نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

azita (۲ تصویر)

Sσrrყ ოoო ცʊイ ყσʊr ℓɨイイℓε gɨrℓ ʝʊsイ ωムŋイs イσ

Sσrrყ ოoო ცʊイ ყσʊr ℓɨイイℓε gɨrℓ ʝʊsイ ωムŋイs イσ " のɨ£ " #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

۲۴ فروردین 1396
45K
حِسـِ آدَمِـ زِندِع ایـ رو دآرَمـ کِعـ تو قَبرِعـ وَلیـ هَرچیـ دآد میزَنِعـ کَسیـ صِدآشو نِمیشنَوِعـ :) #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

حِسـِ آدَمِـ زِندِع ایـ رو دآرَمـ کِعـ تو قَبرِعـ وَلیـ هَرچیـ دآد میزَنِعـ کَسیـ صِدآشو نِمیشنَوِعـ :) #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

۱۴ اسفند 1395
53K