :) ] #bts #bts_kpop_wang ‌‌‎

[ آقای قاضی این همه از نامردی این و اون گفتیم نکنه ما هم نامرد قصه یکی دیگه ایم!؟ :) ] #bts #bts_kpop_wang ‌‌‎

۲۲ آذر 1398
10K
جهـنـم یـعـنـی تـو خـوابـم دوسـتت داشتع باشم ولـی بیدار بشـم و بـبیـنم.... «تـــــنــــهــام :))) 💖 ✨ #bts #bts_kpop_wang

جهـنـم یـعـنـی تـو خـوابـم دوسـتت داشتع باشم ولـی بیدار بشـم و بـبیـنم.... «تـــــنــــهــام :))) 💖 ✨ #bts #bts_kpop_wang

۱۹ آذر 1398
4K
مـــرور خــــاطرات.. 🌙 اَحـمــقــانـــــه تـــریـــن جـنـایتـئ عـه کـِ انسـان در حَـق خـــودش مــیکنع =] #✨ #bts #kpop_wang #dep =))♡ #bts #bts_dep #bts_kpop_wang

مـــرور خــــاطرات.. 🌙 اَحـمــقــانـــــه تـــریـــن جـنـایتـئ عـه کـِ انسـان در حَـق خـــودش مــیکنع =] #✨ #bts #kpop_wang #dep =))♡ #bts #bts_dep #bts_kpop_wang

۱ آبان 1398
4K
آسمــــــون تاریکــی ک ستـآره هـآی خـاموشــ داشــت♡ #bts #dep #bts_kpop_wang #bts_vkook

آسمــــــون تاریکــی ک ستـآره هـآی خـاموشــ داشــت♡ #bts #dep #bts_kpop_wang #bts_vkook

۲۸ مهر 1398
4K
💓 •اقای قاضی قدرت تحمل منو از سکوتم بفهم •💓 ↝ #bts #bts_kpop_wang #dep

💓 •اقای قاضی قدرت تحمل منو از سکوتم بفهم •💓 ↝ #bts #bts_kpop_wang #dep

۱۰ مهر 1398
2K
•//حَتےٰ باشی یح آدَمِ بـے حاشِیع اَز لَجشون میگَن طَرف لاشیع •\\ #bts #bts_kpop_wang #bts_v ⃟⸙❥↯⇡↯⇡❥⃟᜴

•//حَتےٰ باشی یح آدَمِ بـے حاشِیع اَز لَجشون میگَن طَرف لاشیع •\\ #bts #bts_kpop_wang #bts_v ⃟⸙❥↯⇡↯⇡❥⃟᜴

۳۱ شهریور 1398
2K
کُـل عـمـرمـون دِپـرس هـسـتـیم ولـے تـوی اعـلامـیـہ مون میـزنـن شـادروان , آقـای قاضـی :))『.. #bts #bts_dep #bts_v #bts_kpop_wang

کُـل عـمـرمـون دِپـرس هـسـتـیم ولـے تـوی اعـلامـیـہ مون میـزنـن شـادروان , آقـای قاضـی :))『.. #bts #bts_dep #bts_v #bts_kpop_wang

۱۷ شهریور 1398
670
بٌاهُرٌُ کُـَسٌے نُـمُیپٌٌَرٌُمُ چٌوُنُ وُاسٌَمُ OFT ـכارٌُهُ✅ ♛ خٌـכا ایــنُ Option رٌُوُ بٌــِـمُ مُـُـفٌتٌ ـכاـכهُ ♛ ★ چٌــوُنُ بٌـــــهُمُ LOTF ـכارٌُهُ ★ #bts #bts_kpop_wang #v

بٌاهُرٌُ کُـَسٌے نُـمُیپٌٌَرٌُمُ چٌوُنُ وُاسٌَمُ OFT ـכارٌُهُ✅ ♛ خٌـכا ایــنُ Option رٌُوُ بٌــِـمُ مُـُـفٌتٌ ـכاـכهُ ♛ ★ چٌــوُنُ بٌـــــهُمُ LOTF ـכارٌُهُ ★ #bts #bts_kpop_wang #v

۲ شهریور 1398
711
[ جآذبِع ی چِــشـمـآت عَز زَمینم بیشتَرِع**⛈ 🌱 ] #bts #bts_kpop_wang #vkook

[ جآذبِع ی چِــشـمـآت عَز زَمینم بیشتَرِع**⛈ 🌱 ] #bts #bts_kpop_wang #vkook

۳۰ مرداد 1398
712
~•°سادگی جرم هست و من یک مجرم سابقه دار•°~ #bts #bts_kpop_wang •♥ •

~•°سادگی جرم هست و من یک مجرم سابقه دار•°~ #bts #bts_kpop_wang •♥ •

۱۹ مرداد 1398
520
~غََََََََََمگینََََََََََم ْ√°مِِِِِِِِِِثْْْْْلِ شاگِِِِِرْد ِ قََََََََََنّادیْ کِِِِِه کِِِِِیْک ِ عَََروسیْ عِِِِِشْْْْْقِِِِِشو تَََََزْیْیْن میکََََََََََرْدْ... √°مِِِِِثْْْْْلِ پِِِِِسََََریْ کِِِِِه ْ عِِِِِشْْْْْقِِِِِشْْْْْو تو خْْْْْیابْْْْْونْ با یِِِِِه نَََََفَََََر ْ دیْْْْْگِِِِِهِ دیْْْْْدْ اِسْ داد ْ کُُُُُُجْْْْْایْْْْْیْ جَََََوابْ اومَََََد ْ تو قَََََلْْْْْبِِِِِت...ْ √°مِِِِِثْْْْْلِ ...

~غََََََََََمگینََََََََََم ْ√°مِِِِِِِِِِثْْْْْلِ شاگِِِِِرْد ِ قََََََََََنّادیْ کِِِِِه کِِِِِیْک ِ عَََروسیْ عِِِِِشْْْْْقِِِِِشو تَََََزْیْیْن میکََََََََََرْدْ... √°مِِِِِثْْْْْلِ پِِِِِسََََریْ کِِِِِه ْ عِِِِِشْْْْْقِِِِِشْْْْْو تو خْْْْْیابْْْْْونْ با یِِِِِه نَََََفَََََر ْ دیْْْْْگِِِِِهِ دیْْْْْدْ اِسْ داد ْ کُُُُُُجْْْْْایْْْْْیْ جَََََوابْ اومَََََد ْ تو قَََََلْْْْْبِِِِِت...ْ √°مِِِِِثْْْْْلِ زَنیْ کِِِِِه بَََََعْْْْْدْ اَز ْ نُُُُُُهْ مْْْْْْاهْ اِنْْْْْتِِِِِظْْْْْار ْ میْْْْْشْْْْْنَََََوِهْ بَََََچَََََّش ْ مُُُُُرْدهِ بِِِِِهْ دُنْْْْْْیا ...

۱۹ مرداد 1398
1K