نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

aylin (۱۲ تصویر)

گاهی گمان میکنی میشود گاهی نمیشود نمیشود که نمیشود گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است گاهی نگفته قرعه به نام تو میشود گاهی گدای گدای گدایی و عیب نیست گاهی تمام شهر گدای تو ...

گاهی گمان میکنی میشود گاهی نمیشود نمیشود که نمیشود گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است گاهی نگفته قرعه به نام تو میشود گاهی گدای گدای گدایی و عیب نیست گاهی تمام شهر گدای تو میشوند #aylin

۲۸ شهریور 1397
471
هیچوقت دلخوشی ڪسی رو ازش نگیرین این دلخوشی میتونه: یه سلام یه احوالپرسی یه حواسم بهت هست … یه صدای گرم و دوستانه و یه حس خوب باشه … دوستی ها رو دست ڪم نگیرین ...

هیچوقت دلخوشی ڪسی رو ازش نگیرین این دلخوشی میتونه: یه سلام یه احوالپرسی یه حواسم بهت هست … یه صدای گرم و دوستانه و یه حس خوب باشه … دوستی ها رو دست ڪم نگیرین … همین … بچه ها شوخی شوخی به گنجشک ها سنگ میزنن … ولی گنجشک ...

۱۷ اسفند 1396
278
زندگی بافتن یک قالی است نه همان نقش و نگاری که خودت می خواهی نقشه از قبل مشخص شده است تو در این بین فقط می بافی نقشه را خوب ببین ، خوب بباف !!! ...

زندگی بافتن یک قالی است نه همان نقش و نگاری که خودت می خواهی نقشه از قبل مشخص شده است تو در این بین فقط می بافی نقشه را خوب ببین ، خوب بباف !!! نکند آخر کار ، قالی بافته ات را نخرند #aylin

۱۱ بهمن 1396
294
ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮﯾﺪ… ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻟﺬﺕ ﺑﻮﺳﻪ ﻭ ﻫﻢ ﺁﻏﻮﺷﯽ… ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺫﻫﻦ ﺭﻭﯼ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮﯾﺪ … ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﯼ ﻟﺬﺕ ﺩﺍﺭﺩ … ﻫﻤﺎﻧﻘﺪﺭ ﻛﻪ ﺯﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻬﻤﻴﺪ … ﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ...

ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮﯾﺪ… ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻟﺬﺕ ﺑﻮﺳﻪ ﻭ ﻫﻢ ﺁﻏﻮﺷﯽ… ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺫﻫﻦ ﺭﻭﯼ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮﯾﺪ … ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﯼ ﻟﺬﺕ ﺩﺍﺭﺩ … ﻫﻤﺎﻧﻘﺪﺭ ﻛﻪ ﺯﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻬﻤﻴﺪ … ﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭﻙ ﻛﺮﺩ … ﻫﻤﺎﻧﻘﺪﺭ ﻛﻪ ﺯﻥ ” ﺑﻮﺩﻥ” ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪ … ﻣﺮﺩ ﻫﻢ “ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ” ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪ ...

۱۴ آذر 1396
762
چند وقتیست همه دلگیرند از من… دلیل میخواهند مدرک میخواهند برای غمگین بودنم برای ناامید بودنم برای تلخ شدنم نگران نباشید من نه غمگینم نه ناامید نه تلخ فقط مدتیست به دنبالشان میگردم مدتیست گم ...

چند وقتیست همه دلگیرند از من… دلیل میخواهند مدرک میخواهند برای غمگین بودنم برای ناامید بودنم برای تلخ شدنم نگران نباشید من نه غمگینم نه ناامید نه تلخ فقط مدتیست به دنبالشان میگردم مدتیست گم شده اند صبرم، تحملم، امید هایم، انگیزه ام… نمیدانم کدام صفحه ی قصه ی سر ...

۲ مرداد 1396
53
مرا دختر خانـــــــوم می نامند… مضمونی که جذابـــیتش نفـــس گیــراست… دنیــــای دختــرانـــه من .. نه با شمــــع…نه با عروســـک معنـــا پیدا نمیکنـــد… و نه با اشک و افســـــــــــــــــون… امــــــــا ; تمــــــام اینها را در برمیگیرد… ...

مرا دختر خانـــــــوم می نامند… مضمونی که جذابـــیتش نفـــس گیــراست… دنیــــای دختــرانـــه من .. نه با شمــــع…نه با عروســـک معنـــا پیدا نمیکنـــد… و نه با اشک و افســـــــــــــــــون… امــــــــا ; تمــــــام اینها را در برمیگیرد… مــــــــــــــــــــــــن … نـــه ضعیفم..نه ناتـــــــــوان… چــرا که خداونـــد مرا بدون خشونـــت و زور و بازو ...

۱۹ خرداد 1396
117
ﺣﺎﻟـــــﻢ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ،،،، ﺧـــــﻮﺏ ﺧـــــــــــــــﻮﺏ ،،،،، ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧــــــــﻮﺏ ﮪﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﺘـــــــــــﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾـــﻢ ﺧﻮﺑــــــﻢ ،،،، ﺍﺷــــــــــﮏ ﮪﺎﯾــــــــﻢ ﺳﺮﺍﺯﯾـــﺮ ﻣﯿﺸــــــــﻮﺩ ،،،، ﻧﻘﺎﺏ ﺻﻮﺭﺗـــــــــﻢ ﺑﺎ ﻗﻄــــــــﺮﻩ ﮪﺎﯼ ﺍﺷﮑــــــــــﻢ ﺧﯿـــــــــﺲ ﻣﯿﺸـــــﻮﺩ ،،،، ﺍﻣــــــــﺎ ﻟﺒﺨﻨـــــــــﺪﻡ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻟﺐ ...

ﺣﺎﻟـــــﻢ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ،،،، ﺧـــــﻮﺏ ﺧـــــــــــــــﻮﺏ ،،،،، ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧــــــــﻮﺏ ﮪﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﺘـــــــــــﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾـــﻢ ﺧﻮﺑــــــﻢ ،،،، ﺍﺷــــــــــﮏ ﮪﺎﯾــــــــﻢ ﺳﺮﺍﺯﯾـــﺮ ﻣﯿﺸــــــــﻮﺩ ،،،، ﻧﻘﺎﺏ ﺻﻮﺭﺗـــــــــﻢ ﺑﺎ ﻗﻄــــــــﺮﻩ ﮪﺎﯼ ﺍﺷﮑــــــــــﻢ ﺧﯿـــــــــﺲ ﻣﯿﺸـــــﻮﺩ ،،،، ﺍﻣــــــــﺎ ﻟﺒﺨﻨـــــــــﺪﻡ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻟﺐ ﮪﺎﯾﻢ ﭘــــــﺎﮎ ﻧﻤﯿﺸـــــــــﻮﺩ ،،،،، ﻣــــــﻦ ﺧﻮﺏ ﺧﻮﺑـــــــــﻢ ،،،، ﻓﻘـــــــــﻂ ﮔﺎﮪﯽ ﺍﻭﻗـــــــــــﺎﺕ ﻗﻠﺒـــــــﻢ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﯿﺴـــــــﻮﺯﺩ ...

۷ خرداد 1396
285
یه وقتایی∷∶∵∴∵∶ دلــــــــــــــ ــــــــــــــــت میـــــــــــــ ـــــــگـــیــره.... یه وقتایی∵∴∵∴∵∴ دلــــــــــــــــــــــــــــــت میـــــــــــــــشکنـــــه.... یه وقتایی√√√√ دلــــــــــــــــــــــــــــــت تنــــــــــگ میــــــــــشه .... اما خدا نکنه سه تاش با هم اتفاق بیفته. '''❣ #aylin

یه وقتایی∷∶∵∴∵∶ دلــــــــــــــ ــــــــــــــــت میـــــــــــــ ـــــــگـــیــره.... یه وقتایی∵∴∵∴∵∴ دلــــــــــــــــــــــــــــــت میـــــــــــــــشکنـــــه.... یه وقتایی√√√√ دلــــــــــــــــــــــــــــــت تنــــــــــگ میــــــــــشه .... اما خدا نکنه سه تاش با هم اتفاق بیفته. '''❣ #aylin

۲۹ اردیبهشت 1396
59
دخی خالمـ😘😻 #Aylin

دخی خالمـ😘😻 #Aylin

۲۹ فروردین 1396
32
با تو لبخندم به رنگ یاس هاست عشق تو زیباترین احساس هاست یاد تو چون عطر تند رازقیست با تو ماندن معنی دلدادگیست یاد تو در گوشه ی قلبم نشست شیشه ی اندوه دلتنگی شکست ...

با تو لبخندم به رنگ یاس هاست عشق تو زیباترین احساس هاست یاد تو چون عطر تند رازقیست با تو ماندن معنی دلدادگیست یاد تو در گوشه ی قلبم نشست شیشه ی اندوه دلتنگی شکست دست هایت را ز دستانم مگیر این منم در محبس عشقت اسیر یاد تو ارامش ...

۲۸ اردیبهشت 1395
83
#pariya #aylin #derkhshani #golmohammadi #i_don_not_page_another #عکس #irnshout #درخشانی_گل_محمدی WĔĹČoMĔ سه شنبه ی بهاری آفتابی با یک لیوان چایی داغ و باغ وحش شیشه ای☺️

#pariya #aylin #derkhshani #golmohammadi #i_don_not_page_another #عکس #irnshout #درخشانی_گل_محمدی WĔĹČoMĔ سه شنبه ی بهاری آفتابی با یک لیوان چایی داغ و باغ وحش شیشه ای☺️

۲۸ اردیبهشت 1395
69
#Aylin #barana #nastaran❤ #Asal #donya #Arshame(آرشام #Armita #fateme

#Aylin #barana #nastaran❤ #Asal #donya #Arshame(آرشام #Armita #fateme

۲۶ بهمن 1394
215