نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

Tajrish (۲۶ تصویر)

in the teh😐 #tajrish

in the teh😐 #tajrish

۳۰ خرداد 1398
19
Women are buying vegetables at the old #Tajrish fruit market. | 20 Apr '16 | iPhone 6s | #aroundtehran #myaroundtehran_tajrish #everydayiran #thr #everydaytehran #tehranphoto #worldpressphoto #wpph16 #reportagespotlight #streetphotography #streetleaks . #تهران

Women are buying vegetables at the old #Tajrish fruit market. | 20 Apr '16 | iPhone 6s | #aroundtehran #myaroundtehran_tajrish #everydayiran #thr #everydaytehran #tehranphoto #worldpressphoto #wpph16 #reportagespotlight #streetphotography #streetleaks . #تهران

۱ اردیبهشت 1395
34
Young couple are walking around the #Tajrish square, northern #Tehran. | 11 Apr '16 | iPhone 6s | #aroundtehran #myaroundtehran_tajrish #everydayiran #thr #everydaytehran #tehranphoto #worldpressphoto #wpph16 #reportagespotlight #streetphotography #streetleaks

Young couple are walking around the #Tajrish square, northern #Tehran. | 11 Apr '16 | iPhone 6s | #aroundtehran #myaroundtehran_tajrish #everydayiran #thr #everydaytehran #tehranphoto #worldpressphoto #wpph16 #reportagespotlight #streetphotography #streetleaks

۲۳ فروردین 1395
35
Bathroom items at the old #Tajrish market | 10 Apr '16 | iPhone 6s | #aroundtehran #myaroundtehran_tajrish #everydayiran #thr #everydaytehran #tehranphoto #worldpressphoto #wpph16 #reportagespotlight #streetphotography #streetleaks

Bathroom items at the old #Tajrish market | 10 Apr '16 | iPhone 6s | #aroundtehran #myaroundtehran_tajrish #everydayiran #thr #everydaytehran #tehranphoto #worldpressphoto #wpph16 #reportagespotlight #streetphotography #streetleaks

۲۲ فروردین 1395
25
The old #Tajrish market, north of #Tehran | 29 Mar '16 | iPhone 6s | #aroundtehran #myaroundtehran_tajrish #everydayiran #thr #everydaytehran #tehranphoto #worldpressphoto #reportagespotlight #streetphotography #streetleaks . #تجریش

The old #Tajrish market, north of #Tehran | 29 Mar '16 | iPhone 6s | #aroundtehran #myaroundtehran_tajrish #everydayiran #thr #everydaytehran #tehranphoto #worldpressphoto #reportagespotlight #streetphotography #streetleaks . #تجریش

۱۰ فروردین 1395
42
The #fruit market in #Tajrish is livelier than ever less than 24 hrs prior to #Nowruz, the Persian New Year. | 19 Mar '16 | iPhone 6s | #aroundtehran #myaroundtehran_noruz #foodspotting #foodsphoto #everydayiran #thr #everydaytehran ...

The #fruit market in #Tajrish is livelier than ever less than 24 hrs prior to #Nowruz, the Persian New Year. | 19 Mar '16 | iPhone 6s | #aroundtehran #myaroundtehran_noruz #foodspotting #foodsphoto #everydayiran #thr #everydaytehran #tehranphoto #worldpressphoto #reportagespotlight #streetphotography #streetleaks . #نوروز #تجریش

۲۹ اسفند 1394
82
The #clothes #market at the underpass passage in #Tajrish, north of #Tehran | 19 Mar '16 | iPhone 6s | #aroundtehran #myaroundtehran_noruz #everydayiran #thr #everydaytehran #tehranphoto #worldpressphoto #reportagespotlight #streetphotography #streetleaks . #نوروز #تجریش

The #clothes #market at the underpass passage in #Tajrish, north of #Tehran | 19 Mar '16 | iPhone 6s | #aroundtehran #myaroundtehran_noruz #everydayiran #thr #everydaytehran #tehranphoto #worldpressphoto #reportagespotlight #streetphotography #streetleaks . #نوروز #تجریش

۲۹ اسفند 1394
58
Countdown to #Nowrouz, the Persian New Year, in the #Tajrish market | 15 Mar '16 | iPhone 6s | #aroundtehran #myaroundtehran_noruz #everydayiran #thr #everydaytehran #tehranphoto #worldpressphoto #reportagespotlight #streetphotography #streetleaks . #نوروز #تجریش

Countdown to #Nowrouz, the Persian New Year, in the #Tajrish market | 15 Mar '16 | iPhone 6s | #aroundtehran #myaroundtehran_noruz #everydayiran #thr #everydaytehran #tehranphoto #worldpressphoto #reportagespotlight #streetphotography #streetleaks . #نوروز #تجریش

۲۵ اسفند 1394
36
Super sour pickles, #Tajrish, north of #Tehran | 11 Mar '16 | iPhone 6s | #aroundtehran #myaroundtehran_tajrish #foodspotting #foodsphoto #everydayiran #thr #everydaytehran #tehranphoto #worldpressphoto #reportagespotlight #streetphotography #streetleaks . #تجریش

Super sour pickles, #Tajrish, north of #Tehran | 11 Mar '16 | iPhone 6s | #aroundtehran #myaroundtehran_tajrish #foodspotting #foodsphoto #everydayiran #thr #everydaytehran #tehranphoto #worldpressphoto #reportagespotlight #streetphotography #streetleaks . #تجریش

۲۱ اسفند 1394
60
The old market in #Tajrish, north of #Tehran, is busier than ever a few days before the Persian New Year aka the #Norouz on March 21. | 11 Mar '16 | iPhone 6s | #aroundtehran ...

The old market in #Tajrish, north of #Tehran, is busier than ever a few days before the Persian New Year aka the #Norouz on March 21. | 11 Mar '16 | iPhone 6s | #aroundtehran #myaroundtehran_noruz #foodspotting #foodsphoto #everydayiran #thr #everydaytehran #tehranphoto #worldpressphoto #reportagespotlight #streetphotography #streetleaks . #نوروز #تجریش

۲۱ اسفند 1394
88
There is a lot to see in the few-minute walk from the Qods sq to #Tajrish. | 7 Oct '15 | iPhone 6 | #aroundtehran #thr #myaroundtehran_tajrish

There is a lot to see in the few-minute walk from the Qods sq to #Tajrish. | 7 Oct '15 | iPhone 6 | #aroundtehran #thr #myaroundtehran_tajrish

۱۵ مهر 1394
26
Reading posters, #Tajrish | 5 Oct '15 | iPhone 6 | #aroundtehran #myaroundtehran_tajrish

Reading posters, #Tajrish | 5 Oct '15 | iPhone 6 | #aroundtehran #myaroundtehran_tajrish

۱۳ مهر 1394
22
But selfies first! With @melody_hossaini at the roofed fruit #market of the old #bazaar of #Tajrish, north of #thr. | 23 August '15 | Fujifilm X100 | #AroundTehranWithMelody #aroundtehran #myaroundtehran_tajrish

But selfies first! With @melody_hossaini at the roofed fruit #market of the old #bazaar of #Tajrish, north of #thr. | 23 August '15 | Fujifilm X100 | #AroundTehranWithMelody #aroundtehran #myaroundtehran_tajrish

۲ شهریور 1394
69
#Tajrish | 13 August '15 | iPhone 6 | #aroundtehran #myaroundtehran_tajrish

#Tajrish | 13 August '15 | iPhone 6 | #aroundtehran #myaroundtehran_tajrish

۲۲ مرداد 1394
24
It is always a lovely walk from #Tajrish to Qods. | 11 August '15 | iPhone 6 | #aroundtehran #myaroundtehran_people _______________________________________________ برای مطالعه در مورد: انگیزه تشکیل این صفحه و رویکرد آن | انتظارها | ...

It is always a lovely walk from #Tajrish to Qods. | 11 August '15 | iPhone 6 | #aroundtehran #myaroundtehran_people _______________________________________________ برای مطالعه در مورد: انگیزه تشکیل این صفحه و رویکرد آن | انتظارها | سیاه‌نمایی | پاک شدن کامنت یا بلاک شدن | ... می‌توانید به #توضیحاتی_که_زیر_اولین_عکسم_نوشته_ام مراجعه کنید

۲۰ مرداد 1394
19
Payphones, #Tajrish | 10 August '15 | iPhone 6 | #aroundtehran #myaroundtehran_tajrish _______________________________________________ برای مطالعه در مورد: انگیزه تشکیل این صفحه و رویکرد آن | انتظارها | سیاه‌نمایی | پاک شدن کامنت یا بلاک شدن ...

Payphones, #Tajrish | 10 August '15 | iPhone 6 | #aroundtehran #myaroundtehran_tajrish _______________________________________________ برای مطالعه در مورد: انگیزه تشکیل این صفحه و رویکرد آن | انتظارها | سیاه‌نمایی | پاک شدن کامنت یا بلاک شدن | ... می‌توانید به #توضیحاتی_که_زیر_اولین_عکسم_نوشته_ام مراجعه کنید

۱۹ مرداد 1394
29
3/3 At the old market in #Tajrish, north of #thr | 14 July '15 | iPhone 6 | #aroundtehran #myaroundtehran_tajrish _______________________________________________ برای مطالعه در مورد: انگیزه تشکیل این صفحه و رویکرد آن | انتظارها | ...

3/3 At the old market in #Tajrish, north of #thr | 14 July '15 | iPhone 6 | #aroundtehran #myaroundtehran_tajrish _______________________________________________ برای مطالعه در مورد: انگیزه تشکیل این صفحه و رویکرد آن | انتظارها | سیاه‌نمایی | پاک شدن کامنت یا بلاک شدن | ... می‌توانید به #توضیحاتی_که_زیر_اولین_عکسم_نوشته_ام مراجعه کنید

۲۵ تیر 1394
22
2/3 At the old market in #Tajrish, north of #thr | 14 July '15 | iPhone 6 | #aroundtehran #myaroundtehran_tajrish _______________________________________________ برای مطالعه در مورد: انگیزه تشکیل این صفحه و رویکرد آن | انتظارها | ...

2/3 At the old market in #Tajrish, north of #thr | 14 July '15 | iPhone 6 | #aroundtehran #myaroundtehran_tajrish _______________________________________________ برای مطالعه در مورد: انگیزه تشکیل این صفحه و رویکرد آن | انتظارها | سیاه‌نمایی | پاک شدن کامنت یا بلاک شدن | ... می‌توانید به #توضیحاتی_که_زیر_اولین_عکسم_نوشته_ام مراجعه کنید

۲۴ تیر 1394
25
At the old market in #Tajrish, north of #thr | 14 July '15 | iPhone 6 | #aroundtehran #myaroundtehran_tajrish _______________________________________________ برای مطالعه در مورد: انگیزه تشکیل این صفحه و رویکرد آن | انتظارها | سیاه‌نمایی ...

At the old market in #Tajrish, north of #thr | 14 July '15 | iPhone 6 | #aroundtehran #myaroundtehran_tajrish _______________________________________________ برای مطالعه در مورد: انگیزه تشکیل این صفحه و رویکرد آن | انتظارها | سیاه‌نمایی | پاک شدن کامنت یا بلاک شدن | ... می‌توانید به #توضیحاتی_که_زیر_اولین_عکسم_نوشته_ام مراجعه کنید

۲۴ تیر 1394
23
The #BookCity at the #Tandis shopping centre in #Tajrish | 13 Apr '15 | iPhone 6 #aroundtehran #everydayiran #chillrestaurant #tehran #thr #iran tehranpic @tehranpics #تهران

The #BookCity at the #Tandis shopping centre in #Tajrish | 13 Apr '15 | iPhone 6 #aroundtehran #everydayiran #chillrestaurant #tehran #thr #iran tehranpic @tehranpics #تهران

۲۴ فروردین 1394
39