نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

_لیلی_بی_عشق (۱ تصویر)

#پارت_بیست_و_ششم #رمان:#_لیلی_بی_عشق نوشته:#پرنیا گوشه اتاقم نشسته بودم دلم گرفته بود چند روز کار امیر حسین تو امریکا شده بود یک ماه و پنج روزی میشه که جواب تماس و تلگرام و ایمیل هام رو هم ...

#پارت_بیست_و_ششم #رمان:#_لیلی_بی_عشق نوشته:#پرنیا گوشه اتاقم نشسته بودم دلم گرفته بود چند روز کار امیر حسین تو امریکا شده بود یک ماه و پنج روزی میشه که جواب تماس و تلگرام و ایمیل هام رو هم نمیده در اتاقم باز شد و مهدی اومد داخل منو که زانو به بغل گوشه ...

۲۰ شهریور 1397
27K