نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

baekyun (۱۶ تصویر)

*-*💕🍃🌸 عر*-*🌸 پارک‌غولینگ‌چانیولـ🔫💕🙈*-* بیون‌پاپی‌بکهیونـ🔫💜🙈*-* لنتیآ💜💕*-* فداتون‌برم*-*🙀🌸💕 فدآتون بشنـ هیترآ😼🍃💜👋 #CHANYEOL #BAEKYUN #CHANBEAK

*-*💕🍃🌸 عر*-*🌸 پارک‌غولینگ‌چانیولـ🔫💕🙈*-* بیون‌پاپی‌بکهیونـ🔫💜🙈*-* لنتیآ💜💕*-* فداتون‌برم*-*🙀🌸💕 فدآتون بشنـ هیترآ😼🍃💜👋 #CHANYEOL #BAEKYUN #CHANBEAK

۱۷ تیر 1397
2K
چه خطآی دیدِ قَشَنگـی:)) 💜🌌 💙 🌊 #CHANYEOL #BAEKYUN #CHANBEAK #پریروز #ژاپن #فرودگاه #مرگ‌حتمی‌فایر‌لایت😭 😭

چه خطآی دیدِ قَشَنگـی:)) 💜🌌 💙 🌊 #CHANYEOL #BAEKYUN #CHANBEAK #پریروز #ژاپن #فرودگاه #مرگ‌حتمی‌فایر‌لایت😭 😭

۸ تیر 1397
3K
-مردن فَقَط بآ مَرگ، اِتفاق نمیوفتہ... مردَن گآهی هَمین زِندگیست؛ کہ نہ تَموم نِمیشه، نَہ شروع…!💜 #baekyun #بکهیون #لعنتی_جذاب*-*

-مردن فَقَط بآ مَرگ، اِتفاق نمیوفتہ... مردَن گآهی هَمین زِندگیست؛ کہ نہ تَموم نِمیشه، نَہ شروع…!💜 #baekyun #بکهیون #لعنتی_جذاب*-*

۱۵ بهمن 1396
9K
-//سَردتَـرینـ جایـ دنیـ ـا•🌍🐚• -//دلِـ اونـ آدمیهـ•💂🏻💧• -//ڪہـ دیگہـ هیچـ•🦄🍃• -//احساسِیـ ندارهـ•🌹☄️• #بکهیون #baekyun

-//سَردتَـرینـ جایـ دنیـ ـا•🌍🐚• -//دلِـ اونـ آدمیهـ•💂🏻💧• -//ڪہـ دیگہـ هیچـ•🦄🍃• -//احساسِیـ ندارهـ•🌹☄️• #بکهیون #baekyun

۲۸ آذر 1396
8K
😂😂 خواستم از بکی عکس بگیرم سهون خوب افتاد😂😂 #تیزر_بکهیون #بکهیون #baekyun

😂😂 خواستم از بکی عکس بگیرم سهون خوب افتاد😂😂 #تیزر_بکهیون #بکهیون #baekyun

۱۹ تیر 1396
3K
😂😂یه یهویی دیگه😂😂 #تیزر_بکهیون #بکهیون #baekyun

😂😂یه یهویی دیگه😂😂 #تیزر_بکهیون #بکهیون #baekyun

۱۹ تیر 1396
2K
😂😂یه یهویی دیگه جاست قیافه دیوزانه کای😂😂 #تیزر_بکهیون #بکهیون #baekyun

😂😂یه یهویی دیگه جاست قیافه دیوزانه کای😂😂 #تیزر_بکهیون #بکهیون #baekyun

۱۹ تیر 1396
2K
😂😂😂😂وقتی یهو میزنی استوپ...فقط قیافه هارو #تیزر_بکهیون #بکهیون #baekyun

😂😂😂😂وقتی یهو میزنی استوپ...فقط قیافه هارو #تیزر_بکهیون #بکهیون #baekyun

۱۹ تیر 1396
2K
*-* جاست نگاهش #تیزر_بکهیون #بکهیون #baekyun

*-* جاست نگاهش #تیزر_بکهیون #بکهیون #baekyun

۱۹ تیر 1396
2K
*-* #تیزر_بکهیون #بکهیون #baekyun

*-* #تیزر_بکهیون #بکهیون #baekyun

۱۹ تیر 1396
2K
میشه از زندگی لفت بدم؟*-* من سره این دیوز خونه رو سرم بود وای به حال اینکه تیزر سهون بیاد*-* #تیزر_بکهیون #بکهیون #baekyun

میشه از زندگی لفت بدم؟*-* من سره این دیوز خونه رو سرم بود وای به حال اینکه تیزر سهون بیاد*-* #تیزر_بکهیون #بکهیون #baekyun

۱۹ تیر 1396
2K
*-*جاست مرگ #تیزر_بکهیون #بکهیون #baekyun

*-*جاست مرگ #تیزر_بکهیون #بکهیون #baekyun

۱۹ تیر 1396
2K
نون پنیر آوردم چانبکتون و بردم😂😂😂😂 😂😂😂😂 #تیزر_بکهیون #بکهیون #baekyun

نون پنیر آوردم چانبکتون و بردم😂😂😂😂 😂😂😂😂 #تیزر_بکهیون #بکهیون #baekyun

۱۹ تیر 1396
2K
خدایی جیگر نشده؟*-* کصافت شر هست با این رنگ مو شر و شیطون تر به نظر میاد*-* وووووووووش خداااااا لی سومان فدایت #تیزر_بکهیون #بکهیون #baekyun

خدایی جیگر نشده؟*-* کصافت شر هست با این رنگ مو شر و شیطون تر به نظر میاد*-* وووووووووش خداااااا لی سومان فدایت #تیزر_بکهیون #بکهیون #baekyun

۱۹ تیر 1396
2K
دوستان شکار لحظه های بکی رو هم آوردم براتون^^ #تیزر_بکهیون #بکهیون #baekyun

دوستان شکار لحظه های بکی رو هم آوردم براتون^^ #تیزر_بکهیون #بکهیون #baekyun

۱۹ تیر 1396
2K
#baekyun

#baekyun

۲ اردیبهشت 1395
181