نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

background (۴۵۱ تصویر)

پشت دریاها شهری است که در آن پنجره‌ها رو به تجلی باز است.. بام‌ها جای کبوترهایی است که به فواره هوش بشری می‌نگرند.. دست هر کودک ده ساله شهر خانه معرفتی است.. مردم شهر به ...

پشت دریاها شهری است که در آن پنجره‌ها رو به تجلی باز است.. بام‌ها جای کبوترهایی است که به فواره هوش بشری می‌نگرند.. دست هر کودک ده ساله شهر خانه معرفتی است.. مردم شهر به یک چینه چنان می‌نگرند که به یک شعله، به یک خواب لطیف.. خاک، موسیقی احساس ...

۳ روز پیش
4K
چایت را بنوش و نگران فردایت نباش از گندمزار من و تو مشتی کاه میماند برای بادها...!!

چایت را بنوش و نگران فردایت نباش از گندمزار من و تو مشتی کاه میماند برای بادها...!! "نیما.یوشیج"

۳ روز پیش
4K
#background

#background

۳ روز پیش
4K
#background

#background

۳ روز پیش
4K
#background

#background

۳ روز پیش
4K
#background

#background

۳ روز پیش
4K
#background

#background

۳ روز پیش
4K
#background

#background

۳ روز پیش
4K
#background

#background

۳ روز پیش
4K
#background

#background

۳ روز پیش
4K
#background

#background

۳ روز پیش
4K
#background

#background

۳ روز پیش
4K
#background

#background

۳ روز پیش
4K
#background

#background

۳ روز پیش
4K
#background

#background

۳ روز پیش
4K
#background

#background

۳ روز پیش
4K
#background

#background

۳ روز پیش
4K
#background

#background

۳ روز پیش
4K
#background

#background

۳ روز پیش
3K
#background

#background

۳ روز پیش
3K