نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

asheqane (۱۳ تصویر)

آدمش را که پیدا کردید همه را کنار بزنید و برایش جا باز کنید مغز و قلبتان را از همه چیز خالی کنید و هیچ ترازویی برای مقایسه باقی نگذارید!آنوقت اجازه بدهید اجازه بدهید به ...

آدمش را که پیدا کردید همه را کنار بزنید و برایش جا باز کنید مغز و قلبتان را از همه چیز خالی کنید و هیچ ترازویی برای مقایسه باقی نگذارید!آنوقت اجازه بدهید اجازه بدهید به چشم هایتان خیره شود اجازه بدهید دستانتان را ببوسد اجازه بدهید هرچقدر که دلش میخواهد،شما ...

۲۵ شهریور 1398
10K
💖💖 نمیـــدونمـــــ ..🙈💕 ﺗـــــﻮ رو ﺍﻧــــدﺍﺯﻩ ی ﻧﻔﺴــــم دﻭﺳـــﺖ دﺍﺭمــــ😚💤 ﯾــــﺎ ﻧﻔﺴــــمو ﺑــــه ﺍﻧــــدﺍﺯﻩ ی ﺗــــﻮ ؟! 😻🙌 ﻧﻤﯿــدونمـــــ ..👐👀 ﭼــــﻮن ﺗــــﻮ ﺭو دﻭﺳــــﺖ دﺍﺭم ﻧﻔــــﺲ میکشـمـــ💏💎 ﯾـــﺎ ﻧﻔـــﺲ میکشمــــ ﺗـــﺎ ﺗـــﻮ ﺭو دﻭﺳــــﺖ داشـــته ...

💖💖 نمیـــدونمـــــ ..🙈💕 ﺗـــــﻮ رو ﺍﻧــــدﺍﺯﻩ ی ﻧﻔﺴــــم دﻭﺳـــﺖ دﺍﺭمــــ😚💤 ﯾــــﺎ ﻧﻔﺴــــمو ﺑــــه ﺍﻧــــدﺍﺯﻩ ی ﺗــــﻮ ؟! 😻🙌 ﻧﻤﯿــدونمـــــ ..👐👀 ﭼــــﻮن ﺗــــﻮ ﺭو دﻭﺳــــﺖ دﺍﺭم ﻧﻔــــﺲ میکشـمـــ💏💎 ﯾـــﺎ ﻧﻔـــﺲ میکشمــــ ﺗـــﺎ ﺗـــﻮ ﺭو دﻭﺳــــﺖ داشـــته باشمـــ ؟! 👀 ﻧﻤﯿــــدونمــــ ..😘 ﺯﻧـــدﮔـﯿــــه ﻣــن ﺗـڪــﺮﺍﺭ دﻭﺳـــﺖ دﺍﺷـﺘـنـتـه...🌸🙈 ﯾــــﺎ ﺗـڪــﺮﺍﺭ دﻭﺳــت دﺍﺷــﺘــن ﺗـــﻮ ...

۲۱ خرداد 1396
5K
👨🏻 : خـــانـومم ؟ 👧🏻 : جــونم ؟ 💁🏻 👨🏻 : تا حالا بهت گفتم چقدر دوست دارم ؟ 😻 👧🏻 : گفتی بهم قبلا ولی دوست دارم یه بار دیگه بشنوم 👂🏻 👨🏻: اخــه... ...

👨🏻 : خـــانـومم ؟ 👧🏻 : جــونم ؟ 💁🏻 👨🏻 : تا حالا بهت گفتم چقدر دوست دارم ؟ 😻 👧🏻 : گفتی بهم قبلا ولی دوست دارم یه بار دیگه بشنوم 👂🏻 👨🏻: اخــه... 😖 👧🏻: اخه چی نکنه دیگــه دوسم نداری ؟ 😱😭 👨🏻 : نه دوست داشتم ...

۲۱ خرداد 1396
6K
-//با تُ طوری آرومم💕🎗 -// فقط خدا میدونه👼🏻🌿 -\\تُ چه باشی چه نباشی 🌹⛲️ -\\من دوست دارم دیونه💕🌾 #asheqane😃

-//با تُ طوری آرومم💕🎗 -// فقط خدا میدونه👼🏻🌿 -\\تُ چه باشی چه نباشی 🌹⛲️ -\\من دوست دارم دیونه💕🌾 #asheqane😃

۲۱ خرداد 1396
5K
میخآم فقَط بآ تُ بآشم💁🏼🌍❤️ بقیع کیَن💋💍 #asheqane😃

میخآم فقَط بآ تُ بآشم💁🏼🌍❤️ بقیع کیَن💋💍 #asheqane😃

۲۱ خرداد 1396
5K
#همیشه_ماله_خودم_میمونی💋 👨🏻#خانومم😌 👧🏻جوندلم #آقام🙂 👨🏻دیدی آخرش #مال_من شدی؟😊 👧🏻#اوهوم☺️ 👨🏻یادته همش میگفتی ازدواجمون یه #رویاس هیچوقت واقعی نمیشه؟🙁 👧🏻آره فک میکردم تو #شوهریم نمیشی😞 👨🏻حالا دیدی #شدم؟😉 👧🏻#آره عشق من😁 👨🏻#خیلی_دوست_دارم_خانومم❤️ 👧🏻#منم_خیلی_دوست_دارم😢 👨🏻عه عه #گریه ...

#همیشه_ماله_خودم_میمونی💋 👨🏻#خانومم😌 👧🏻جوندلم #آقام🙂 👨🏻دیدی آخرش #مال_من شدی؟😊 👧🏻#اوهوم☺️ 👨🏻یادته همش میگفتی ازدواجمون یه #رویاس هیچوقت واقعی نمیشه؟🙁 👧🏻آره فک میکردم تو #شوهریم نمیشی😞 👨🏻حالا دیدی #شدم؟😉 👧🏻#آره عشق من😁 👨🏻#خیلی_دوست_دارم_خانومم❤️ 👧🏻#منم_خیلی_دوست_دارم😢 👨🏻عه عه #گریه چرا🤕 👧🏻#اشک_شوقه😢 👨🏻من فدایه اشک شوقت بشم #زندگیم😘 همیشه #عاشقت میمونم😍 بیا #بغلم🤗 👧🏻#دیوونتم آقایی😃💕 ...

۲۱ خرداد 1396
21K
آغوشَتـ💏 جَنگِ ویَتنام اَستـ⚔ هَر کهـ رَفتـ🚶🏻 یا بَرنَگَشتـ☹️ یا اَگَر بَرگَشت دیوانهـ بود👻 #asheqane 😻

آغوشَتـ💏 جَنگِ ویَتنام اَستـ⚔ هَر کهـ رَفتـ🚶🏻 یا بَرنَگَشتـ☹️ یا اَگَر بَرگَشت دیوانهـ بود👻 #asheqane 😻

۲۰ خرداد 1396
4K
هر کی اومـב جاٺو بگیرـہ مڹ [💏] گفٺمـ نہ[🙅💪] وقٺی ٺو اینجایی وقٺی با ٺو[😻] جفتمـ مڹ[☀🌛] בنیا ماڸ ما בوٺاسـ وقٺی[👫🌏] ٺو اینجایی[🙈🍀] اینا 💫✨ واقعـ ـیہ💫🌠 رویا نیسٺـ💫 #asheqane😉

هر کی اومـב جاٺو بگیرـہ مڹ [💏] گفٺمـ نہ[🙅💪] وقٺی ٺو اینجایی وقٺی با ٺو[😻] جفتمـ مڹ[☀🌛] בنیا ماڸ ما בوٺاسـ وقٺی[👫🌏] ٺو اینجایی[🙈🍀] اینا 💫✨ واقعـ ـیہ💫🌠 رویا نیسٺـ💫 #asheqane😉

۲۰ خرداد 1396
4K
•°•تو‌...{👨🏻} °•°براے منـ...{😻} •°•منـ...{👧🏻} °•°براے تو...{😁} •°•اینـ یعنے بهترینـ معادلهـ ے دنیا{🌍} #asheqane😍

•°•تو‌...{👨🏻} °•°براے منـ...{😻} •°•منـ...{👧🏻} °•°براے تو...{😁} •°•اینـ یعنے بهترینـ معادلهـ ے دنیا{🌍} #asheqane😍

۲۰ خرداد 1396
5K
#خانومیه من؟😊 #بعله؟😒 #باز چرا قهری؟☹️ #حرصم میدی 😒 #کو اخه خانومم 😔 #مگه بت نگفتم خوشتیپ نکن من غیرتم نمیکشه ینی چی 😏😤 #وا عشقم پس چیکار کنم لخت برم بیرون😣😑 #چیییییییی😳😳😳😳 #هیچی خانومم ...

#خانومیه من؟😊 #بعله؟😒 #باز چرا قهری؟☹️ #حرصم میدی 😒 #کو اخه خانومم 😔 #مگه بت نگفتم خوشتیپ نکن من غیرتم نمیکشه ینی چی 😏😤 #وا عشقم پس چیکار کنم لخت برم بیرون😣😑 #چیییییییی😳😳😳😳 #هیچی خانومم غلط کردم😞 #گم شو از جلو چشمام😒😒 #بابا شوخی کردم 😓 #نه تو برو لخت ...

۲۰ خرداد 1396
33K
💋💝+// اَز کجا بفَهمم عاشِق شُدمـ😻🙌🏾 -//عَ اونجایی کِعِْ ےِ تکستاییُ میخونی*-*💦 -//فقطُ فقط ےِ نَفر تو ذهنتِ👽🍃 -//فقطُ فَقط اونـْ؛)💘 #asheqane😉

💋💝+// اَز کجا بفَهمم عاشِق شُدمـ😻🙌🏾 -//عَ اونجایی کِعِْ ےِ تکستاییُ میخونی*-*💦 -//فقطُ فقط ےِ نَفر تو ذهنتِ👽🍃 -//فقطُ فَقط اونـْ؛)💘 #asheqane😉

۲۰ خرداد 1396
4K
#asheqane

#asheqane

۱۹ فروردین 1396
3K
#aSheQane ډڶم ؟؟؟ + جآنم ؟چی شدھ ؟؟؟ - خِیــلی اَذْیَتــِـت کــَـرْدَنـ؟† + ⇚چــطور مگــهـ؟؟⇛ - ✘آخھ خیــلی قشــــنگـ میخنـــدی! ✘ !هــHEHــه!

#aSheQane ډڶم ؟؟؟ + جآنم ؟چی شدھ ؟؟؟ - خِیــلی اَذْیَتــِـت کــَـرْدَنـ؟† + ⇚چــطور مگــهـ؟؟⇛ - ✘آخھ خیــلی قشــــنگـ میخنـــدی! ✘ !هــHEHــه!

۳۱ اردیبهشت 1394
1K